Loading...

Μουσική Παιδαγωγική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Μουσική Παιδαγωγική”

   Δείτε την προκήρυξη:

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην «Μουσική Παιδαγωγική»

   Ειδικεύσεις:

   1. Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα
   2. Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

   Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να αποστείλουν μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών
   Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στη Μουσική Παιδαγωγική», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα: εαρινό 2019-20, χειμερινό και εαρινό 2020-21, και χειμερινό 2021-2022.

   Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

   Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή των φοιτητών στην Κέρκυρα.

   Τα μαθήματα γίνονται σε πέντε περιόδους των 2 ή 3 ημερών για τα πρώτα δύο εξάμηνα δια ζώσης, ενώ κάποια από τα σεμινάρια διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Τα επόμενα δύο εξάμηνα η διδασκαλία γίνεται κυρίως με τηλεδιάσκεψη και 2 διήμερα μαθήματα δια ζώσης.

   Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις δύο ειδικεύσεις στο Π.Μ.Σ. θα διεξαχθούν στις 22 Φεβρουαρίου 2020.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (ακολουθείται το πρότυπο της αίτησης) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.
   2. Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
   3. Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από
    διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5.  Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και
    ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (τα αρχεία κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

   Συμπληρωματικά, για την κατεύθυνση «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» απαιτείται η κατάθεση γραπτής εργασίας σε ένα από τα θέματα που παρατίθενται στο αρχείο Ύλη εξετάσεων.

   Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες, ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

   Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 6 Φεβρουαρίου 2020 στις παρακάτω διευθύνσεις:

   Για την κατεύθυνση της «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: [email protected]
   Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: [email protected]

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

   Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική»
   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου

  • Η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων υλοποιείται με το συνδυασμό θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ Διπλωματική Συναυλία. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

   Α’ Ειδίκευση: «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα»

   Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Β’ Ειδίκευση: «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα»

   Πρόγραμμα Μαθημάτων

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ