Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» είναι να στοχεύσει στην διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση στη θεωρητική και στην πρακτική προσέγγιση του θέματος στις κατευθύνσεις που αφορούν το φάσμα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, η οποία είναι τετραθεματική και καλύπτει τους κλάδους Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία / Αιμοδοσία, Βιοχημεία και Ανοσολογία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι: Να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε νέους επιστήμονες,κυρίως Ιατρούς που ειδικεύονται ή έχουν ειδικευθεί στην Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία αλλά και άλλους επιστήμονες υγείας με συναφείς προς το πρόγραμμα γνώσεις, που θέλουν να εμβαθύνουν στο πεδίο των νεότερων Μοριακών Τεχνικών που εφαρμόζονται στη διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων.

   Συγκεκριμένα το ΠΜΣ στοχεύει:
   1. στην ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων ιατρών, ειδικευομένων και ειδικευμένων των διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας), αλλά και άλλων επιστημόνων υγείας με συναφείς του προγράμματος γνώσεις, στον τρόπο εφαρμογής της
   Μοριακής Βιοπαθολογίας στην Ιατρική και
   2. στην προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς αιχμής του γνωστικού αντικειμένου του

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στη «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία».

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, καθώς και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Βιολογικού, Χημικού, Ιατρικών Εργαστηρίων και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας), εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1,000 ευρώ ανά εξάμηνο.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην προκήρυξη) με τα απαιτούμενα κάτωθι δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση της γραμματείας, [email protected] από 01/06/2020 έως και 17/07/2020.

   Προαπαιτούμενα :

   1. Αίτηση
   2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
   3. Συνοπτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
   4. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
   5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
   6. Βιογραφικό Σημείωμα

   Θα συνεκτιμηθούν : 

   1. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
   2. Δύο συστατικές επιστολές
   3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

   Πληροφορίες στη γραμματεία του Π.Μ.Σ, κ. Μ. Βάχλα στα τηλέφωνα : 210-7462132 και  6972-235810 ή στο email : [email protected].

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email