Μηχανολογική Μηχανική

 • technologiko panepistimio kyprou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μηχανολογική Μηχανική», από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

   Αποστολή του ΠΜΣ «Μηχανολογική Μηχανική»

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Μηχανολογική Μηχανική αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση σε θέματα μηχανολογικής μηχανικής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας και της έρευνας σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σε βάθος μελέτη και εμβάθυνση σε προηγμένα θέματα θερμοδυναμικής, δυναμικής, ρευστομηχανικής, και προηγμένη μηχανική συμπεριφορά υλικών. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων.

   Το Μάστερ απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης που προέρχονται από τους Κλάδους Μηχανικής και Φυσικών Επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε απόφοιτους Μηχανολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υλικών.

   Πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (Με Διατριβή)

   Το πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (Με Διατριβή) απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης. Σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της παρακολούθησης οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχής σε επιστημονικά σεμινάρια και εκπόνησης κατάλληλης διατριβής. Η κανονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 13 μήνες (καθεστώς πλήρους φοίτησης) αλλά σε περίπτωση μερικής φοίτησης το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

   1. Να μπορούν οι απόφοιτοι να συνεχίζουν με ευκολία σε μεταπτυχιακό διδακτορικού επιπέδου και σε αυτοδύναμη έρευνα.
   2. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις σε θέματα βασικής μηχανικής υποδομής (Υπολογιστικές μέθοδοι, Ανώτερα μαθηματικά, Προχωρημένη δυναμική, Προχωρημένη ρευστομηχανική, Προχωρημένη θερμοδυναμική).
   3. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες της δομής των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των προηγμένων εφαρμογών τους.
   4. Να ενισχυθεί η δυνατότητα επικέντρωσης σε εξειδικευμένα θέματα μηχανολογίας.
   5. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ανώτατου επιπέδου.
   6. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για συγγραφή και δημοσίευση εργασιών.
   7. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για ανεξάρτητη και εφευρετική προσέγγιση σε θέματα προτυποποίησης και σχεδιασμού μηχανολογικών συστημάτων.

   Διάρκεια και Φοίτηση

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ η οποία λαμβάνει 35 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

   Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Στη πλήρη φοίτηση, ολοκληρώνεται σε δεκατρείς μήνες, στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος (η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου και περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο). Η εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ στην πλήρη φοίτηση ξεκινά κατά το δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται με το τέλος της θερινής περιόδου, η οποία ακολουθεί τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

   Πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (χωρίς Διατριβή)

   Το πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (χωρίς Διατριβή) απευθύνεται κυρίως σε άτομα που στοχεύουν στην εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων τους, πέραν αυτών που αποκτούνται σε προπτυχιακό επίπεδο, σε τομείς της μηχανικής και τεχνολογίας.  Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της παρακολούθησης δεκατριών (13) μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχής σε επιστημονικά σεμινάρια. Η κανονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 18 μήνες (καθεστώς πλήρους φοίτησης) αλλά σε περίπτωση μερικής φοίτησης το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

   1. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις σε θέματα βασικής μηχανικής υποδομής (Υπολογιστικές μέθοδοι, Ανώτερα μαθηματικά, Προχωρημένη δυναμική, Προχωρημένη ρευστομηχανική, Προχωρημένη θερμοδυναμική).
   2. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες της δομής των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των προηγμένων εφαρμογών τους.
   3. Να ενισχυθεί η δυνατότητα επικέντρωσης σε εξειδικευμένα θέματα μηχανολογίας.
   4. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για συγγραφή και δημοσίευση εργασιών.
   5. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για ανεξάρτητη και εφευρετική προσέγγιση σε θέματα προτυποποίησης και σχεδιασμού μηχανολογικών συστημάτων.

   Διάρκεια και Φοίτηση

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 18 μήνες ενώ στην περίπτωση μερικής φοίτησης μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.


   Εισδοχή

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

   Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική προκήρυξη. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

   Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

   • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
   • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
   • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
   • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
   • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

   Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

  • Μαθήματα

   Μαθήματα τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

   Σημειώνεται ότι για κάθε φοιτητή ισχύει ο Οδηγός Σπουδών όπως δημοσιεύτηκε τη χρονιά εισδοχής του στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

   Πρόγραμμα με ΔιατριβήΠρόγραμμα χωρίς Διατριβή
   ECTSECTS
   1ο Εξάμηνο
   ΜΜΥ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών7ΜΜΥ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών7
   ΜΜΥ 502 Προχωρημένη Δυναμική7ΜΜΥ 502 Προχωρημένη Δυναμική7
   ΜΜΥ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική7ΜΜΥ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική7
   ΜΜΥ 504 Ερευνητικές Μέθοδοι5ΜΜΥ 504 Ερευνητικές Μέθοδοι

   ή

   ΜΜΥ 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική

   5
   Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Σύνολο33Σύνολο33
    

   2ο Εξάμηνο

   ΜΜΥ 584 Διατριβή Μάστερ (προετοιμασία)5ΜΜΥ 505 Σεμινάριο2
   ΜΜΥ 505 Σεμινάριο2Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής7Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής7
   Σύνολο28Σύνολο30
    

   3ο Εξάμηνο

   ΜΜΥ 585 Διατριβή Μάστερ30Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής7
   Σύνολο30Σύνολο28

    

   Σημείωση:

   1. Απαλλαγή ή εξαίρεση μπορεί να δοθεί το πολύ σε δύο μαθήματα (12 -14 ECTS), υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ισότιμα και αντίστοιχα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
   2. Το Τμήμα δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο.

    

   Υποχρεωτικά μαθήματα:

   MEM 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών (7 ECTS)

   MEM 502 Προχωρημένη Δυναμική (7 ECTS)

   MEM 504 Ερευνητικές Μέθοδοι  ή  ΜΜΥ 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών (5 ECTS)

   MMY 505 Σεμινάριο (2 ECTS)

   MEM 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική (7 ECTS)

    

   Μαθήματα ειδίκευσης περιορισμένης επιλογής:

   Πρόγραμμα με ΔιατριβήΠρόγραμμα χωρίς Διατριβή
   ECTSECTS
   MMY 537   Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας7MMY 537   Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας7
   ΜΜΥ 503   Προχωρημένη Μηχανική Υλικών7ΜΜΥ 503   Προχωρημένη Μηχανική Υλικών7
   ΜΜΥ 514   Υπολογιστική Ρευστοδυναμική7ΜΜΥ 514   Υπολογιστική Ρευστοδυναμική7
   ΜΜΥ 531   Υπολογιστικές Μέθοδοι7ΜΜΥ 531   Υπολογιστικές Μέθοδοι7
   ΜΜΥ 534   Ρομποτική7ΜΜΥ 533   Οργανικά Φωτοβολταϊκά7
   ΜΜΥ 535   Προηγμένη Παραγωγή7ΜΜΥ 534   Ρομποτική7
   ΜΜΥ 536   Προχωρημένη Ρευστοδυναμική7ΜΜΥ 535   Προηγμένη Παραγωγή7
   ΜΜΥ 552   Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων7ΜΜΥ 536   Προχωρημένη Ρευστοδυναμική7
   ΜΜΥ 553   Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων7MMY 538   Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ενεργειακά Υλικά7
   ΜΜΥ 556   Εμβιομηχανική7ΜΜΥ 539   Θερμοκινητική Υλικών: Ενεργειακή Προσέγγιση7
   ΜMY 558   Βιοϋλικά7ΜΜΥ 552   Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων7
   ΜΜΥ 553   Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων7
   ΜΜΥ 554   Επιχειρηματικότητα7
   ΜΜΥ 556   Εμβιομηχανική7
   ΜΜΥ 557   Ιατρική Φυσική7
   ΜΜΥ 558   Βιοϋλικά7

   Σημείωση:

   Η Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να εγκρίνει και άλλα μαθήματα μηχανολογικής μηχανικής.

    

   Ελεύθερη επιλογή 1 μαθήματος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή άλλου Πανεπιστημίου, μετά από έγκριση από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

   Ενδεικτικά μαθήματα:

   Πρόγραμμα με ΔιατριβήΠρόγραμμα χωρίς Διατριβή
   ECTSECTS
   ΗΜΠ 521    Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου8ΗΜΠ 521    Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου8
   ΗΜΠ 532    Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων8ΗΜΠ 532    Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων8
   ΕΤΠ 537      Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών7ΗΜΠ 550    Προχωρημένη Επεξεργασία Σημάτων7
   EXN 505     Οικονομικά για Διοίκηση7ΗΜΠ 563    Μηχανική Ιστών7
   ΕΤΠ 537      Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών7
   EXN 505     Οικονομικά για Διοίκηση8
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   21 thoughts on “Μηχανολογική Μηχανική

   1. Hello, Neat post. There’s an issue together with your site in internet explorer, would check this텶E still is the marketplace chief and a large element of other folks will leave out your magnificent writing due to this problem.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email