Μηχανικών Πληροφορικής-Informatics Engineering

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με διακριτικό τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής»-«Informatics Engineering». Το πρόγραμμα τελεί υπό επανίδρυση λόγω κατάργησης του ΤΕΙ Κρήτης και ένταξής του στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ν. 4610/2019). Η επανίδρυση θα ολοκληρωθεί με την δημοσίευση σε ΦΕΚ και αναμένεται σύντομα και πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020.

   Στόχος του Π.Μ.Σ «Μηχανικών Πληροφορικής»-«Informatics Engineering» του ΕΛΜΕΠΑ είναι η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Μηχανικού Πληροφορικής» και στην Αγγλική MSc in «Informatics Engineering».

   Στο Π.Μ.Σ. λειτουργεί και πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time). Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης έξι (6) εξάμηνα.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς Δίδακτρα.

   Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της αλλοδαπής ή της ημεδαπής που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία σε ποσοστό 20%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί και ο αριθμός θέσεων της αρχικής κατηγορίας εφ’ όσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής.

   Το Π.Μ.Σ προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) θέσεις νέων μεταπτυχιακών φοιτητών με έναρξη το
   εαρινό εξάμηνο του 2019-2020.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος έως και την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2019 με την συμπλήρωση και υποβολή της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας https://forms.gle/HYpJsSVTswzXT3HJ7 Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ της επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Μηχανικών Πληροφορικής» του ΕΛΜΕΠΑ θα ενημερωθούν όσοι έχουν υποβάλει Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις περαιτέρω διαδικασίες κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς και της συνέντευξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ «Μηχανικών Πληροφορικής», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.hmu.gr/ece/el/σελίδες-μενού/μεταπτυχιακά-προγράμματα-του τμήματοςηλεκτρολόγων-μηχανικών-και-μηχανικών-υπολογιστών ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην υπεύθυνη του Π.Μ.Σ. κα Κουμάκη Χρυσούλα, τηλ.: 2810 379170, email:[email protected]

   Ο Διευθυντής Σπουδών του Π.Μ.Σ
   Γεώργιος Παπαδουράκης
   Καθηγητής

   • Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα  Μηχανικών Πληροφορικής διακρίνονται σε Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ) και Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ). Επίσης διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) (από τα οποία ο σπουδαστής επιλέγει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν) και Προαιρετικά (Π).
   • Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό διδακτικών μονάδων. Οι διδακτικές μονάδες είναι 30 ανά εξάμηνο, η δε κατανομή τους ανά μάθηματα φαίνεται στον αναλυτικό πίνακα μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.
   • Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται “προαπαιτούμενο” του δευτέρου. Ένα μάθημα μπορεί να έχει προαπαιτούμενα, αλλά και εξαρτώμενα από αυτό, τα μαθήματα δε που συνδέονται με αυτό τον τρόπο αποτελούν “αλυσίδες” μαθημάτων.
   • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής συντάσσεται και ανακοινώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών κάθε εξαμήνου, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα διδάξουν κάθε μάθημα και τις αίθουσες, στις οποίες θα διεξάγονται τα μαθήματα.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email