Loading...

Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Master of Science – MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των συγκολλήσεων και του μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών και υλικών καθώς και της πιστοποίησης αυτών.

   Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
   1) Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες τεχνικές συγκόλλησης.
   2) Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου.
   3) Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών μέσω μη καταστροφικού ελέγχου.
   4) Κατανόηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών.
   5)Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Παράταση αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών έως 10/10/2019

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με:
   1) το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (Welding Greek Institute, WGI), το οποίο είναι διαπιστευμένος φορέας για τη διδασκαλία του προγράμματος εκπαίδευσης που οδηγεί, μετά από επιτυχημένη διαδικασία εξετάσεων, στην απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer). Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και ΕΝ 1090.
   2) το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου (Technology and Quality Control Centre, TQCC). Το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου είναι ένα επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εκτός από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» που το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer) καθώς και Πιστοποιητικών Επιπέδου L2 στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους. Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι
   τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc http://www.weld-ndt.teiwm.gr/

   Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θα κατατίθενται μέχρι τις 05/07/2019 και πρέπει να συνοδεύονται από:

   Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
   Βιογραφικό Σημείωμα
   Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
   Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
   Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge,TOEIC, TOEFL, IELTS)
   Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
   Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
   2 φωτογραφίες διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

   Ταχυδρομική Διεύθυνση
   ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»
   ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
   Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
   Υπόψιν Γραμματεία ΜΠΣ Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κών & Βιομ/κού Σχεδ/σμού
   Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

   Πληροφορίες:
   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:
   Διευθυντής ΠΜΣ
   Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος
   Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ,Διοικητήριο Τηλ: 2461 0 68218 e-mail: [email protected]

   Γραμματεία ΠΜΣ
   Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ
   Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομ/κού Σχεδ/σμού ΤΕ Τηλ: 2461 0 68239 e-mail: [email protected]

   Ο Δν/της του ΜΠΣ
   Δρ. Μαρόπουλος Στέργιος
   Καθηγητής

    

  • 1ο Ε ξ ά μ η ν ο : 1 s t S E M E S T E R

   Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων Welding Technology Introduction 7ECTS
   Εισαγωγή στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους (ΜΚΕ) Introduction into Non Destructive Testing (NDT) 8ECTS
   Διεργασίες Συγκόλλησης, Κοπής και Επιφανείας Welding, cutting and surfacing Processes 8ECTS
   Υλικά 1 Materials 1 7ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ  30ECTS

   2ο Ε ξ ά μ η ν ο : 2 n d S E M E S T E R

   Κατασκευή και Σχεδιασμός Construction and Design 7ECTS
   Εργαστήριο Συγκολλήσεων -Πρακτική Welding Laboratory – Practice 7ECTS
   Παραγωγή, βιομηχανικές εφαρμογές Fabrication, applications engineering 8ECTS
   Υλικά 2 Materials 8ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ 30ECTS

   3ο Ε ξ ά μ η ν ο : 3r d S E M E S T E R

   Μελέτη Περιπτώσεων Case Studies 7 ECTS
   Επιφανειακές Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου SurfaceTechniques 7 ECTS
   Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου με Υπερήχους Ultrasonic Methods 8 ECTS
   Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου με Ραδιογραφία Radiographic Methods 8 ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ 30 ECTS

   4ο Ε ξ ά μ η ν ο Σ π ο υ δ ώ ν : 4 t h S E M E S T E R

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Master Thesis 30ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ 30ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ