ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α) (Master of Science in Electronics-Radioelectrology and in Control and Computing)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στις γνωστικές περιοχές της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού καθώς και των σχετικών Τεχνολογιών Πληροφορικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικής καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και των πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή πρόκειται για «conversion program»:
   • στην ηλεκτρονική και στα συστήματα επικοινωνιών και στους πιο σύγχρονους ή επερχόμενους τρόπους επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας και • στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και την υποστήριξή τους από τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφορικής. Στόχος του είναι η ανάπτυξη των τομέων αυτών της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας που εξελίσσονται ραγδαία και η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων αντίστοιχων στελεχών:
   • για τους μεγάλους οργανισμούς και τις εταιρείες,
   • για τις υπηρεσίες του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και
   • για την στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
   Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως
   πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων και την ένταξή τους στον παγκόσμιο ερευνητικό ιστό.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στις εξής ειδικεύσεις :

   • Ηλεκτρονικής  Ραδιοηλεκτρολογίας
   • Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού

   Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 674/23-04-2018 Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Κανονισμού του Δια-τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 1818/22-05-2018) το ως άνω Δ.Π.Μ.Σ απονέμει τους εξής μεταπτυχιακούς τίτλους: (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) (ΜSc in Electronics and Radioelectrology) και (β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (H/A) (MSc in Control and Computing).

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μετά από ειδική απόφαση της Ε.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί και άλλοι Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου, που έχουν επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Ηλεκτρονικής, της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και του Αυτοματισμού. Μέγιστος αριθμός εισακτέων ετησίως σε κάθε ειδίκευση είναι είκοσι πέντε (25). Στον αριθμό αυτό δεν  συμπεριλαμβάνονται οι  απόφοιτοι της  μίας ειδίκευσης όταν είναι υποψήφιοι για την άλλη, στην οποία επιλέγονται αυτοδικαίως.

   Διαδικασία επιλογής

   -Η ΕΔΕ. έχει καταρτίσει κατάλογο συναφών μαθημάτων/επιστημονικών αντικειμένων για το Δ.Π.Μ.Σ. με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Στον κατάλογο αυτό λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, οι βαθμοί στα συναφή μαθήματα, ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τυχόν συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, οι συστατικές επιστολές και η γνώση ξένων γλωσσών.

   -Η ΕΔΕ επικυρώνει την αντιστοίχιση των μαθημάτων του υποψηφίου και προχωρεί στην κατάρτιση πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ανά Πανεπιστήμιο, Σχολή και Τμήμα. Από κάθε πίνακα κατάταξης επιλέγονται από την ΕΔΕ οι κορυφαίοι, συνεκτιμώντας το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης.

   -Σε περίπτωση επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος παρουσιάζει ελλείψεις σε επιμέρους θέματα του επιστημονικού αντικειμένου, όπως αυτές αποτυπώνονται στους καταλόγους συναφών μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων, μπορεί να χρεώνονται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ, ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής και του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

   -Η ΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα συνέντευξης των υποψηφίων.

   Προθεσμίες-Απαραίτητα Δικαιολογητικά

   Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά από Δευτέρα 06/07/2020 έως και Παρασκευή 04/09/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας στο secr@phys.uoa.gr , είτε ταχυδρομικά με σφραγίδα Ταχυδρομείου (έως την Παρασκευή 04/09/2020), είτε να αποστείλουν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ υπόψη κας Π. Στεφανάτου pstefan@phys.uoa.gr, Κτίριο Ι, 2ος όροφος  Πανεπιστημιόπολη  Ζωγράφος, Τ.Κ. 157 84.

   1. ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ(εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος). Κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει εάν επιθυμεί να είναι μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
   2. Αντιστοίχιση μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος, στα μαθήματα του καταλόγου που επισυνάπτεται.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   4. Αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου από το βασικό πτυχίο του και ενδεχόμενα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρακολουθεί ή έχει ολοκληρώσει.
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   6. Πτυχίο ξένων γλωσσών (επικυρωμένο από την Αρχή έκδοσης ή Δικηγόρο)
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   8. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την αξιολόγηση της αίτησής του, π.χ. δημοσιεύσεις, σχετική ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία κλπ.
   9. Οι φοιτητές από άλλα Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017.
   10. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε μορφή JPG ή PDF).
   11. Μία (1) φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).
   12. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (210-727.6825 κα Π. Στεφανάτου pstefan@phys,uoa.gr) ενώ πληροφορίες με τον Κανονισμό λειτουργίας και τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. δίνονται στην ιστοσελίδαhttp://www.tomease.phys.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/neos-kanonismos-dpms-2018-2019.html

  • Για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Πλήρους Φοίτησης (ΜΦΠΦ), η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECTS), δηλαδή τριάντα (30) ΠΜ ανά εξάμηνο, ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ καθορίζεται στα πέντε (5) εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ΕΔΕ. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού ορίου ο ΜΦΠΦ διαγράφεται.

   Για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Μερικής Φοίτησης (ΜΦΜΦ), η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ καθορίζεται στα οκτώ (8) εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ΕΔΕ. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού ορίου ο ΜΦΜΣ διαγράφεται.

   Το ΔΜΠΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Η κάθε ειδίκευση έχει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο Α’ εξάμηνο, και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης δίνονται παρακάτω σε πίνακες για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά.

   Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα, οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης του καθενός είναι τρεις (3) την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν έξι (6) ΠΜ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχούν σε αυτή δεκαοκτώ (18) ΠΜ. Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος είναι αναρτημένο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα για τις δύο ειδικεύσεις Ρ/Η και Η/Α.

   1. Ειδίκευση: ΜΔΕ Ρ/Η

   2. Ειδίκευση: ΜΔΕ Η/Α

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email