Master of Business Administration (MBA) in Shipping

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ένα νέο, καινοτόμο, Αγγλόφωνο και “distance learning” μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ναυτιλία είναι γεγονός !

   Πρόκειται για το Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, “Master of Business Administration (MBA) in Shipping” που προσφέρεται κυρίως με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distance learning) από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συμπληρώνεται με δύο ολιγοήμερες περιόδους διαλέξεων με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος, στην έναρξη και το τέλος του προγράμματος αντίστοιχα.

   Στόχος του “MBA in Shipping” είναι η παροχή επιστημονικής εξειδίκευσης και υψηλής τεχνογνωσίας στο σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη εξειδικευμένων στελεχών για διακεκριμένη σταδιοδρομία υψηλής στάθμης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της ναυτιλίας, στην Ελλάδα και διεθνώς. Είναι ιδιαίτερα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, καθώς η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον διεθνοποιημένους κλάδους και κύριο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

   Το “MBA in Shipping” κεφαλαιοποιεί την ισχυρή θεσμοθετημένη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους φορείς και τις επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου και αξιοποιεί την παράδοση και ηγετική θέση της Χίου στην παγκόσμια ναυτιλία.

   Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μία πραγματική καινοτομία για τα ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα, καθώς:

   • είναι το μόνο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει την αγγλική γλώσσα και μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης,
   • για πρώτη φορά ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αξιοποιεί μία διαρκή θεσμική διάδραση μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

   Το νέο “MBA in Shipping” προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους φοιτητές και αποφοίτους του:

   • προβλέπει ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών φοίτησης (fellowships),
   • παρέχει πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης (practice internships) σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και φορείς,
   • είναι ελκυστικό για εργαζόμενους φοιτητές, καθώς οι μέθοδοι εξ αποστάσεως διδασκαλίας διευκολύνουν τη συμμετοχή τους,
   • διακεκριμένα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου συμμετέχουν συστηματικά στις διαλέξεις μαθημάτων,
   • στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες Πανεπιστημίων της αλλοδαπής (University of Antwerp, University of Genova, Technical University of Delft, Shanghai Maritime University) στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του Τμήματος,
   • ενισχύει περαιτέρω το ήδη ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος,
   • η προσφορά του προγράμματος στην αγγλική γλώσσα επιτρέπει την προσέλκυση και αλλοδαπών αξιόλογων νέων επιστημόνων-φοιτητών από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια άλλων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρωτοπορία και παγκόσμια φήμη της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

   Έτσι, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ένα αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ναυτιλία χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στο εξωτερικό, καθώς το “MBA in Shipping” παρέχει αυτή τη δυνατότητα και υποστηρίζεται από την ελληνική ναυτιλία-ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως.

   Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του νέου “MBA in Shipping” με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης δεν είναι συγκυριακή, αλλά προβλεπόμενη δομικά και μόνιμα, από τον αρχικό σχεδιασμό και το ΦΕΚ ίδρυσής του καθιστώντας το πρόγραμμα πιο επίκαιρο από ποτέ!

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ίδρυσε και δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Master of Business Administration (MBA) in Shipping” (ΦΕΚ 2329/Β’/15.06.2020) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-20211 . Πρόκειται για ένα νέο, καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που προσφέρεται κυρίως με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distance learning), σε συνδυασμό με δύο (2) ολιγοήμερους κύκλους εντατικών διαλέξεων με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος.

   Στόχος του “MBA in Shipping” είναι η παροχή επιστημονικής εξειδίκευσης και υψηλής τεχνογνωσίας στο σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη εξειδικευμένων στελεχών για διακεκριμένη σταδιοδρομία υψηλής στάθμης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της ναυτιλίας, στην Ελλάδα και διεθνώς. Είναι ιδιαίτερα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, καθώς η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον διεθνοποιημένους κλάδους και κύριο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

   Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μία πραγματική καινοτομία για τα ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα, καθώς:

   • είναι το μόνο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει την αγγλική γλώσσα και μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης.
   • αξιοποιεί τη διαρκή θεσμική και ουσιαστική συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και εγγυάται την υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.

   Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με αγγλικό τίτλο “Master of Business Administration (MBA) in Shipping”. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του MBA in Shipping ανέρχονται σε 60 (εξήντα).
   Το Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS) περιλαμβάνει τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ένα (1) Σεμινάριο
   Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες διδάσκονται τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής και δύο (2) Ειδικά Σεμιναριακά Μαθήματα. Τα μαθήματα του Β’ Εξαμήνου είναι σύντομης διάρκειας (έξι τρίωρων διαλέξεων έκαστο), αρμονικά κατανεμημένα χρονικά εντός της συνολικής διάρκειας του εαρινού εξαμήνου. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει διπλωματική εργασία.

   Στο “MBA in Shipping” μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Πληροφορικής, Νομικής, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα παραπάνω Τμήματα. Δεκτοί/ές γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και οπωσδήποτε μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Πρόγραμμα.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf, έως τις 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Η υποβολή της υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή):

   1. Ηλεκτρονική Αίτηση
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
   4. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
   5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
   6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ας.
   7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus από τους υπογράφοντες/ουσες.
   9. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το “MBA in Shipping”.
   10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν).
   11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν).
   12. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητα.

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν κατ’ ανώτατο όριο 50 (πενήντα) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

   Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη (είτε στην έδρα του Τμήματος είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών) σε χρονικό διάστημα που γνωστοποιείται έγκαιρα και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων αναρτώνται ομοίως στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Για την παρακολούθηση του προγράμματος προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 5.000,00 €. Η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, κατά την εγγραφή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα και κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου αντιστοίχως.

   Το “MBA in Shipping” προσφέρει έναν αριθμό υποτροφιών φοίτησης (fellowships) και προβλέπει πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης (practice internships) σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και φορείς,

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “MBA in Shipping”,
   E-mail: [email protected]
   Tηλ.: +30 2271035202
   Site Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ): https://www.stt.aegean.gr/
   Site “MBA in Shipping”: https://www.stt.aegean.gr/mba-in-shipping/

  • Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με αγγλικό τίτλο “Master of Business Administration (MBA) in Shipping”. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του MBA in Shipping ανέρχονται σε 60 (εξήντα).

   Το Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS) περιλαμβάνει τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ένα (1) Σεμινάριο. Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες διδάσκονται τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής και δύο (2) Ειδικά Σεμιναριακά Μαθήματα.

   Τα μαθήματα του Β’ Εξαμήνου είναι σύντομης διάρκειας (έξι τρίωρων διαλέξεων έκαστο), αρμονικά κατανεμημένα χρονικά εντός της συνολικής διάρκειας του εαρινού εξαμήνου. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει διπλωματική εργασία. Επίσης, προβλέπεται τριήμερο πρόγραμμα τεχνικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών στην Αττική και τον Πειραιά σε σημαντικά έργα υποδομής (π.χ. Piraeus Container Terminal στο Ικόνιο, Τερματικός Σταθμός Συνδυασμένων Μεταφορών Θριασίου κλπ), σε θεσμικούς φορείς και σε μεγάλες εταιρείες της ναυτιλίας.

   Η δομή του προγράμματος συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα.

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Management of Shipping Companies – Υ 6,5 ECTS
   2. Maritime Economics – Υ 6,5 ECTS
   3. Shipping Finance and Risk Management – Υ 6,5 ECTS
   4. International Maritime Law – Υ 6,5 ECTS
   5. Quantitative Methods in Shipping and Transportation (Seminar) – Υ 4 ECTS

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS ) Α΄ Εξαμήνου: 30

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά:

   1. Ship Operations – Υ 4 ECTS
   2. Financial Accounting in Shipping – Υ 4 ECTS
   3. Port Economics and Management – Υ 4 ECTS

   4 Μαθήματα Επιλογής (από τα 7 προσφερόμενα):

   1. Chartering – Ε 4 ECTS
   2. Energy systems for Shipping and Transport – Green energy technologies – Ε 4 ECTS
   3. Shipping and the Environment- Regulations in Shipping – Ε 4 ECTS
   4. Digitalization, Automation and Block Chain in Shipping and Supply Chains – Ε 4 ECTS
   5. Maritime Logistics and Intermodality – Ε 4 ECTS
   6. Commodity Trade Flows – Freight Demand Modelling – Ε 4 ECTS
   7. Operations in Ports and Terminals – Ε 4 ECTS

   2 Σεμιναριακά Μαθήματα Επιλογής:

   1. Strategies for Leadership in Shipping: The Greek paradigm – Ε 2 ECTS
   2.  Coastal shipping – Ε 2 ECTS
   3. Short Sea Shipping – Ε 2 ECTS
   4. Blue Growth, Sea Tourism and Cruise – Ε 2 ECTS
   5. Human Resources Management – Ε 2 ECTS
   6. Marine Insurance – Ε 2 ECTS
   7. Risk Management – Ε 2 ECTS

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS ) Β΄ Εξαμήνου: 30

   Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS) του “MBA in Shipping”: 60

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email