Loading...

Λογιστική και Ελεγκτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.700
ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
ΠΟΛΗ:
ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
bookmark
Share
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Ελεγκτικής με σκοπό τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, θα στελεχώνει τις επιχειρήσεις και θα αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης-κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

  Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στόχους: α) την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, την εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων, β) την επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους, γ) κοινωνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δ) ερευνητικό έργο, σε όλες τις δυνατές μορφές του, πχ. δημοσιεύσεις ή έκδοση βιβλίων ή κοινές διπλωματικές εργασίες, ή διδακτορικές διατριβές, ή Ευρωπαϊκά/Εθνικά προγράμματα, ε) απαλλαγή των φοιτητών και πτυχιούχων του Δ.Π.Μ.Σ. από μαθήματα σε επαγγελματικές εξετάσεις (π.χ. ΕΛΤΕ, ACCA, κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό όπου αυτό είναι δυνατόν, στ) κάλυψη από τους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. υψηλών απαιτήσεων θέσεων Λογιστικού ή Ελεγκτικού χαρακτήρα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και ανεξαρτήτως κλάδου παραγωγής, ζ) κάλυψη θέσεων έρευνας σε θέματα συναφή με τη Λογιστική και Ελεγκτική.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Λογιστική και Ελεγκτική». Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές κατ΄ ανώτατο όριο, εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 30% απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την νομοθεσία. Για την φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 1.175 ευρώ ανά εξάμηνο, ήτοι 4.700 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.

  Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

  Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος από 22 Ιουλίου έως και 06 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα ή στο email.

  Επικοινωνία:
  Email: [email protected]
  Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
  Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
  Ταχυδρομική διεύθυνση:
  Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική»
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
  Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.
  Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://www. hmu.gr/msclogaud/

 • Πρόγραμμα Σπουδών 

  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι
  • Διοικητική Οικονομική
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Ειδικά Θέματα Εταιρικού Δίκαιου
  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι
  • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
  • Σύγχρονα Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Διοικητική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων
  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ
  • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
  • Φορολογική Λογιστική
  • Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
  Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
  • Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΆΡΘΡΑ