Loading...

Λογιστική και Ελεγκτική

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:

   1. Να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς.
   2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
   3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις,  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της λογιστικής και της ελεγκτικής ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται.

   Το ΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς, κλάδους ή επιχειρήσεις. 

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Γενικό Τμήμα (πρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ν. 4589/19) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

   «Λογιστική και Ελεγκτική»

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

   Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.
   • Τo Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο  (Μεθοδολογία Έρευνας).
   • To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, ένα (1) μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας).  Για το 4ο μάθημα δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα (4) μαθήματα.
   • Το Γ’ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι τρίωρη (3) και του σεμιναρίου δίωρη (2). Σε κάθε εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν επίσης πρακτικές ασκήσεις από Επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές
   Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.
   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται τέλη φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ είναι 3500€ και καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:
   20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
   40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
   40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.
   Δίνεται επίσης η δυνατότητα:
   • Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
   • Δυνατότητα καταβολής των τελών φοίτησης σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας

   Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο. Κάθε μάθημα ενός εξαμήνου θα πραγματοποιείται με παρακολούθηση διαλέξεων δια ζώσης. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιούνται από δύο έως πέντε μαθήματα. Μπορεί όμως κάποιο μάθημα να διδαχθεί συγκεντρωτικά σε μικρότερη χρονική περίοδο του ενός εξαμήνου (π.χ. 12 ώρες/εβδομάδα).

   Το 1ο εξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο (κτίριο Ματσάγγου) και το 2ο εξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Γενικού Τμήματος (πρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ν. 4589/19) στη Λάρισα.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών  και Γενικού Τμήματος (πρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ν. 4589/19) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας όπως και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων όπως Επαγγελματίες Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές

   Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις,  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της λογιστικής και της ελεγκτικής ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται.
   Το ΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς, κλάδους ή επιχειρήσεις.
   To Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:
   1. Να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης  της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς.
   2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
   3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ.
   Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
   Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

   http://accaud.uth.gr

   Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/4/2019 – 8/7/2019
   Συνεντεύξεις: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

   Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα
   28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8), 38333, Βόλος
   Τηλ. γραμματείας: 2421006349
   Φαξ: 2421006348

  • Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
   1ο εξάμηνο
   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι 1ο εξάμηνο 7
   Διοικητική Λογιστική Ι 1ο εξάμηνο 7
   Ελεγκτική Ι 1ο εξάμηνο 7
   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι 1ο εξάμηνο 7
   Σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας) 1ο εξάμηνο 2
   Σύνολο εξαμήνου 30
   2ο εξάμηνο
   Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
   Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
   Ελεγκτική ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
   Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)
   Διοικητική Λογιστική ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
   Στατιστική των Επιχειρήσεων και Προβλέψεις 2ο εξάμηνο 7
   Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική 2ο εξάμηνο 7
   Φορολογική Λογιστική 2ο εξάμηνο 7
   Σεμινάριο (Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών) 2ο εξάμηνο 2
   Σύνολο εξαμήνου 30
   3ο εξάμηνο
   Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης 3ο εξάμηνο 30
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ