Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών (MSc in Accounting and Control in Businesses and Public Sector)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» (ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ), έχει ως αντικείμενο, την επιμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών, που εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης καθώς επίσης και την ανάπτυξη των σύγχρονων αρχών και μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης των Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών.

   Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι η παροχή:
   1. Γνώσεων σχετικών με τη σύγχρονη οργάνωση, διοίκηση, οικονομική διαχείριση και έλεγχο των Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
   2. Τεχνικών διερεύνησης και εξορθολογισμού των παθογενειών και δυσλειτουργιών των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
   3. Τεχνικών ελέγχου των λειτουργικών παραγωγικών μονάδων και των οικονομικών διευθύνσεων των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
   4. Πληροφοριών για την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο των Δημοσίων Οργανισμών και των Επιχειρήσεων διεθνώς καθώς και την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και προτύπων.
   5. Εμπειριών μέσω της συνεργασίας του προγράμματος με μονάδες διαχείρισης του Δημοσίου Τομέα της χώρας και Επιχειρήσεων.
   6. Μεθοδολογιών συνεργασίας και διασύνδεσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
   7. Δυνατοτήτων για συνεργασίες με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού.
   8. Υποδομών για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και έρευνα.
   9. Ευκαιριών για ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων για τη διαρκή βελτίωση του προγράμματος και των ωφελημάτων που προσφέρει.
   10. Κινήτρων για τόνωση της προσπάθειας αναζήτησης της αριστείας σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο.
   11. Προσόντων ουσιαστικών αλλά και τυπικών στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ανακοινώνει προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών – MSc in Accounting and Control in Businesses and Public Sector», μερικής φοίτησης, διάρκειας 4 εξαμήνων. 

   Στα εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής, ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ. 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 3/3/2020 μέχρι και 30/4/2020 12/05/2020 από 24/08/2020 μέχρι και 4/09/2020 ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το τμήμα ΟΔΕ ή ηλεκτρονικά).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.*
   4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται βαθμός πτυχίου.
   6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
   7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
   8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
   10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν) 
   11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
   12. Αντίγραφό πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)

   Τα δικαιολογητικά 1 έως 6 υποβάλλονται εις διπλούν. 

   * Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. 

   ** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και από πρώτο πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί η επάρκεια της ξένης γλώσσας να διαπιστωθεί από Τριμελή Επιτροπή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ. 

   Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν. Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη: Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 210-414 2110, 2181 

   Emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής: και emails για διάθεση εντύπων: [email protected] [email protected] Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα mscacc.unipi.gr/ στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα» αλλά και μέσω email : [email protected]

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα από ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία και είναι διάρκειας τριάντα (30) ωρών το καθένα, πλην των μαθημάτων επιλογής που είναι είκοσι (20) ωρών το καθένα. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση δέκα πέντε (15) μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) ή υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής περιλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ διδάσκονται ανεξαρτήτου αριθμού φοιτητών που θα τα επιλέξουν και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησής τους στο σύνολό τους από όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους του ΠΜΣ.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Η υλοποίηση του πιο πάνω προγράμματος των τριών εξαμήνων σε τέσσερα εξάμηνα για την παρακολούθηση
   μερικής φοίτησης διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email