Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές (Latin American and Iberian Studies/Estudios Latinoamericanos e Ibéricos)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των Λατινοαμερικανικών και Ιβηρικών Σπουδών. Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» προσδιορίζεται από το γνωστικό περιεχόμενο των ειδικεύσεών του:
   1) «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» και
   2) «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα»
   και καλύπτεται υπό τη γενική θεματική «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές».

   Η ειδίκευση «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» εστιάζει στα ιστορικά, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά φαινόμενα καθώς και στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Λατινικής Αμερικής και της Ισπανίας, που διαμορφώνουν την ευρεία αυτή περιοχή.
   Η ειδίκευση «Μετάφραση – Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα» εστιάζει στη θεωρία, στις τεχνικές και στρατηγικές της μετάφρασης καθώς και σε θέματα της ισπανικής γλωσσολογίας με έμφαση στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας σε σχέση με το πολιτισμικό και κοινωνικό της πλαίσιο.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» είναι:
   α) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στις Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
   β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των γνωστικών κλάδων των Λατινοαμερικανικών και Ισπανικών Σπουδών, της Μετάφρασης και της Γλωσσολογίας καθώς και η εξειδίκευση σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

   Το Π.Μ.Σ., μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στις «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» με ειδικεύσεις:
   α. «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» και
   β. «Μετάφραση – Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα».

   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απονομή διδακτορικού τίτλου. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

  • Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) όταν κρίνεται αναγκαίο (παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017). Η χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθίσταται αναγκαία καθώς το Π.Μ.Σ. είναι το μοναδικό που λειτουργεί σε ελληνικό Α.Ε.Ι. και η γεωγραφική διασπορά των εν δυνάμει φοιτητών το επιβάλλει. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην Ισπανική και Αγγλική.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές

   2. Ειδίκευση: Μετάφραση – Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email