Κυβερνοασφάλεια

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην Κυβερνοασφάλεια είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών Πανεπιστημίων ή TEI ειδικοτήτων Πληροφορικής ή Ανωτάτων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση στα θέματα της Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. συνδέεται άμεσα με την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και τις σύγχρονες απαιτήσεις εξειδικευμένης γνώσης για χρήση στην Ασφάλεια της πληροφορίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων εταιρειών και Οργανισμών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια UTM, USM, USARB και  ASEM της Μολδαβίας προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διπλού Διπλώματος (ΔΠΜΣ) «Κυβερνοασφάλεια» που συνδιοργανώνουν για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  (Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2019)

   Το Φ.Ε.Κ.  του προγράμματος δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Β’ 1038/28-03-2019,  και το Φ.Ε.Κ. με τον κανονισμό στο Τεύχος Β’ 3150/08-08-2019.

   Το ΔΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια» αποτελεί μια αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η αναγνώριση και  αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών στην  δομή των συνεχώς αναπτυσσόμενων δικτύων υπολογιστών.

   Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εν λόγω ΜΠΣ αφορούν στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων επιστημόνων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών στον σύγχρονο Κυβερνοχώρο.

   Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύει στη εκπαίδευση των εργαζομένων του χώρου, με υψηλού επιπέδου επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην συνολική προστασία του Υλικού και του Λογισμικού από κακόβουλες επιθέσεις, και στις μεθόδους που εφαρμόζονται σε κάθε εξωτερική επίθεση  ή απειλή που έχει σαν στόχο την καταστροφή αρχείων ή υλικού της εταιρείας ή του οργανισμού.  Επίσης μελετά και την ασφαλή κωδικοποίηση της πληροφορίας.

   Στο ΔΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών σπουδών ή Ανωτάτων σπουδών σωμάτων ασφαλείας που ασχολούνται με το αντικείμενο της προστασίας στον κυβερνοχώρο.

   Το ΔΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Διπλό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Κυβερνοασφάλεια». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Cybersecurity».

   Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση σε οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (dissertation). Το σύνολο των πιστωτικών  μονάδων ECTS είναι ενενήντα (90).

   Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

   Η έναρξη του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Οκτωβρίου 2020 και τα μαθήματα θα διεξάγονται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του ΠαΔΑ.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται) έως και 20 Σεπτεμβρίου 2020, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
   • Aναλυτική βαθμολογία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο βαθμός πτυχίου
   • Bιογραφικό σημείωμα
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Προσωπικό κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (το πολύ 1500 χαρακτήρες)
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου C1 ή ισοδύναμο.
   • Τυχόν δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του μεταπτυχιακού
   • Δύο συστατικές επιστολές

   Κόστος

   Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2900 € καταβλητέα σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου ως ακολούθως:

   • Α’ εξάμηνο: 1000 €
   • Β’ εξάμηνο: 1000 €
   • Γ’ εξάμηνο: 900 €

   Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

   Το συνολικό ποσό μπορεί να καταβληθεί εξ ολοκλήρου ή σε δόσεις μέχρι το τέλος του εκάστου εξαμήνου.

   Οι συνεντεύξεις και η τελική επιλογή  θα πραγματοποιηθεί το τρίτο  δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

   Παρακαλώ να αποστείλετε πρόσκληση ενδιαφέροντος με στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω μέχρι 20/9 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ώστε να ξεκινήσει η προεπιλογή των υποψηφίων. Οι φάκελοι αιτήσεων των υποψηφίων θα υποβληθούν μετά την έκδοση του νέου ΦΕΚ.
   Στοιχεία: Όνομα, Επίθετο τηλέφωνο επικοινωνίας, Επαγγελματική εμπειρία, Πτυχίο Αγγλικών

   Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 5385312, +30 6937 246289

  • Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής στον πίνακα που ακολουθεί. Τα μαθήματα επιλογής έχουν το ενδεικτικό EL. Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

   Web Security
   Database Security
   Cryptography and Cryptographic Protocols
   Network Security
   Technology and Design of Network Applications
   Software Defined Networks
   Security Auditing and Certification
   Enterprise Secure Networks
   loT and Security
   Cyber Incident Handling
   Encryption
   Security of Information and Communication Systems
   High Fidelity Computer Systems
   IT Project Management
   Traineeship (optional)
   Master Thesis

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email