Loading...

Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) επιδιώκει τη διασύνδεση των Επιστημών της Αγωγής με τις Νευροεπιστήμες, έχει ένα πρωτότυπο διεπιστημονικό αντικείμενο και η λειτουργία του ανταποκρίνεται στις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις και στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές, πολυπολιτισμικές κ.ά. σύγχρονες ανάγκες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στους φοιτητές/ τριες του.

   Το διδακτικό προσωπικό του ΔΠΜΣ διακρίνεται για το αναγνωρισμένο επιστημονικό του έργο και τη σημαντική διδακτική του επάρκεια• αποτελείται από Καθηγητές του Π.Τ.Δ.Ε., της Ιατρικής Σχολής, του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ιδρυμάτων, καθώς και από άλλους καταξιωμένους επιστήμονες με εξειδίκευση στα αντικείμενα του ΔΠΜΣ, που προέρχονται από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Αντικείμενα του Διατμηματικού ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) είναι:

   • Η μελέτη και η έρευνα σε σύγχρονα ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής και των σχετιζόμενων Νευροεπιστημών, μέσα από την αξιοποίηση των μεταξύ τους διεπιστημονικών συνεργειών, οι οποίες παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη, στον διεθνή χώρο, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια.
   • Η εξειδίκευση επιστημόνων σε ζητήματα της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων σε διάφορα πεδία, καθώς και στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στη συνακόλουθη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
   • Η εξειδίκευση των αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν και την ιδιότητα του κοινωνικού παιδαγωγού (σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα), ώστε να είναι ικανοί να μελετούν και να κατανοούν τα ερευνητικά αποτελέσματα της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και να τα αξιοποιούν στον σχεδιασμό – προγραμματισμό, στην οργάνωση και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και παρεμβάσεων Κοινωνικής Παιδαγωγικής και στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, στα πεδία της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (Παιδαγωγική, Ανδραγωγική, Γερανταγωγική, βασικοί κλάδοι της Κοινωνικής Παιδαγωγικής), συνυπολογίζοντας τις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών συστημάτων.

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Master of Science in Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) με Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

   Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (επισπεύδον Τμήμα) με αναφορά σε αυτόν της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

   Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) θα αρχίσει τη λειτουργία του το εαρινό εξάμηνο του 2020 και έχει διετή διάρκεια (τέσσερα εξάμηνα).


   Προκήρυξη

   Παράταση υποβολής μέχρι: 31 Ιανουαρίου 2020

   Συνοδευτικά δικαιολογητικά αίτησης:

   1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS
   2. Σύντομο υπόμνημα αυτοπαρουσίασης
   3. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου
   5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2
   6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (με ονοματεπώνυμο πίσω)
   8. Άλλα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στην Προκήρυξη

   Υπενθύμιση: Όταν καταθέσετε στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε τον φάκελο υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά στο email: [email protected], τρία από τα έγγραφα του φακέλου και συγκεκριμένα:1) Την Αίτηση συμμετοχής, 2) το Βιογραφικό Σημείωμα και 3) το σύντομο υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement).

   Αυτή η ηλεκτρονική αποστολή στο ως άνω email μέρους του φακέλου υποψηφιότητας είναι συμπληρωματική διαδικασία και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ και δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική υποβολή του συνολικού φακέλου υποψηφιότητας, σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. (Ναυαρίνου 13 Α , 10680 Αθήνα).

  • Μαθήματα υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
   Κοινωνική Παιδαγωγική
   (Social Pedagogy)
   36 7,5
   Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες και στην Κοινωνική Νευροεπιστήμη
   (Introduction to Neurosciences and Social Neuroscience)
   36 7,5
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Έρευνας
   (Educational and Social Research Methodology)
   36 7,5
   Εγκέφαλος, Νόηση και Εκπαίδευση
   (Brain, Mind and Education)
   36 7,5
   Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθική δεοντολογία στην Εκπαίδευση
   (Human Rights and Ethics in Education)
   36 7,5
   Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση
   (Teaching Methodology and Teaching Practice)
   36 7,5
   Εφαρμογές Κοινωνικής Πληροφορικής στις Επιστήμες της Αγωγής
   (Social Computing Applications in Education)
   36 7,5
   Κοινωνική Νευροεπιστήμη και Εκπαίδευση
   (Social Neuroscience and Education)
   36 7,5
   Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων από την Κοινωνική Παιδαγωγική και την Κοινωνική Νευροεπιστήμη
   (Educational Instructional Design informed by Social Pedagogy and Social Neuroscience)
   36 7,5
   Διαχείριση κρίσεων, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
   (Crisis Management, Decision Making and Problem Solving)
   36 7,5
   Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
   (Compulsory elective module)
   36 7,5
   Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
   (Compulsory elective module)
   36 7,5
   Σύνολο Μαθημάτων 432 90
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
   (Master’s thesis)
   30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ