Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) επιδιώκει τη διασύνδεση των Επιστημών της Αγωγής με τις Νευροεπιστήμες, έχει ένα πρωτότυπο διεπιστημονικό αντικείμενο και η λειτουργία του ανταποκρίνεται στις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις και στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές, πολυπολιτισμικές κ.ά. σύγχρονες ανάγκες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στους φοιτητές/ τριες του.

   Το διδακτικό προσωπικό του ΔΠΜΣ διακρίνεται για το αναγνωρισμένο επιστημονικό του έργο και τη σημαντική διδακτική του επάρκεια• αποτελείται από Καθηγητές του Π.Τ.Δ.Ε., της Ιατρικής Σχολής, του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ιδρυμάτων, καθώς και από άλλους καταξιωμένους επιστήμονες με εξειδίκευση στα αντικείμενα του ΔΠΜΣ, που προέρχονται από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Αντικείμενα του Διατμηματικού ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) είναι:

   • Η μελέτη και η έρευνα σε σύγχρονα ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής και των σχετιζόμενων Νευροεπιστημών, μέσα από την αξιοποίηση των μεταξύ τους διεπιστημονικών συνεργειών, οι οποίες παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη, στον διεθνή χώρο, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια.
   • Η εξειδίκευση επιστημόνων σε ζητήματα της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων σε διάφορα πεδία, καθώς και στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στη συνακόλουθη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
   • Η εξειδίκευση των αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν και την ιδιότητα του κοινωνικού παιδαγωγού (σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα), ώστε να είναι ικανοί να μελετούν και να κατανοούν τα ερευνητικά αποτελέσματα της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και να τα αξιοποιούν στον σχεδιασμό – προγραμματισμό, στην οργάνωση και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και παρεμβάσεων Κοινωνικής Παιδαγωγικής και στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, στα πεδία της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (Παιδαγωγική, Ανδραγωγική, Γερανταγωγική, βασικοί κλάδοι της Κοινωνικής Παιδαγωγικής), συνυπολογίζοντας τις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών συστημάτων.

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Master of Science in Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) με Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

   Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (επισπεύδον Τμήμα) με αναφορά σε αυτόν της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

   Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) θα αρχίσει τη λειτουργία του το εαρινό εξάμηνο του 2020 και έχει διετή διάρκεια (τέσσερα εξάμηνα).

   Δείτε την Προκήρυξη:

    

   ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ [Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education] «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έναρξη χειμερινό εξάμηνο). 

   Απονεμόμενος τίτλος 

   Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος απονέμεται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Master of Science in Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education). 

   Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (επισπεύδον Τμήμα) με αναφορά σε αυτόν της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. 

   Το ΔΠΜΣ χορηγεί Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του. 

   Εισακτέοι 

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι ως υπεράριθμοι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα αξιολογηθούν και εάν επιτύχουν, θα μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ, υπό τον όρο ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών, πριν από τη λήξη των εγγραφών στο ΔΠΜΣ και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ. 

   Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής,) όπως π.χ. σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε ιατρούς, βιολόγους, σε στελέχη της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Κοινωνικής Μέριμνας, της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμών και οργανώσεων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, και φορέων υλοποίησης προγραμμάτων (εκπαιδευτικής πολιτικής, κοινωνικοπαιδαγωγικών κ.ά.) παρεμβάσεων και δράσεων και γενικά σε όσους επιστήμονες – ερευνητές επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση σε ζητήματα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης, καθώς και την ιδιότητα του κοινωνικού παιδαγωγού, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα. 

   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής 

   Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες:  

   α. Στο Διατμηματικό Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τι τλου του Α ́ κυ κλου σπουδω ν των Τμημα των όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   β. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
   γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις κατωτέρω γλώσσες της Ε.Ε. (αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής και ισπανικής).

   Η επαρκής γνώση («καλή γνώση», επίπεδο Β2) της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής: 

   Αγγλική γλώσσα 

   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
   • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations. 
   • Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 
   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 
   • (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). 
   • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
   • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 
   • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
   • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit). 
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009). 
   • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
   • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
   • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. 
   • Test of Interactive English, B2 + Level. 
   • Test of Interactive English, B2 Level. 
   • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
   • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
   • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
   • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
   • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

   (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
   (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

   Γερμανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. 
   • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Γαλλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 
   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2. 
   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Ιταλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA. 
   • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

   Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών- Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

   Ισπανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 
   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 
   • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 

   Απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά 

   Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως τα κατωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά: 

   1. Το έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το αντίστοιχο έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (www.snspe.primedu.uoa.gr) και στην αντίστοιχη ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (ΠΤΔΕ, Ιατρικής και Βιολογίας του ΕΚΠΑ). 
   2. Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS [τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ (οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν την αναφερόμενη φόρμα στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (www.snspe.primedu.uoa.gr) και στην αντίστοιχη ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (ΠΤΔΕ, Ιατρικής και Βιολογίας του ΕΚΠΑ)]. 
   3. Σύντομο Υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement) υποψηφίου/φίας (ενδεικτικοί άξονες: επαγγελματικό και επιστημονικό υπόβαθρο, ερευνητικά ενδιαφέροντα, κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ, προσδοκίες από το ΔΠΜΣ, επαγγελματικά σχέδια και στόχοι, σημαντικά στοιχεία της ζωής του/της που επιθυμεί να αναφέρει, κ.ά.) 
   4. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο) ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης /ΔΟΑΤΑΠ (σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017). 
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   6. Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 
   7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/φίας.
   9. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/φίας όπου δηλώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και στην αίτηση υποψηφιότητας. 

   Β) Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (εάν υπάρχουν) 

   • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. ή ΑΤΕΙ (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα). 
   • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον αυτού της απαιτούμενης πιο πάνω γλώσσας (Β2), χώρας της Ε.Ε. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 
   • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν έχει πραγματοποιηθεί. 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. 
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ, της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ). 
   • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας. 
   • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του/της υποψηφίου/φίας. 

   Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Ίδρυσης 3789/14.10.2019/Β’ και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 3790/14.10.2019/Β’, τα οποία επισυνάπτονται) καλούνται να υποβάλουν από 20/05/2020 έως 31/07/2020 15/09/2020 έντυπο φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. 

   Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους. 

   Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού αποστείλουν ταχυδρομικά τον φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στο email: [email protected], τρία μόνο από τα έγγραφα του φακέλου και συγκεκριμένα: 1) Την Αίτηση συμμετοχής, 2) το Βιογραφικό Σημείωμα και 3) το σύντομο Υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement). Αυτή η ηλεκτρονική αποστολή στο ως άνω email μέρους του φακέλου υποψηφιότητας είναι συμπληρωματική διαδικασία και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ και δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική υποβολή (μέσω ταχυδρομείου) του συνολικού φακέλου υποψηφιότητας, σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. 

   Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. 

   Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του ΔΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση», από το Π.Τ.Δ.Ε, την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών – Τέλη φοίτησης 

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση, ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα δίνεται στους/στις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες η δυνατότητα συνεργασίας με υποψήφιους/φιες διδάκτορες και με Καθηγητές, που μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε από τα τρία συνεργαζόμενα στο ΔΠΜΣ Τμήματα. 

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Δ.Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης του Διατμηματικού Προγράμματος Δ.Π.Μ.Σ. καθορίζονται στο συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ ανά φοιτητή. 

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως: Το ποσό των 750 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου (750 € × 4 εξάμηνα). 

   Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. 

   Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/ήτριες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών. ‘Οσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή, ακόμη κι αν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη. 

   Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 

   Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν στο ΔΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση», εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (δηλαδή πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2) αξιολογούνται: 

   Σχετικά με τη συνέντευξη:
   Η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται από την ΕΔΕ. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ. Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο/φια και τον/την βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, (μέχρι 50 α.μ.). Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο/η υποψήφιος/φια από την απόδοσή του/της στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες τον/την βαθμολόγησαν όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. 

   Η ανταπόκριση των υποψηφίων στα τυπικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει, καταγράφονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και στη συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης. Διευκρινίζεται ότι:
   α) Η διπλωματική ή πτυχιακή εργασία των υποψηφίων βαθμολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης μόνο όταν είναι σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ. Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία που έχει δημοσιευθεί και κρίνεται ότι δεν είναι σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ, μπορεί στη συνέχεια 
   να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί ως δημοσιευμένη επιστημονική εργασία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου (β). Στην περίπτωση αυτή, η βαθμολογία που δίνεται για την εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 α.μ. 

   β) Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο των υποψηφίων αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, με το σύστημα των κριτών ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, επίσης με κριτές.

   γ) Τα πρόσθετα πτυχία ΑΕΙ αξιολογούνται ως εξής: δύο (2) α.μ. για το πρώτο πρόσθετο πτυχίο και από 1 α.μ. για κάθε επιπλέον πτυχίο. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται μόνον, όταν είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά ΑΕΙ.

   δ) Η κατοχή ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής αντιμετωπίζεται ως εξής: μία (1) α.μ. για κάθε πρόσθετη ξένη γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2. Πριμοδοτείται με δύο (2) α.μ. το επίπεδο C1 και με τρεις (3) α.μ. το επίπεδο C2 μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου (μέχρι 5) των α.μ. Η κατοχή των πρόσθετων ξένων γλωσσών για να μοριοδοτηθεί πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και για την πιστοποίηση της πρώτης ξένης γλώσσας. 

  • Μαθήματα υποχρεωτικάΔιδ. ώρεςECTS
   Κοινωνική Παιδαγωγική
   (Social Pedagogy)
   367,5
   Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες και στην Κοινωνική Νευροεπιστήμη
   (Introduction to Neurosciences and Social Neuroscience)
   367,5
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Έρευνας
   (Educational and Social Research Methodology)
   367,5
   Εγκέφαλος, Νόηση και Εκπαίδευση
   (Brain, Mind and Education)
   367,5
   Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθική δεοντολογία στην Εκπαίδευση
   (Human Rights and Ethics in Education)
   367,5
   Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση
   (Teaching Methodology and Teaching Practice)
   367,5
   Εφαρμογές Κοινωνικής Πληροφορικής στις Επιστήμες της Αγωγής
   (Social Computing Applications in Education)
   367,5
   Κοινωνική Νευροεπιστήμη και Εκπαίδευση
   (Social Neuroscience and Education)
   367,5
   Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων από την Κοινωνική Παιδαγωγική και την Κοινωνική Νευροεπιστήμη
   (Educational Instructional Design informed by Social Pedagogy and Social Neuroscience)
   367,5
   Διαχείριση κρίσεων, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
   (Crisis Management, Decision Making and Problem Solving)
   367,5
   Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
   (Compulsory elective module)
   367,5
   Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
   (Compulsory elective module)
   367,5
   Σύνολο Μαθημάτων43290
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
   (Master’s thesis)
   30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   7 thoughts on “Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

   1. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to search out any person with some original ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is wanted on the internet, somebody with a bit originality. helpful job for bringing something new to the internet!

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email