Κλινική – Χειρουργική Ανατομία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  “Κλινική – Χειρουργική Ανατομία” είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία σε υψηλό επίπεδο.

   Στόχοι είναι η προσέγγιση από επιστημονική, μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της λειτουργικότητας του ανθρώπινου σώματος, σε συνδυασμό με την πληρέστερη και  βαθύτερη μελέτη της Ανατομίας του ανθρώπου, καθώς και των κλινικών και χειρουργικών εφαρμογών της, σε σχέση με τις παραλλαγές, τις φυσιολογικές και παθολογικές αποκλίσεις,  την απεικόνιση, τις προσπελάσεις και τους επεμβατικούς, διαγνωστικούς και θεραπευτικούς ιατρικούς χειρισμούς.

   Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη των χειρουργικών τεχνικών και τη γνώση και ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών πάνω σε πτωματικό υλικό και χειρουργικά μοντέλα. Η σύγκριση των νέων με τις παλαιότερες ήδη χρησιμοποιούμενες χειρουργικές τεχνικές θα επιτευχθεί με τη συμβολή απεικονιστικών μεθόδων, μακροσκοπικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών και των κλινικών τους επιπτώσεων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διοργανώνει τον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο “Κλινική – Χειρουργική Ανατομία” και απευθύνει πρόσκληση σε νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην Εφαρμοσμένη Ανατομία.

   Η διάρκεια των σπουδών που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην “Κλινική – Χειρουργική Ανατομία” είναι 18 μήνες (τρία εξάμηνα).

   Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων είναι κατ΄ ανώτατο όριο τριάντα (30) φοιτητές.

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών, Νοσηλευτικής) των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, ενώ τα μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

   Για τη φοίτηση απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, που ανέρχονται σε 3000 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη κατά την εγγραφή και η δεύτερη κατά την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων του Προγράμματος είναι: από Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020.

   Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:
   Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
   Πανεπιστημιούπολη (Δραγάνα)
   Αλεξανδρούπολη, 68100

   Απαραίτητα δικαιολογητικά
   1. Αίτηση συμμετοχής
   2. Φωτοτυπία ταυτότητας
   3. Μία πρόσφατη φωτογραφία
   4. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
   5. Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες νόμιμες μεταφράσεις και αναγνώριση ισοτιμίας για τίτλους της αλλοδαπής). Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται και από αναλυτική βαθμολογία, προαιρετικά.
   6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης) ή προφορικών ανακοινώσεων (αντίγραφο του εξωφύλλου και της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων).
   7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση).
   8. Πιστοποιητικό επάρκειας των αλλοδαπών υποψηφίων στην Ελληνική γλώσσα (Ν. 2083/92 αρ.12, παρ. 2α).
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης γλώσσας, προαιρετικά.
   10.Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση επαρκούς γνώσης χρήσης Η/Υ, προαιρετικά
   11. Δικαιολογητικά, άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά άλλης επαγγελματικής προϋπηρεσίας, προαιρετικά
   12. Συστατική (-ες) επιστολή(-ες) έως 2, προαιρετικά

   Η τελική επιλογή των υποψηφίων πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής θα περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους.

   Η έναρξη των μαθημάτων του τέταρτου κύκλου του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα γίνει τον Νοέμβριο του 2020.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ή/και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

   Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βασικές Αρχές – Εισαγωγή στην Κλινική – Χειρουργική Ανατομία 7.5 ECTS
   • Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Κεφαλής και του τραχήλου 7.5 ECTS
   • Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Θώρακα 7.5 ECTS
   • Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Άνω άκρου 7.5 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Ράχης 7.5 ECTS
   • Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Κοιλίας 7.5 ECTS
   • Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Πυέλου 7.5 ECTS
   • Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Κάτω Άκρου 7.5 ECTS

   Υποχρεώσεις

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας (ΜΔΕ) ή Πρακτική άσκηση 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email