Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και εκτέλεση (MSc in Clinical Trials: Design and Conduct)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου για την εις βάθος κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση Κλινικών Μελετών.

   Διδάσκει:
   Α) Τις γενικές αρχές των Κλινικών Μελετών: φάσεις, επιλογή δείγματος για την κάθε φάση, αρχές τυχαιοποίησης και αποφυγής σφαλμάτων,
   Β) Την μεθοδολογία της έρευνας: αρχές στατιστικής έρευνας και εφαρμογή στις Κλινικές Μελέτες, κριτική και εκτίμηση αποτελεσμάτων δημοσιευμένων Κλινικών Μελετών και συστηματικών ανασκοπήσεων, σχεδιασμός Κλινικών Μελετών, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, ανάλυση και δημοσίευση αποτελεσμάτων
   Γ) Ορθή κλινική πρακτική και κανονισμοί ρυθμιστικών αρχών: κανόνες, επιτροπές δεοντολογίας και δικαιώματα ασθενών, οργάνωση και εκτέλεση των Κλινικών Μελετών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

   Το ΠΜΣ οδηγεί: Στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» (ΜΔΕ).

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-MSc) στις: «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση»

   Το πρόγραμμα αρχίζει το Σεπτέμβριο 2020 και περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

   Στο ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών:

   – των Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής κ.λπ.), των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας (και συναφών) Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

   – άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εφ’ όσον έχουν τεκμηριωμένα δυο έτη εργασίας στον τομέα της Υγείας.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προαπαιτεί καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 750 Ευρώ ανά εξάμηνο.

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και 12/06/2020:

   1. Αίτηση (στη ιστοσελίδα του ΠΜΣ [email protected])
   2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
   4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
   6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
   7. Βιογραφικό Σημείωμα
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και (τηλε-) συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση.

   Υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο email του ΠΜΣ: [email protected].

   Πληροφορίες:

   • Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
    http://clinicaltrials-msc.med.uoa.gr/
  • Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτούνται:

   α) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων (90 ECTS) σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών
   β) Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων
   γ) Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και
   δ) Η επιτυχής δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας.

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   A’ Κύκλος: Γενικές Αρχές Κλινικών Μελετών (15 ECTS)

   Α1. Φάσεις Κλινικών Μελετών
   Α2. Επιλογή Δείγματος για κάθε Φάση Κλινικών Μελετών
   Α3. Αρχές Τυχαιοποίησης και Αποφυγής Σφαλμάτων

   Β’ Κύκλος: Ορθή Κλινική Πρακτική και Κανονισμοί Ρυθμιστικών Αρχών (15 ECTS)

   Β1. Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής
   Β2. Επιτροπές Δεοντολογίας και Δικαιώματα Ασθενών
   Β3. Οργάνωση και Εκτέλεση των Κλινικών Μελετών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Γ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας Ι (15 ECTS)

   Γ1. Αρχές Στατιστικής Έρευνας και Εφαρμογή στις Κλινικές Μελέτες
   Γ2. Κριτική και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων Δημοσιευμένων Κλινικών Μελετών και Συστηματικών Ανασκοπήσεων

   Δ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (15 ECTS)

   Δ1. Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών: από την Ιδέα στην Υλοποίηση
   Δ2. Συστηματικές Ανασκοπήσεις και Μετα-αναλύσεις
   Δ3. Ανάλυση και Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Ε’ Κύκλος: Πρακτική εξάσκηση – Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

   Ε1. Πρακτική άσκηση (20 ECTS)

   Ε2. Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και εκτέλεση (MSc in Clinical Trials: Design and Conduct)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email