Loading...

Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • α) Η προπαρασκευή των επιστημόνων για την εξυπηρέτηση των αναγκών συγκεκριμένων πεδίων της μεταφραστικής βιοϊατρικής έρευνας, ώστε να καταστούν ικανοί να συνεχίσουν την επιστημονική σταδιοδρομία τους σε ανάλογα πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στη δημιουργία ομάδας υποψηφίων διδακτόρων του ΤΙΠΘ.

   β) Η κατάρτιση των επιστημόνων στις κλινικές εφαρμογές των τεχνολογιών αιχμής, ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν μονάδες υγείας με ανάλογες απαιτήσεις.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η υποβολή των αιτήσεων για το ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 θα παραταθεί ως 20/9/2019.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την περίοδο 2019- 2020 να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος),
   2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ,
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
   4. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται),
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις πιθανές επιστημονικές του εργασίες και τη Διπλωματική του εργασία αν προβλέπεται από το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών του,
   6. Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας,
   7. Τρεις συστατικές επιστολές,
   8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής),
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν),
   10. Φωτογραφία Ταυτότητας (1)
   11. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι: «τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Υγείας, Τμημάτων Βιολογίας και άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ και Πτυχιούχοι συναφών σχολών ΤΕΙ είναι δυνατόν επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής μετά από εξετάσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική – Δίδακτρα δεν υπάρχουν Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Οι συνεντεύξεις θα
   διεξαχθούν στη έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές και τη γνώση ξένων γλωσσών. Απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται από την κατοχή διπλώματος Proficiency του Πανεπιστήμιου του
   Cambridge (ή ισοδυνάμου). Όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άριστη γνώση Αγγλικής ή Ελληνικής γλώσσας, ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής κατά την προφορική εξέταση.

   Πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού προγράμματος (Νούτσου Βασιλική, 2410685719, 6936805023), είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της  διεύθυνσης [email protected], ή στην διεύθυνση [email protected]

   Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών *:
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» ΥΠΟΨΗ κας ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ (ΜΕΖΟΥΡΛΟ) – ΛΑΡΙΣΑ 4ος όροφος Πτέρυγα ΙΙ
   Τηλ. 2410 685719 Φαξ.2410685555
   *Η αποστολή των δικαιολογητικών αν προτιμηθούν τα ΕΛΤΑ να είναι απλή αποστολή όχι συστημένη.
   Ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων :
   Από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου 2019 και από τις 12.00-14.00

  • ΜΑΘΗΜΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (1 εκ των 7) ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
   • Μοριακή Ανοσολογία και Ανοσογενετική Α’
   • Φυσιολογία Μεμβρανών Α’
   • Κυτταρική Ομοιοστασία και Γονιδιακή Έκφραση Α’
   • Μοριακή Μικροβιολογία Α’
   • Νευρογενετική Α’
   • Φαρμακολογία-Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία Α’
   • Μοριακή Ιστοπαθολογία Α’
   • Ρευματολογία-Αυτοάνοσα νοσήματα Α’

   Σύνολο 8

   ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ κατ’ επιλογήν (1 εκ των 7) ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
   • Μοριακή Ανοσολογία και Ανοσογενετική Α’
   • Φυσιολογία Μεμβρανών Α’
   • Κυτταρική Ομοιοστασία και Γονιδιακή Έκφραση Α’
   • Μοριακή Μικροβιολογία Α’
   • Νευρογενετική Α’
   • Φαρμακολογία-Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία Α’
   • Μοριακή Ιστοπαθολογία Α’
   • Ρευματολογία – Αυτοάνοσα νοσήματα Α’

   Σύνολο 8

   ΜΑΘΗΜΑ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

   • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στα συμμετέχοντα εργαστήρια/ Κλινικές Α’ 12

   Σύνολο A’ εξαμήνου ECTS Α’ 30

   4. Πειραματική Διπλωματική Εργασία B’ 30

   Σύνολο ECTS Α και Β 60

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ