Κινησιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι γενικότεροι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

   • να προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένα και εξειδικευμένα στελέχη με καλύτερες εργασιακές προοπτικές στο χώρο των επιστημών της κίνησης, όπως εργομετρικά κέντρα, κέντρα ανάλυσης της κίνησης, γυμναστήρια κ.α. και
   • να αποτελέσει προ-στάδιο δημιουργίας νέων επιστημόνων στον συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

   Οι φοιτητές/τριες με τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου θα είναι ικανοί:

   • Να προσφέρουν εξειδικευμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο έργο στο χώρο της κινησιολογίας με εφαρμογές στην άσκησης και του Αθλητισμό.
   • Να εφαρμόσουν προγράμματα άσκησης με βάση τις νέες τάσεις της κινησιολογίας
   • Να κατανοήσουν σε βάθος και να εκτιμήσουν την ποιότητα μιας επιστημονικής έρευνας στο χώρο της επιστήμης της κίνησης
   • Να σχεδιάσουν πειράματα μικρής εμβέλειας σε διάφορους τομείς της κινησιολογίας

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο παρέχει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κινησιολογία.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 28-8-2020 μέχρι και 8-9-2020 αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΤΕΦΦΑ Σερρών του ΑΠΘ (Άγιος Ιωάννης, 62110 Σέρρες, τηλ. 2310-991050, fax: 2310-991049)

   Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR-Ευρωπαικός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ2016/679)

   Αριθμός εισακτέων, είκοσι (20) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

   Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων:

   1. σε πτυχιούχους όλως των ΤΕΦΑΑ της χώρας
   2. σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίστηκαν (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμα με τα Ελληνικά,
   3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα αποτελούν κατ΄ανώτατο όριο το 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

   Διαδικασία επιλογής

   Α. Προϋποθέσεις

   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοδότησης των προσόντων του/της κάθε υποψήφιου/ας, πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

   1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) με πιστοποιητικό τουλάχιστον “Lower” για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα.
   2. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών) σύμφωνα με πρότυπα το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Β. Δικαιολογητικά:

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων πέραν των δύο παραπάνω προϋποθέσεων, πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω διακιολογητικά (υποχρεωτικά μέχρι το 4ο και εφόδον υπάρχουν τα υπόλοιπα):

   1. Αντίγραφο πτυχίου και για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   2. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (προϋπόθεση εγγραφής)
   3. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών) (προϋπόθεση εγγραφής)
   4. Βιογραφικό σημείωμα (με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας εφόσον υπάρχει),
   5. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον υπάρχει)
   6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει)
   7. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
   8. Δικαιλογητικά ανακοινώσεων  (εφόσον υπάρχουν)
   9. Επιπλέον πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ (εφόσον υπάρχουν)

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών ή αποστέλλονται ταχυδρομικά εμπρόθεσμα με συστημένη επιστολή.

   Επισημαίνεται ότι την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει ΟΛΑ τα δικαιολογητικά και δεν γίνεται δεκτή η συμπληρωματική ή και η εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενενήντα (90).

   Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   1o Εξάμηνο:

   • Νευρομυϊκές προσαρμογές και έλεγχος της προπόνησης
   • Ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης
   • Πρακτικές εφαρμογές της Εργοφυσιολογίας – Εργομετρίας
   • Στατιστική

   2ο Εξάμηνο:

   • Αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης
   • Πρακτικές εφαρμογές της Αθλητικής Βιομηχανικής
   • Μέθοδοι έρευνας
   • Πειραματικός σχεδιασμός και ανάλυση στην Κινησιολογία
   • Λειτουργική ανατομική
   • Θέματα Κινησιολογίας στην Προσ. Φυσική Δραστηριότητα

   3ο Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email