Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής (History, Theory, Composition and Interpretation of Art Music)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,650€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας, της Θεωρίας, της Σύνθεσης και της Ερμηνείας της έντεχνης μουσικής.

   Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής» “History, Theory, Composition and Interpretation of Art Music” στις εξής ειδικεύσεις:
   1. Ιστορία και Θεωρία της έντεχνης μουσικής | History and Theory of Art Music
   2. Σύνθεση της έντεχνης μουσικής | Composition of Art Music
   3. Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής | Interpretation of Art Music

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   Δείτε την προκήρυξη:

   Στο ΠΜΣ «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση & Ερμηνεία της ΄Εντεχνης Μουσικής» γίνονται δεκτές/οί κάτοχοι τίτλου με βαθμό τουλάχιστον 7,50 του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτες/οι  (επίσης με βαθμό τουλάχιστον 7,50) άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, επίσης  ως υπεράριθμες/οι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Για τις ειδικεύσεις Σύνθεση & Ερμηνεία οι υποψήφιες/οι πρέπει επιπλέον του παν/μιακού τους τίτλου να κατέχουν Δίπλωμα με ΄Αριστα στο οικείο όργανο ή την Σύνθεση από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών του εξωτερικού.

   Για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 θα επιλεγούν maximum δέκα εννέα (19) φοιτήτριες/τές [πέντε (5) για την ειδίκευση Βιολί, πέντε (5) για την ειδίκευση Φλάουτο, πέντε (5) για την ειδίκευση Πιάνο και τέσσερις (4) για την ειδίκευση Κουαρτέτο Εγχόρδων] σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του ΦΕΚ 2529 / 2-7-2018, τ. Β΄.

   Ειδικά για την ειδίκευση «Κουαρτέτο Εγχόρδων» υποψήφια δύναται να είναι μόνον ήδη συγκροτημένη ως Κουαρτέτο Εγχόρδων τετράδα Μουσικών που και οι τέσσερις έχουν Δίπλωμα Οργάνου με «΄Αριστα»   και που τουλάχιστον οι τρείς έχουν επιπλέον του Διπλώματος Οργάνου και τις υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται πιο πάνω,  δηλ. παν/μιακό τίτλο με βαθμό τουλάχιστον 7,50.

   Οι ενδιαφερόµενες/οι  καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 15/06/2020 έως και την Παρασκευή 18/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 18/09/2020 στη διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες/οι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2020.  Οι υποψήφιες/οι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

   (Ειδικά για την ενδεχόμενη «τετράδα» υποψηφίων στην Ειδίκευση Κουαρτέτο Εγχόρδων την Αίτηση κάνουν μόνον οι τρείς με παν/μιακό τίτλο).

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη· χορηγείται και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 3ος όροφος, Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277894, είναι δε διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος [: http://www.music.uoa.gr/]).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, όπου θα φαίνεται η βαθµολογία του πτυχίου) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια και επίσης επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος Ελληνικού Ωδείου ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού.
   4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Oι αλλοδαπές/οί υποψήφιες/οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτήτριες/τές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.

   Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιες/οι δεν επιστρέφονται.

   Η επιλογή των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητριών/τών (η οποία είναι ξεχωριστή για κάθε ειδίκευση) πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. τον βαθμό του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού), που πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΣΕ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.  Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.
   2. την επίδοση των υποψηφίων (για όλες τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ) σε γραπτές εξετάσεις που είναι οι εξής:
    α) Γενική Ιστορία Μουσικής.
    (για την προετοιμασία των υποψηφίων προτείνονται ενδεικτικά οι εξής τίτλοι βιβλίων:
    Burkholder, Peter J. & Grout, Donald.:   A History of Western Music, Norton,London-NewYork2014
    Russano-Hanning, Barbara: Concise History of Western Music Norton,NewYork-2014
    Taruskin,Richard & Gibbs, Christopher H.: The Oxford History of Western MusicCollege Edition/OxfordUniversityPress/NewYork-Oxford 2013)

    β) Στοιχειώδης Αρμονική & Μορφολογική Ανάλυση ενός σύντομου έργου ή αποσπάσματος από την Φιλολογία για Βιολί ή Φλάουτο & Πιάνο / αντίστοιχα για Πιάνο ή Κουαρτέτο Εγχόρδων  (δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία).

    γ) ΄Οσες/οι εκ των υποψηφίων δεν πιστοποιούν επάρκεια στα Αγγλικά, καλούνται να μεταφράσουν στα Ελληνικά ένα αγγλικό κείμενο μουσικολογικού περιεχομένου εκτάσεως maximum μιας σελίδας Α4. 

   1. την πρακτική εξέταση (ακρόαση) (και για τις τέσσερις ειδικεύσεις) ενώπιον επιτροπής καθηγητών στη συγκεκριμένη καλλιτεχνική ειδίκευση την οποία επιδιώκουν να ακολουθήσουν. Για την εν λόγω πρακτική εξέταση οι υποψήφιες/οι καλούνται να ερμηνεύσουν τρία  μεγάλα – ώριμα – δεξιοτεχνικά – επιπέδου Διπλωματικών Εξετάσεων των μεγάλων Ελληνικών Ωδείων έργα διαφορετικών εποχών:  οι  υποψήφιες/οι στο Βιολί και το Πιάνο ερμηνεύουν από μνήμης, στο Φλάουτο όχι απαραιτήτως.

   Οι υποψήφιες/οι στο Κουαρτέτο Εγχόρδων «κρίνονται» τόσο ως προς την συλλογική όσο και ως προς την ατομική (στο οικείο όργανο) επίδοσή τους – η επιτυχία ή αποτυχία συνάγεται συνδυαστικά από κοινού και για τις/τους τέσσερις υποψήφιες/ους!

   Σε κάθε περίπτωση και για όλες/ους  τις/τους υποψήφιες/ους η επιδιωκόμενη επίδοση κατά την πρακτική αυτή εξέταση είναι η επίδοση της επαγγελματικής συναυλίας.

   Η αποτίμηση της επίδοσης των υποψηφίων βασίζεται κατά 40% στην επίδοσή τους στις γραπτές εξετάσεις και κατά 60% στην επίδοσή τους στην πρακτική εξέταση (ακρόαση).

   Απονεµόµενος τίτλος

   Το ΠΜΣ, µετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών µε βάση το πρόγραµµα σπουδών, οδηγεί στην απονοµή ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ)  στη Ερμηνεία της ΄Εντεχνης Μουσικής, στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Βιολί
   2. Φλάουτο
   3. Πιάνο
   4. Κουαρτέτο Εγχόρδων

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   ∆ιάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας.

   Για την απόκτηση ∆ΜΣ κάθε µεταπτυχιακή/ός φοιτητήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόµενων µαθηµάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS.

    Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ερμηνεία ΄Εντεχνης Μουσικής» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ ανά εξάμηνο / τα δίδακτρα κατατίθενται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   (Κουαρτέτο Εγχόρδων: σε δίδακτρα υποχρεούνται μόνον τα τρία μέλη με παν/μιακό τίτλο.)

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατοµικό εισόδηµα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το µεν ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συµµετοχή σε ένα µόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το µικρότερο εισόδηµα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

    Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2020 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

   Έναρξη ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021: 19 Οκτωβρίου 2020.

   Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2107277894, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: http://www.music.uoa.gr/]).

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα, τα οποία είναι όλα τρίωρης διάρκειας, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

    Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Ιστορία και Θεωρία της έντεχνης μουσικής

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνική της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας 10 ECTS
   • Κριτική έκδοση μουσικών κειμένων 10 ECTS
   • Ζητήματα θεωρίας της μουσικής 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Ειδικά θέματα μουσικής ανάλυσης 10 ECTS
   • Ειδικά θέματα αισθητικής της μουσικής 10 ECTS
   • Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Σύνθεση της έντεχνης μουσικής
   Α΄ Εξάμηνο

   • Μάθημα ειδίκευσης Ι 10 ECTS
   • Ζητήματα θεωρίας της μουσικής 10 ECTS
   • Αισθητική και αισθητικά ρεύματα 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Μάθημα ειδίκευσης ΙΙ 10 ECTS
   • Ιστορία και θεωρία της μουσικής ερμηνείας 10 ECTS
   • Ειδικά θέματα μουσικής ανάλυσης 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μάθημα ειδίκευσης ΙΙΙ (προετοιμασία διπλώματος) 20 ECTS
   • Διπλωματική Εργασία 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   3. Ειδίκευση: Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μάθημα ειδίκευσης Ι 10 ECTS
   • Μουσική Δωματίου/Μουσικά σύνολα Ι 10 ECTS
   • Αισθητική και αισθητικά ρεύματα 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Μάθημα ειδίκευσης ΙΙ 10 ECTS
   • Μουσική Δωματίου/Μουσικά σύνολα ΙΙ 10 ECTS
   • Ειδικά θέματα μουσικής ανάλυσης 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μάθημα ειδίκευσης ΙΙΙ (προετοιμασία διπλώματος) 20 ECTS
   • Διπλωματική Εργασία 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   5 thoughts on “Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής (History, Theory, Composition and Interpretation of Art Music)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email