Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να:

   1. Παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές περιοχών στην ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη από τη σκοπιά της Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και των σπουδών του πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς).
   2. Προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, με στόχο την καλλιέργεια της ανοχής του διαφορετικού Άλλου.
   3. Προωθεί την εξειδίκευση στις επιστήμες της Ιστορίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κεντρική αναφορά στις σπουδές περιοχής της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, προετοιμάζοντας τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
   4. Προωθεί την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων που απευθύνονται σε μελλοντικά ή/και ήδη υπηρετούντα α) στελέχη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, β) διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, γ) στελέχη Κοινωνικών Συνεργατικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού (υλικού και άυλου).

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» (Master’s Degree in History, Anthropology and Culture in Eastern and South−Eastern Europe).

   Διάρκεια: 4 εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Το πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2020.

   Δίδακτρα: 2500 ευρώ τα οποία πληρώνονται σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ.

   Διαδικασία εγγραφής: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέχρι 30 Ιουνίου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2020  15 Οκτωβρίου 2020 (τελική ημερομηνία) αποκλειστικά στο email του Π.Μ.Σ. [email protected].

   Δικαιολογητικά:

   1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. κάτω).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου.
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
   5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στο κλείσιμο του φακέλου. Η συστατική επιστολή μπορεί να σταλεί και από την πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους ΔΕΠ απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. που ορίζεται στην προκήρυξη.
   6. Πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας.
   7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους.
   8. Απλές φωτοτυπίες άλλων εγγράφων.

   Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα περάσουν τη διαδικασία της συνέντευξης από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

   Πληροφορίες

   Τάνια Νέσκοβιτς
   Γραμματεία ΠΜΣ
   Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
   Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
   Κτήριο ΚΖ, Γραφείο 210
   Εγνατία 156
   Θεσσαλονίκη 54636
   Tel /Fax: (+30) 2310 891527

   email: [email protected]

   http://mahac-bsos.uom.gr/

  • Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και το στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (5), υποχρεωτικά επιλογής (2) και ελεύθερες επιλογές (4), τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα του προγράμματος.

   Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απονέμεται εφόσον οι φοιτητές περατώσουν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων σε ένδεκα (11) μαθήματα και η διπλωματική τους εργασία κριθεί ως επαρκής.

   Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

   ΜΑΘΗΜΑ

   ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

   «Συγκριτική ιστορία αυτοκρατοριών στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (Y)

   10

   «Εθνογραφίες της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης» (Υ)

   10

   «Χώρος και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη» (Υ)

   10

   Σύνολο μονάδων

   30

   B΄ Εξάμηνο (Εαρινό)

   ΜΑΘΗΜΑ

   ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

   «Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας» (Υ)

   10

   «Θεωρία και μεθοδολογία της Ανθρωπολογίας» (Υ)

   10

   Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)

   2×5

   Σύνολο μονάδων

   30

   Γ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

   ΜΑΘΗΜΑ

   ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

   Υποχρεωτικά Επιλογής 2 από τα 3 ακόλουθα μαθήματα:
   «Σύγχρονη βαλκανική ιστορία και πολιτική» (ΥΕ)

   10

   «Πολιτική Ανθρωπολογία, θρησκεία και φύλα στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο» (ΥΕ)

   10

   «Τέχνη, κουλτούρα και πολιτική στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (ΥΕ)

   10

   Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)

   2×5

   Σύνολο μονάδων

   30

    

   Ελεύθερες Επιλογές για τα Β΄ και Γ΄ εξάμηνα:

   ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

   «Βουλγαρική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

   5

   «Ρωσική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

   5

   «Ρουμανική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

   5

   «Τουρκική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

   5

   «Πολιτικές του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας»

   5

   «Σλαβολογία: Εθνικές σχολές και εθνογενετικές διαδικασίες»

   5

   «Προφορική ιστορία, μνήμη, εικόνα και ψηφιοποίηση»

   5

   Δ΄ Εξάμηνο

    

   ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

   Διπλωματική εργασία

   30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email