Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων, καινοτόμων εμπειριών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες αιχμής των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, και της πληροφορικής.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε:

   • Να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν σύνθετες μεθοδολογίες, ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές.
   • Να στελεχώνουν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ή παραγωγική μονάδα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
   • Να λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής, αναπτύσσοντας δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής.
   • Να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και να παρακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να δημιουργεί απόφοιτους υψηλού επιπέδου στους επιστημονικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους. Εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον και προωθώντας την έρευνα στις γνωστικές περιοχές των τεχνολογιών αιχμής, το ΠΜΣ προάγει την επιστημονική γνώση, κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

   Στόχοι του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» είναι:

   • Να δώσει στους πτυχιούχους τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
   • Να βελτιώσει τις δυνατότητες των πτυχιούχων προκειμένου, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής, να εκπονήσουν αυτόνομα επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις, ή και να αναπτύξουν μονάδες παραγωγής ή έντασης γνώσης.
   • Να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που ήδη εργάζονται στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών αιχμής.
   • Να εστιάσει στη διαθέσιμη ηλεκτρονική τεχνολογία και τις εφαρμογές της στις τηλεπικοινωνίες, στους αυτοματισμούς και στους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία σε επίπεδο σχεδίασης, υλοποίησης και βελτιστοποίησης υλικού, λογισμικού και συστημάτων.
   • Να εξασφαλίσει στις μικρές και μεγάλες μονάδες της παραγωγικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αλλά και στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία και προσαρμοστικότητα στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, και τη βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων.
   • Να οδηγήσει στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με μικρό κόστος και χρόνο παραγωγής, αλλά υψηλή λειτουργικότητα και αξιοπιστία, ώστε να ενσωματώνονται οι τεχνολογίες αιχμής, να προσφέρονται τα βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να ικανοποιούνται απόλυτα οι απαιτήσεις του ενδιάμεσου και τελικού χρήστη.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει επανιδρυθεί με βάση τα ΦΕΚ 3281/τ.Β/27-8-2019 (σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 55 του Νόμου 4610/2019) και 2068/τ.Β/7-6-2018, και απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική.

   Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών μερικής φοίτησης, απαιτώντας είτε (α) 8 μαθήματα και διπλωματική εργασία, είτε (β) 12 μαθήματα.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

   • πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Μηχανικών και Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών,
   • πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας,
   • πτυχιούχοι άλλων συναφών ειδικοτήτων με στέρεο υπόβαθρο στα μαθηματικά ή/και τη φυσική,
   • αλλά και τελειόφοιτοι φοιτητές για τους οποίους εκκρεμούν μόνο ελάχιστες τυπικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών.

   Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 15 άτομα.

   Ο επόμενος κύκλος του ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21 και τα μαθήματα ξεκινούν 19/10/2020.

   Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τον επόμενο κύκλο του ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (email [email protected], τηλ 28210 23058) έως και 9/10/2020.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων, καινοτόμων εμπειριών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες αιχμής των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, και της πληροφορικής.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να δημιουργεί απόφοιτους υψηλού επιπέδου στους επιστημονικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους. Εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον και προωθώντας την έρευνα στις γνωστικές περιοχές των τεχνολογιών αιχμής, το ΠΜΣ προάγει την επιστημονική γνώση, κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι φοιτητές επιλέγουν είτε 8 είτε 12 από τα συνολικά 18 προσφερόμενα μαθήματα:

   1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων,
   2. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες,
   3. Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι,
   4. Ενσωματωμένα Συστήματα,
   5. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση,
   6. Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα,
   7. Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα,
   8. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες,
   9. Μηχατρονική,
   10. Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα,
   11. Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων,
   12. Μικροκυματικές – Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες,
   13. Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου,
   14. Πολυμερικά Ηλεκτρονικά,
   15. Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων,
   16. Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες,
   17. Βαθιά Μηχανική Μάθηση, 18. Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων.

   Η επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη η συνάφεια και ο βαθμός του πτυχίου, η πιθανή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, η προσωπική συνέντευξη, και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

   Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

   Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν, χωρίς δίδακτρα, τέλη εγγραφής ή τέλη φοίτησης.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και 9 Οκτωβρίου 2020, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (με email στo [email protected]) τα εξής:

   (1) αίτηση υποψηφιότητας (με βάση το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ πρότυπο),
   (2) επικυρωμένο τίτλο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία,
   (3) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   (4) πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
   (5) τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο για να παράσχουν τη γνώμη τους, ή δύο συστατικές επιστολές, και
   (6) σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης (με βάση το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ πρότυπο).

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

   • στην ιστοσελίδα https://ee.hmu.gr/metaptyxiakes/pms-hlektronika-systhmata-thlepikoinwniwn-aytomatismwn-hsta/,
   • στη σελίδα του ΠΜΣ στο Facebook @teleautos.chania.hmu.gr,
   • στoν ιστότοπο του Τμήματος https://ee.hmu.gr,
   • στον Διευθυντή του ΠΜΣ (με email στο [email protected]),
   • στην Γραμματέα Νίκη Γείτονα (email: [email protected], τηλ.: 28210 23058)
  • 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται είτε (α) σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 12 μεταπτυχιακών μαθημάτων, είτε (β) σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   2. Στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα, τα οποία αποτελούν και τον κορμό του:
   Επιλογής Υποχρεωτικά:
   (1) Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος και Υψηλών Συχνοτήτων
   (2) Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
   (3) Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
   (4) Ενσωματωμένα Συστήματα
   (5) Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Τεχνοοικονομική Ανάλυση
   (6) Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
   (7) Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
   (8) Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
   (9) Μηχατρονική
   (10) Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα
   (11) Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
   (12) Μικροκυματικές – Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες
   (13) Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου
   (14) Πολυμερικά Ηλεκτρονικά
   (15) Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων
   (16) Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες
   (17) Βαθιά Μηχανική Μάθηση
   (18) Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων
   Σε κάθε εξάμηνο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, προσφέρεται ικανός αριθμός από τα παραπάνω μαθήματα.
   3. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες.
   4. Τα μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0,1. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email