Γλωσσολογία (MA in Linguistics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Γλωσσολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Γλωσσολογίας και η κατάρτιση επιστημόνων που θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου με την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίηση της μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

   Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό πεδίο της Γλωσσολογίας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους μέσα από τη συμμετοχή τους σε καθοδηγούμενες ομάδες εργασίας, σε ερευνητικά σεμινάρια και ημερίδες και συνέδρια συναφή προς την επιστήμη της Γλωσσολογίας. Απώτερος στόχος του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία/Linguistics», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α ́ 114) (ΦΕΚ Ίδρυσης 699 Τ.Β ́1-3-2019 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 1034 Τ.Β ́28-3-2019, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 3131/6-8-2019) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γλωσσολογία» (MA in Linguistics). 

   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) στις 5 Ιουνίου 2020

   Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία» θα δεχθεί δεκαπέντε (15) φοιτητές/φοιτήτριες κατ’ ανώτατο όριο. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία» αποτελεί η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα στα εξής αντικείμενα: 

   1. Κειμενογλωσσολογία
   2. Μορφολογία
   3. Σύνταξη 

   Στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι οφείλουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού αναγνώρισης του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, εάν δεν το κατέχουν. 

   Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, αν διαθέτουν όλα τα υπόλοιπα (πλην του πτυχίου) δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές και θα έχουν προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων. 

   Κάτοχοι υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσονται στο καθεστώς εισαγωγής των υπόλοιπων υποψηφίων και υποβάλλονται στις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος κανονισμού. 

   Ως υπεράριθμοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, χωρίς να υποβληθούν στις διαδικασίες επιλογής, γίνονται δεκτά μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/17. 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Αντίγραφα επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών, εάν υπάρχουν
   8. Αντίτυπα δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν
   9. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

   Επιπλέον δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: 

   – Αλλοδαποί υποψήφιοι: Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του ΕΚΠΑ ή Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

   – Απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εάν το κατέχουν, ή έναρξη διαδικασίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 34, § 7 του ν. 4485/17. 

   Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, τα οποία μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. 

   Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση επιτυχίας (6) και επιπλέον δεν έχουν λάβει βαθμό μικρότερο του 6 σε περισσότερα του ενός μαθήματα. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στην υπεύθυνη Γραμματεία του Προγράμματος κ. Παναγιώτα Μποϊντά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pbointa phil.uoa.gr, από 22 Απριλίου έως και 6 Μαΐου 2020. 

   Οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και διενέργειας του διαγωνισμού ενδέχεται να αλλάξουν στην περίπτωση έκτακτων συνθηκών. 

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε εννέα (9) μαθήματα και στην υποχρεωτική διπλωματική εργασία. Κάθε μάθημα πιστώνεται δέκα (10) μονάδες και η διπλωματική εργασία τριάντα (30).

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική γλώσσα με τη δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε ειδικές περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να οριστεί η παρακολούθηση προπτυχιακών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Τα αθήματα αυτά ορίζονται από τη ΣΕ.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ εξάμηνο
   Υποχρεωτικό Μάθημα 1: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
   Υποχρεωτικό Μάθημα 2: Επίπεδα Δομής Ι*
   1. Φωνητική – Φωνολογία
   2. Μορφολογία
   3. Σύνταξη
   4. Σημασιολογία
   5. Πραγματολογία

   Ένα (1) μάθημα επιλογής
   Τα μαθήματα μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές ορίζονται κατ’ έτος ανάλογα με τις δυνατότητες του διδακτικού προσωπικού του Τομέα. Ο κατάλογος των δυνατών Μαθημάτων Επιλογής παρατίθεται μετά τον παρόντα πίνακα. **

   Β΄ εξάμηνο
   Υποχρεωτικό Μάθημα 3: Επίπεδα Δομής ΙΙ*
   1. Φωνητική – Φωνολογία
   2. Μορφολογία
   3. Σύνταξη
   4. Σημασιολογία
   5. Πραγματολογία

   Δύο (2) μαθήματα επιλογής
   Τα μαθήματα μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές ορίζονται κατ’ έτος ανάλογα με τις δυνατότητες του διδακτικού προσωπικού του Τομέα. Ο κατάλογος των δυνατών Μαθημάτων Επιλογής παρατίθεται μετά τον παρόντα πίνακα. **

   Γ΄ εξάμηνο
   Τρία (3) μαθήματα επιλογής
   Τα μαθήματα μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές ορίζονται κατ’ έτος ανάλογα με τις δυνατότητες του διδακτικού προσωπικού του Τομέα. Ο κατάλογος των δυνατών Μαθημάτων Επιλογής παρατίθεται μετά τον παρόντα πίνακα. **

   Δ΄ εξάμηνο
   Διπλωματική Εργασία 3

   * Σε κάθε ένα από τα εξάμηνα Α΄ και Β΄ προσφέρονται δύο από αυτά τα επίπεδα, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και τις δυνατότητες του διδακτικού προσωπικού του Τομέα Γλωσσολογίας.

   ** Μαθήματα Επιλογής
   (Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός: τα μαθήματα που περιλαμβάνει δεν θα προσφέρονται απαραιτήτως σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και σε κάθε εξάμηνο)
   1. Ακαδημαϊκή γραφή
   2. Ανάλυση προφορικού λόγου
   3. Γλωσσική επαφή
   4. Γλωσσική επεξεργασία
   5. Γλωσσική κατάκτηση
   6. Γλωσσική μεταβολή
   7. Γλωσσικός σχεδιασμός – γλωσσική πολιτική
   8. Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων
   9. Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων και Ψυχογλωσσολογία
   10. Γραμματικοποίηση
   11. Γραμματισμός: επικοινωνία στο συνεχές προφορικού – γραπτού λόγου
   12. Γνωσιακή γλωσσολογία
   13. Διαλεκτολογία
   14. Διαμεσολαβημένη επικοινωνία: πραγματολογικές
   και κοινωνικές όψεις της ηλεκτρονικής επικοινωνίας
   15. Διγλωσσία και κατάκτηση δεύτερης γλώσσας
   16. Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας: η Ελληνική
   ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
   17. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ανάκτηση πληροφορίας
   18. Ζητήματα κειμενικής ανάλυσης Ι
   19. Ζητήματα κειμενικής ανάλυσης II
   20. Θέματα γλωσσικής μεταβολής
   21. Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας
   22. Θέματα μορφοσυντακτικής ανάλυσης
   23. Θέματα λεξικής και προτασιακής σημασιολογίας
   24. Θέματα νευρογλωσσολογίας
   25. Θέματα φωνητικής
   26. Θέματα φωνολογίας
   27. Ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία: θεωρία – μεθοδολογία
   28. Κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας: συνδηλώσεις
   για τη διδασκαλία
   29. Κριτική ανάλυση λόγου
   30. Μορφολογία
   31. Νομική γλωσσολογία
   32. Πραγματολογία
   33. Σημασιολογία
   34. Σημειωτική
   35. Σύνταξη
   36. Τυπολογία
   37. Τυπική σημασιολογία Ι
   38. Τυπική σημασιολογία II
   39. Φιλοσοφία της γλώσσας
   40. Φωνητική – Φωνολογία
   41. Ψυχογλωσσολογία και αναπτυξιακές διαταραχές
   42. Digital humanities: ψηφιακές τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές σπουδές

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Γλωσσολογία (MA in Linguistics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email