Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

 • polytexneio kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο-Σκοπός : Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον», μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στην παραγωγή και μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς και σε μεθοδολογίες που αφορούν στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας.

   Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους με βάση τη στατιστική ανάλυση, τα στοχαστικά συστήματα, και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, και στις τεχνολογίες για περιβαλλοντικές εφαρμογές που σχετίζονται με την προστασία των υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων και την ορθολογική εκμετάλλευση πρώτων υλών και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Τέτοιες είναι οι συμβατικοί και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (υδρογονάνθρακες, στερεά καύσιμα, γεωθερμία), τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα και ορυκτές πρώτες ύλες που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμες και στρατηγικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τεχνολογίες αιχμής.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων: γενικός βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, πιθανή ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Μπορεί να ζητηθεί από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή και εξετάσεις, οι οποίες συνεκτιμώνται μαζί με τα προηγούμενα.

   Στο Π.Μ.Σ. «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» δεν προβλέπονται δίδακτρα.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ηλεκτρονικής πύλης https://e-graduate.tuc.gr να υποβάλλουν μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 την αίτησή τους με τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

   Στα υποβαλλόμενα έγγραφα περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή ερευνητικών ενδιαφερόντων όπου αναφέρονται οι λόγοι που σας ώθησαν να υποβάλλετε την αίτηση, καθώς και τα αντικείμενα στα οποία επιθυμείτε να εξειδικευτείτε. Συνιστάται στους υποψηφίους, πριν την κατάθεση της αίτησής τους, να επικοινωνήσουν με μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της σχολής, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα μπορούν να υποστηριχτούν στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον.

   Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.mred.tuc.gr/5614.html).

  • Τα μεταπτυχιακά μαθήματα από τα οποία μπορεί να γίνει η επιλογή είναι εξαμηνιαία, αντιστοιχούν όλα σε 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και είναι τα ακόλουθα:

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τον κάτωθι Πίνακα (Σύνολο ECTS 3×10=30).

   Μάθημα ECTS

   • Γεωυλικά και Περιβάλλον 10
   • Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Βιομηχανικής Οικολογίας 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογίας 10
   • Πολιτική Οικονομία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 10
   • Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου 10
   • Ανίχνευση και Εντοπισμός Ορυκτών Πόρων 10
   • Μικροσκοπία Μεταλλικών Ορυκτών 10
   • Τεχνικές Ιχνοστοιχειακής Ανάλυσης 10
   • Μηχανική Ταμιευτήρων 10
   • Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Γεωστατιστικής 10
   • Ανάλυση Χρονοσειρών 10
   • Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού 10
   • Επεξεργασία Σεισμικού Σήματος 10
   • Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος και Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας 10


   2° ΕΞΑΜΗΝΟ
   : Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τον κάτωθι Πίνακα (Σύνολο ECTS 3×10=30).

   Μάθημα ECTS

   • Βιομάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον 10
   • Νέες Τεχνολογίες Αργίλων στην Προστασία του Περιβάλλοντος 10
   • Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων 10
   • Ειδικά Θέματα Χημικής Ανάλυσης 10
   • Ενόργανες Μέθοδοι Ορυκτολογικής και Χημικής Ανάλυσης 10
   • Εφαρμοσμένη Γεωχημεία 10
   • Γεωχημεία Πετρελαίου 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 10
   • Οικονομική Γεωλογία Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων 10
   • Εισαγωγή στα Σπαρτιάτικα Τυχαία Πεδία και Εφαρμογές 10
   • Γεωστατιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Ανάλυσης στις Γεωεπιστήμες 10
   • Προχωρημένα θέματα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 10
   • Διαστημικές Τεχνολογίες και μη Επανδρωμένα Συστήματα 10
   • Χωρικά Πληροφοριακά Συστήματα 10
   • Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής Πετρελαίου Ερευνητική Μεθοδολογία 10


   3° ΕΞΑΜΗΝΟ
   : Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS: 30).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email