Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions, MTF)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

   H εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φορολογίας, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη Στρατηγικών αποφάσεων και στην ανάπτυξη στελεχών ικανών:
   (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης,
   (β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα

   H επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Φορολογία, τη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

   Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του έβδομου (7ου) κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του όγδοου (8ου) κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» (MSc in “Taxation Accounting and Financial Management of Strategic Decisions”)»Στο Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων.

   Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 7ο & 8o κύκλο του ΠΜΣ που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020, θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο, 40 στον κάθε κύκλο.

   Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
   4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
   5. Δύο συστατικές επιστολές, από Καθηγητές ή Λέκτορες. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (επισυνάπτεται προτεινόμενο έντυπο)
   6. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
   7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, τα οποία γίνονται αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π., όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα του https://www.asep.gr/guide/1E_2019/. Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης  ή πτυχίου από μη Ελληνόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Πτυχίου Φιλολογίας ξένης γλώσσας.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12 μήνες επαγγελματική εμπειρία. (υποχρεωτικό για τον κύκλο Στελεχών)

   Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500 € συνολικά. Κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 1.500 € σε δύο δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 3 συνολικά (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

   Τα τέλη φοίτησης μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212, και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 14.00 – 18.00 καθημερινά.

   *Λόγω των έκτακτων συνθηκών, η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όπου θα επισυνάπτονται συγκεντρωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων, ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στο 1ο και 2ο εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis) εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του.

   Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων.

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   1. Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων 6 ECTS
   2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 ECTS
   3. Στρατηγική Διοίκηση 6 ECTS
   4. Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6 ECTS
   5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (επιλογή του ενός από τα πέντε)

   1. Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων και Οργανισμών 6 ECTS
   2. Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6 ECTS
   3. Εταιρικές Διαπραγματεύσεις 6 ECTS
   4. Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Επενδύσεων 6 ECTS
   5. Χρηματοοικονομική Στατιστική 6 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   1. Φορολογικός Έλεγχος 6 ECTS
   2. Διοικητική Λογιστική 6 ECTS
   3. Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων 6 ECTS
   4. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS
   5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ(επιλογή του ενός από τα πέντε)

   1. Ειδικά Θέματα Φορολογίας-Λογιστικής 6 ECTS
   2. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 6 ECTS
   3. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6 ECTS
   4. Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων 6 ECTS
   5. Ανάλυση Φορολογικών Δεδομένων 6 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions, MTF)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email