Loading...

Φιλοσοφία (Philosophy)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία απευθύνεται σε όλους αυτούς που αγαπούν την Φιλοσοφία και ό,τι αυτή είτε προϋποθέτει, είτε γεννά σε εκείνον που θα ασχοληθεί με αυτήν: την ρηξικέλευθη και καινοτόμο σκέψη, την αμφισβήτηση, την αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων καθώς και τρόπων αντίληψης και διαχείρισης της καθημερινότητάς. Σταθερός στόχος είναι η επιδίωξη της αριστείας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φιλοσοφία” του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση:

   • πενήντα (50) θέσεων, κατ’ανώτατο όριο, στην Κατεύθυνση “Ιστορία της Φιλοσοφίας”.
   • πενήντα (50) θέσεων, κατ’ανώτατο όριο, στην Κατεύθυνση “Πολιτική Φιλοσοφία”.

   Έναρξη των μαθημάτων Οκτώβριος 2019.

   Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να κατατίθενται μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 12 μεσημβρινή.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

   Στις κατευθύνσεις το Π.Μ.Σ. “Φιλοσοφία” γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) οι οποίοι έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι φοιτητές αποφοιτήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, υπό τον όρο ότι θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: “αν επιτύχω στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ “Φιλοσοφία”, με την αποφοίτηση μου το Σεπτέμβριο 2019 θα καταθέσω εγκαίρως τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το μαθήματα. Σε αντίθεση περίπτωση, δεν έχω δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ”.

   Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων ορίζεται από την Πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και του Τμήματος.
   Στη συνέντευξη / δοκιμασία, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν γραπτώς ερωτηματολόγιο και να αναπτύξουν προφορικά τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν το ΠΜΣ Φιλοσοφία και να απαντήσουν σε συναφή ερωτήματα.

   Οι επιτυχόντες, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του ΠΜΣ, υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 500 Ευρώ στην αρχή καθενός από τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης (=σύνολο 2.000 Ευρώ).

   Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής για την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν (τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων με την επίδειξη του πρωτοτύπου)
   3. Αντίγραφου πτυχίου ή πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (φωτοαντίγραφο τίτλου)
   4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων (φωτοαντίγραφο)
   5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (φωτοαντίγραφο)
   6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή και επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και εθελοντικής δράσης (οι δημοσιεύσεις συνυποβάλλονται)
   7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (στις οποίες θα αναφέρονται το Ονοματεπώνυμο και η Ιδιότητα της/του υπογράφουσας/οντος και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ο Οργανισμός – Φορέας (επαγγελματικός ή άλλος) στον οποίο ανήκει)
   8. Υπεύθυνη δήλωση της/του υποψηφίας/ου, στην οποία θα αναφέρεται ότι: α) τα δικαιολογητικά που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, τον Οδηγό και τον Κανονισμό Σπουδών, και γ) δεν είναι εγγεγραμμένη/ος σε άλλο ΠΜΣ άλλου τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής (η υπεύθυνη δήλωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Σημείωση:  Όσοι υποψήφιοι καταθέσουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην διαδικασία εισαγωγής με κατάθεση φακέλου και προσωπική συνέντευξη. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποχρεούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις προκειμένου να κατοχυρώσουν την απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις του μαθήματος των Αγγλικών θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά τη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις εξετάσεις γλώσσας μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή.

   Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε φάκελο έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ταχυδρομικώς όχι με συστημένη επιστολή (απλή αποστολή φακέλου, σφραγίδα ταχυδρομείου έως 20/09/2019), στην διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, Π.Μ.Σ. “Φιλοσοφία” υπόψη Μαρίας Χωριανοπούλου, Πανεπιστημιούπολη – τ.κ. 15703 Ιλίσια, γραφείο 641

   * Για κάθε ενδεχόμενο παρακαλείσθε την ημέρα της Συνέντευξης να προσκομίσετε το αποδεικτικό πληρωμής του Ταχυδρομείου στο οποίο αναγράφεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (έως 20/9/2019)

   *Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης εάν έχει σταλεί εκπρόθεσμα

   *Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι δεν επιστρέφονται

  • Ιστορία της Φιλοσοφίας

   Α` Εξάμηνο
   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)
   Βυζαντινή και Μεσαιωνική Φιλοσοφία (10 ECTS)

   Β` Εξάμηνο
   Αναγεννησιακή και πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία (10 ECTS)
   Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)

   και ένα από τα:
   Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία (10 ECTS)
   Θεωρητική Ηθική Ι (10 ECTS)
   Θεωρητική Ηθική ΙΙ (10 ECTS)
   Φιλοσοφία και Λογοτεχνία (10 ECTS)
   μάθημα από άλλο Τμήμα/Σχολή (10 ECTS)

   Γ` Εξάμηνο
   Αναλυτική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
   Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)

   και ένα από τα:
   Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (10 ECTS)
   Ηθική, Πολιτική, Δίκαιο (10 ECTS)
   Αισθητική (10 ECTS)
   Λογική (10 ECTS)
   μάθημα από άλλο Τμήμα/Σχολή (10 ECTS)

   Δ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

   Πολιτική Φιλοσοφία

   Α` Εξάμηνο
   Αρχαία Πολιτική Φιλοσοφία (10 ECTS)
   Θεωρίες Φιλελευθερισμού (10 ECTS)
   Ανθρώπινα Δικαιώματα και Βιοηθική (10 ECTS)

   Β` Εξάμηνο
   Θεωρίες Ρεπουμπλικανισμού (10 ECTS)
   Ρατσισμός, Φονταμενταλισμός και Ολοκληρωτισμός (10 ECTS)

   και ένα από τα:
   Βιοπολιτική (10 ECTS)
   Κριτική Θεωρία (10 ECTS)

   Γ` Εξάμηνο
   Φιλοσοφία και Γενική Θεωρία του Δικαίου (10 ECTS)
   Αντι-διαφωτισμός, πολιτικός ρομαντισμός, κοινοτισμός (10 ECTS)

   και ένα από τα :
   Φιλοσοφία της Οικονομίας, Εφαρμοσμένη Πολιτική Φιλοσοφία, παγκόσμια δικαιοσύνη (10 ECTS)
   Πολιτική Θεολογία, Θεωρίες Κυριαρχίας και η Κριτική τους (10 ECTS)

   Δ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ