Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας (Pharmaceutical Analysis – Quality Control)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός
   Σκοπός του ΠΜΣ Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας είναι αφ’ ενός η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η εφαρμογή της νέας γνώσης και τεχνολογίας στις νέες συνθήκες, αφ’ ετέρου η εξειδίκευση νέων επιστημόνων και η δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεταφοράς και αφομοίωσης νέων διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

   Με το προτεινόμενο ΠΜΣ θα εξασφαλιστεί η πρακτική και θεωρητική εξειδίκευση για την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας και ειδικότερα στο πεδίο της Φαρμακευτικής Ανάλυσης – Ελέγχου Ποιότητας των φαρμάκων αλλά και ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος.

   Στο πεδίο Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται το κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου ποιότητας φαρμάκων και οι έλεγχοι ταυτότητας, καθαρότητας, περιεκτικότητας και σταθερότητας φαρμακευτικών ενώσεων, ως πρώτων υλών, και εντός φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και αναλύσεις ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος (φαρμακευτικές ενώσεις, μεταβολίτες κ.λπ.) σε βιολογικά υγρά και ιστούς με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές. Επιπλέον το πεδίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και επικύρωση νέων αναλυτικών μεθόδων με εφαρμογή σε αναλύσεις προϊόντων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Στις σύγχρονες εξελίξεις της Φαρμακευτικής Ανάλυσης συγκαταλέγονται επίσης η ανάπτυξη νέων μεθόδων για μελέτες γονιδιωματικής, πρωτεομικής, και μεταβολομικής.

   Η προτεινόμενη ειδίκευση έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις οικονομικές εξελίξεις στη Χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της Φαρμακευτικής Ανάλυσης και του Ελέγχου Ποιότητας των φαρμάκων αλλά και ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα εξειδικευθούν σε μοντέρνες τεχνικές της Φαρμακευτικής Ανάλυσης, καθώς και στο κανονιστικό πλαίσιο

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, πρακτική εξάσκηση στη Βιομηχανία καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατό μέρος εξ αυτών να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον στο μέλλον προστεθεί κάποιος διδάσκων από το εξωτερικό.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α` Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση Ι (6 ECTS)
   Στατιστική-Χημειομετρία (6 ECTS)
   Φασματοσκοπικές Μέθοδοι I (6 ECTS)
   Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση (6 ECTS)
   Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β` Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ (8 ECTS)
   Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων (6 ECTS)
   Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (10 ECTS)
   Νομοθεσία-Regulatory Affairs (2 ECTS)
   Υπολογιστική Χημειομετρία (2 ECTS)
   Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ` Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία (20 εργάσιμες ημέρες) (10 ECTS)
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ` Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email