Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης (Μaster in Agile Management)

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί την εξέλιξη και συνέχεια του ΠΜΣ στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει και της αριθ. 216772/Ζ1 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ. Β’/12-12-2017).

   Αντικείμενο – Σκοπός

   Σήμερα, οι ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης (Agile Management) εξελίσσονται δυναμικά, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επιτύχουν στους στόχους τους με λιγότερη γραφειοκρατία και με σύγχρονες τεχνικές. Προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στον ιδιωτικό / δημόσιο τομέα, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένα, τα έργα και οι οργανισμοί ακολουθούν ευέλικτες μεθόδους διοίκησης, ενώ επιχειρήσεις και οργανισμοί εστιάζουν σε μεθόδους διοίκησης μέσω έργων. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων επιστημονικών οργανισμών, αλλά και οι οργανισμοί που εξελίσσουν την επιστήμη της διοίκησης έργων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της ευέλικτης διοίκησης. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο της θεματικής φέρει την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση και επικαιροποιημένη μάθηση.

   Αυτό ακριβώς το σκοπό της προσφοράς σύγχρονων μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο των ευέλικτων μεθόδων διοίκησης καλύπτει το ΠΜΣ στις Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης (ΠΜΣ ΕΔΜ), εστιάζοντας κυρίως στη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας και τις όμορες περιφέρειες. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ ΕΔΜ αποσκοπεί:

   • στην εξειδίκευση αξιόλογων αποφοίτων των Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την απασχόλησή τους σε οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, αλλά και σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την επιστήμη της διοίκησης και συγκεκριμένα των ευέλικτων μορφών διοίκησης,
   • στον εκσυγχρονισμό των ίδιων των οργανισμών και των επιχειρήσεων, αλλά και στην εξασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων και των έργων με σκοπό την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της χώρας γενικότερα,
   • στην προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος,
   • στην ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο των ευέλικτων μορφών διοίκησης, όπως και της διοίκησης έργων και της διοίκησης μέσω έργων,
   • στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, και συμμετοχή σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης, κινητικότητας, απόκτησης εμπειρίας ή επαγγελματικής αποκατάστασης.

    Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης – (Μaster  in Agile Management. Το ΔΜΣ απονέμεται υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης – (Μaster in Agile Management» (ΠΜΣ ΕΜΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ (ΦΕΚ 2972/20.07.2020) είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων σε σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων, οργανισμών και έργων. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ορθής και αποτελεσματικής διοίκησης, ενώ προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ευέλικτων μεθόδων διοίκησης.

   Για τη χορήγηση του ΠΜΣ απαιτείται: (α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και (β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα, όπως διδασκαλία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και οι διαμένοντες εκτός Λάρισας φοιτητές.

   Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3.000 €.

   Στο ΠΜΣ Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης, των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι Σχολών άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και Τμημάτων ΑΤΕΙ γίνονται δεκτοί εφόσον διαθέτουν πενταετή, συναφή επαγγελματική εμπειρία, κατά περίσταση αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

   H επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
   (1) του γενικού βαθμού του πτυχίου,
   (2) της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο,
   (3) της επίδοσης στη Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   (4) της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,
   (5) της συνάφειας των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος,
   (6) της επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
   (7) της επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ και
   (8) κατοχής άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και λοιπών προσόντων (γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κλπ)

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.gle/4wksGh3BVRSYhN5G7, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.
   2. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.).
   5. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας.
   6. Δύο συστατικές επιστολές.
   7. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου)

   Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιούπολη Γαιόπολις, Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Περιφερειακή Οδός Λάρισας, 41500, Λάρισα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ: 2410684708-709, e-mail: [email protected].

   Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων της δεύτερης περιόδου είναι η εξής: 27η Αυγούστου 2020 έως την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

   H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020.

  • Το ΠΜΣ ΕΔΜ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ Εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, είτε δια ζώσης είτε από απόσταση, και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 90 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα κορμού είναι συνολικά οκτώ (8) μαθήματα και αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο του ΠΜΣ. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Αναλυτικά η δομή του προγράμματος των μαθημάτων έχει ως εξής :

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης (ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης, ευέλικτη διαχείριση έργων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS
   • Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων (Γενικά θέματα διοίκησης, κύκλος ζωής του έργου και του προγράμματος, εύρος του έργου, διαχείριση των μεγεθών του (χρόνος, κόστος και οικονομικά, ποιότητα, κίνδυνοι στα έργα), διοίκηση της συντήρησης του έργου) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS
   • Εταιρική Στρατηγική και Ευελιξία (Στρατηγική και οργανισμός, στρατηγική έργων, διοίκηση-διεργασίες, πρότυπα και πλαίσια, εμπλεκόμενοι και συμφέροντα, έργα και προγράμματα/χαρτοφυλάκια, προετοιμασία του οργανισμού για αλλαγές) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS
   • Δεξιότητες και εκπαίδευση στην ευελιξία (Επικοινωνία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείριση γνώσης, διενέξεις και κρίσεις, διαπραγματεύσεις, DevOps τεχνικές μάθησης) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Δυναμική των Ομάδων και Ηγεσία (Οργανωσιακή συμπεριφορά, κουλτούρα, διοίκηση ομάδων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS
   • Σύγχρονες και ποσοτικές μέθοδοι (σύγχρονα συστήματα διοίκησης, επιχειρησιακή έρευνα, λήψη αποφάσεων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS
   • Οικονομική των επιχειρήσεων (χρηματοοικονομική διοίκηση, κοστολόγηση έργων, επιχειρηματικός κίνδυνος) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS
   • Σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας (Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΔΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30 ECTS

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

   Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του ΠΜΣ, μπορεί να γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εκδόσεις βιβλίων και ειδικών μελετών, ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και προπαρασκευαστικά εισαγωγικά μαθήματα.

   Με την απόκτηση του ΔΜΣ είναι δυνατόν οι φοιτητές/τριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

   Γλώσσα Διδασκαλίας

   H γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Δύναται να είναι και η Αγγλική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία δύναται να εκπονηθεί και στην αγγλική γλώσσα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email