Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή (MSc in Research in Female Reproduction)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας. Το επιστημονικό αντικείμενο της γυναικείας αναπαραγωγής έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πολλές διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής (μαιευτική/γυναικολογία, ενδοκρινολογία, νεογνολογία, μαιευτική ιατρική -obstetric medicine-, παθολογική ανατομία, κ.λπ.) καθώς και συναφείς επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική, κ.λπ.). Στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζουμε, άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που να συγκεράζει όλο το επιστημονικό περιεχόμενο της γυναικείας αναπαραγωγής απευθυνόμενο σε όλες αυτές τις διαφορετικές ειδικότητες και επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. προετοιμάζει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντας τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» (Φ.Ε.Κ. 3165/τ. Β΄/01-08-2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Τί προσφέρει το Δ.Π.Μ.Σ.

   • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (MSc in “Research in Female Reproduction”).
   • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
   • Δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε αντίστοιχα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, με το τέλος του τρίτου εξαμήνου και κατόπιν προ-συνεννόησης των δύο τμημάτων, προκήρυξης μέχρι δύο θέσεων και διαδικασίας συνέντευξης.
   • Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών.
   • Δυνατότητα παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων, με μορφή webinar, για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών φοιτητές*.
   • Δυνατότητα παρακολούθησης, με μορφή webinar, μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες σε ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ*.
   • Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας από τον επίσημο ιστοχώρο του Δ.Π.Μ.Σ. researchreproduction.gr (ανάρτηση σεμιναρίων, ημερίδων που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ., συναφών συνεδρίων κ.ά.).

   *Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των μαθημάτων.

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ.

   • Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου ισχύει τόσο για όσους παρακολουθούν το μεταπτυχιακό εντός της αιθούσης (διαμένοντες στην Αθήνα) όσο και για όσους το παρακολουθούν εκ του μακρόθεν (διαμένοντες εκτός Αθηνών). Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
   • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των κατοικούντων εκτός Αθηνών, στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..
   • Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Επιλογή θέματος μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών και εκπόνησή του εντός ενός έως τριών εξαμήνων μετά τη λήξη του 3ου εξαμήνου. Με αιτιολογημένη αίτηση, δίνεται η δυνατότητα παράτασης όχι μεγαλύτερης των δύο (2) εξαμήνων προκειμένου για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει καταρχάς δεκτή πριν τη λήψη του πτυχίου σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η Scopus, η Web of Science και η Google scholar. Εάν το θέμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα (εκπόνηση εργασίας), η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, η δημοσίευσή της όμως σε διεθνές περιοδικό προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.
   • Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του κάθε κύκλου μαθημάτων.
   • Υποχρεωτική παρακολούθηση των ημερίδων που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ..

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκέπτεστε τον επίσημο ιστοχώρο του: www.researchreproduction.gr.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» γίνονται δεκτοί:

   α) πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

   β) πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

   γ) πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων συναφών ΑΕΙ και Τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

   Το κόστος συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. για κάθε φοιτητή είναι 1.800,00 Ευρώ ανά έτος σπουδών (900,00 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών), ήτοι σύνολο 3.600,00 Ευρώ για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) εξαμήνων. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (αρχείο excel αναρτημένο στον ιστοχώρο του Δ.Π.Μ.Σ.) επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf, στο e-mail της γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. [email protected] (Μαρία Ρήγα, 210-7286298), από 1/6/2020 έως 31/7/2020 και από 1/9/2020 έως 15/9/2020.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφίου
   2. Αντίγραφο πτυχίου
   3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. (για όσους έχουν τίτλο     σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής)
   5. Αν υπάρχει μεταπτυχιακό δίπλωμα, αντίγραφο αυτού και της σχετικής αναλυτικής βαθμολογίας
   6. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος προτείνεται στον ιστοχώρο του Δ. Π.Μ.Σ.)
   7. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
   8. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (αν έχουν αποκτηθεί παραπάνω του ενός πιστοποιητικά, να επισυναφθεί μόνο ένα)
   9. Πιστοποιητικό γνώσης της χρήσης η/υ (εφόσον υπάρχει)
   10. Αντίγραφο ταυτότητας

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

  • Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:

   • Α΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού
   • Β΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής
   • Γ΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα εξειδίκευσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα)
   • Δ΄ διδακτικό εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο έχουν κατά μέγιστο όρο συνολική διάρκεια διδασκαλίας 120 ώρες (θεωρία / φροντιστηριακές ασκήσεις).

   Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται συνολικά η συγκέντρωση 72 Π.Μ. από τα υποχρεωτικά μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων, 18 Π.Μ. από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου και 30 Π.Μ. από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, σύνολο 120 Π.Μ..

   Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος και τρία από τα επιλεγόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Το όριο των απουσιών που δύναται ένας μεταπτυχιακός φοιτητής να κάνει αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου. Έτσι, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει συμπληρώσει το 90% των ωρών του συνόλου των μαθημάτων ανά εξάμηνο (Παραδόσεις και Ασκήσεις).

   Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου ισχύει τόσο για όσους παρακολουθούν το μεταπτυχιακό εντός της αιθούσης (διαμένοντες στην Αθήνα) όσο και για όσους το παρακολουθούν εκ του μακρόθεν (διαμένοντες εκτός Αθηνών). Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στο διάλειμμα.

   Το Π.Μ.Σ., από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, εγκαινιάζει το θεσμό της μετάδοσης των διαλέξεών του μέσω διαδικτύου με μορφή Webinar, δίνοντας την ευκαιρία παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. και σε φοιτητές άλλων πόλεων. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική, όπως επίσης υποχρεωτική είναι η φυσική παρουσία των «απομακρυσμένων» φοιτητών στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. και στις εξετάσεις του εκάστοτε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ..

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή (MSc in Research in Female Reproduction)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email