Loading...

Επιστήμη της Μετάφρασης

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του νέου αναμορφωμένου Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την Ελληνική και την Αγγλική, αλλά και με αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά, μέχρι την 13 η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.):
   1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
   2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
   5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
   6. Σύντομο εργογραφικό υπόμνημα (εφόσον συνυποβάλλονται δημοσιεύσεις ή και ανακοινώσεις).
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής και, προαιρετικώς, της γαλλικής ή της γερμανικής (βλέπε πεδίο Α. Περιγραφή). Υπόψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων από μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).
   Δ. Ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και έναρξης μαθημάτων Οι εξετάσεις επιλογής θα διεξαχθούν από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2019. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ, στο κτίριο Ιπποκράτης (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 (θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

   Τα μαθήματα του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό. έτος 2019-2020 θα ξεκινήσουν τη Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019.

   Ε. Συμπληρωματικά στοιχεία
   1. Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» είναι χωρίς δίδακτρα.
   2. Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες για τα δύο πρώτα εξάμηνα.
   3. Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος οι φοιτητές του ΠΜΣ, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, συμμετέχουν υποχρεωτικά και αμισθί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος σε προπτυχιακό επίπεδο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες (επιτηρήσεις κ.ά.).
   2. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.
   ΣΤ. Πληροφορίες – ενημερωτικό υλικό

   Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (http://www.dflti.ionio.gr/el/node/12). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη, Κτίριο Ιπποκράτης, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 6946358982, [email protected], και
   [email protected]). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.dflti.ionio.gr). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων.

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
   «Επιστήμη της Μετάφρασης»
   Παναγιώτης Κελάνδριας, Καθηγητής

  • Πρόγραμμα σπουδών και καταμερισμός μονάδων ECTS

   1ο εξάμηνο

   ECTS

   Υποχρεωτικό μάθημα10
   Θεωρία και μεθοδολογία της Μετάφρασης10
   Μαθήματα επιλογής20

   Διδακτική της Μετάφρασης

   Μετάφραση κειμένων τέχνης και πολιτισμού

   Ενδογλωσσική μετάφραση

   Νομική μετάφραση

   Φιλοσοφία και μεθοδολογία της επιστήμης

   Κριτική λογοτεχνικής μετάφρασης

   10

   10

   10

   10

   10

   10

   2ο εξάμηνο

   ECTS

   Υποχρεωτικό μάθημα10
   Μεταφραστικά εργαλεία10
   Μαθήματα επιλογής20

   Πολιτική μετάφραση και μετάφραση κειμένων της ΕΕ

   Μετάφραση κειμένων διεθνούς πολιτικής

   Μετάφραση επιστημονικών κειμένων

   Οπτικοακουστική μετάφραση

   Διαχείριση μεταφραστικού έργου

   Γλωσσολογία και μετάφραση

   10

   10

   10

   10

   10

   10

   3ο εξάμηνο

   ECTS

   Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή Πρακτική άσκηση30
   Σύνολο90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ