Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την Προσχολική Εκπαίδευση και Παιδεία. Σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, και η εξειδίκευση στο Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ), στις Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ), στο Γλωσσικό Γραμματισμό και τους Παραγραμματισμούς στην Προσχολική Εκπαίδευση (Γ), στην Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή (Ψ), στην Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική
   Εκπαίδευση (Κ) και στην Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ).

   Ειδικότερα το Π.M.Σ. αποσκοπεί, στην εκπαίδευση και κατάρτιση πτυχιούχων που θεραπεύουν την Προσχολική Εκπαίδευση και Παιδεία και τη δημιουργία επιστημόνων εξειδικευμένων στο χώρο αυτό. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση ικανοτήτων εφαρμογής της σύγχρονης θεωρίας και πράξης της προσχολικής εκπαίδευσης σε διαφοροποιημένα επαγγελματικά περιβάλλοντα, η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης γενικότερα, αλλά και η στελέχωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης με προσωπικό άρτια καταρτισμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ανακοινώνει την προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία». Ο τίτλος θα μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως Master of Science (ΜSc) in Environmental Sciences and Education for Sustainable Development.

   Στο παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ΔΕΝ προβλέπονται τέλη φοίτησης

  • ΜάθημαΠαρατήρηση
   ·   Νερά/ χλωρίδα και περιβάλλον/ ρύπανση περιβάλλοντος  &

   ·   Νερά/ πανίδα και περιβάλλον/ ρύπανση περιβάλλοντος

   Α΄Εξαμηνο – Εαρινό 2018-2019 – ΕΥ
   ·   Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της παρούσας κατάστασης της Μεσογείου- παρατήρηση περίπτωσης (key studies)Β’ Εξάμηνο – Χειμερινό 2019-2020 – Ε
   ·        Αειφορία και Εκπαίδευση

   ·        Περιβαλλοντικά Ζητήματα και Διδακτικές Μέθοδοι

   Α΄Εξαμηνο – Εαρινό 2018-2019 – ΕΥ
   ·        Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΒ’ Εξάμηνο – Χειμερινό 2019-2020 – Ε
   ·        Έννοιες Φυσικής και ΠεριβάλλονΑ΄Εξαμηνο – Εαρινό 2018-2019 -Ε
   ·        Μικροβίωμα και Νόσος

   ·        Χρωμοσωματικές αλλοιώσεις και ρύπανση περιβάλλοντος

   Β’ Εξάμηνο – Χειμερινό 2019-2020 – ΕΥ
   ·        Συμμετοχικές Μέθοδοι στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και εκπαίδευση του πολίτηΒ’ Εξάμηνο – Χειμερινό 2019-2020 – Ε
   ·        Δομές και λειτουργίες του κυττάρου σε μοριακό επίπεδοΑ΄Εξαμηνο – Εαρινό 2018-2019 – Ε
   ·        Πράσινη επιχειρηματικότηταΑ΄Εξαμηνο – Εαρινό 2018-2019 – Ε
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι  
   Α΄ Εξαμηνο – Εαρινό 2018-2019 – Υ
   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

    

   Β’ Εξάμηνο – Χειμερινό 2019-2020 – Υ
   • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

    

   Α΄ Εξαμηνο – Εαρινό 2018-2019 – Υ
   • ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
   Β’ Εξάμηνο – Χειμερινό 2019-2020 – Υ
   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   Γ’ ΄Εξαμηνο – Εαρινό 2019-2020 – Υ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email