Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα μετονομάστηκε. Η πρώην ονομασία του Προγράμματος ήταν : «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας» (ΦΕΚ 2974/τ.Β΄/24-7-2018).

   Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα Νεότερης Ιστορίας και Τοπικής Ιστορίας με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και τη διδακτική των συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό της ιστορικής έρευνας και στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδακτικής που καλύπτουν το φάσμα των πεδίων έρευνας της Νεότερης και της Τοπικής Ιστορίας.

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο αντικείμενο της Νεότερης Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας, η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στην έρευνα της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας αλλά και με τις επιστήμες της αγωγής (ζητήματα διδακτικής της Ιστορίας και της τοπικής ιστορίας, παιδαγωγική επάρκεια) και η παραγωγή στελεχών στο πεδίο της ιστορικής έρευνας με ανταγωνιστική κατάρτιση και δυνατότητες εφαρμογών τόσο στην ελληνική όσο και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 1762/τ. Β ́/08-05-2020) καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24). Εάν προκύψουν ισοψηφίες με τον τελευταίο επιτυχόντα, ο αριθμός των εισακτέων επαναπροσδιορίζεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιούνται συμπυκνωμένα και εντατικά δια ζώσης καθώς και με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας, όταν κρίνεται ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το απαιτούν. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα και, εφόσον υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων που δεν γνωρίζουν την ελληνική, θα προσφέρονται μαθήματα και στην αγγλική γλώσσα. 

   Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό πόσο των 2.400 ευρώ (1000 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου Α ́, Β ́ και 400 επιπλέον στο Γ ́ εξάμηνο, κατά το οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης. 

   Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φλώρινας, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100 Τηλ.: 23850-55013 

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

   Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καταθέτουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση (αφού συμπληρωθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκτυπώνεται και αποστέλλεται στη Γραμματεία με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας).
   2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. 
   3. Τίτλος γνώσης μιας από τις τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά σε επίπεδο Β2. Ο τίτλος πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των εγκεκριμένων πτυχίων του ΑΣΕΠ. Το παρόν δικαιολογητικό δεν μοριοδοτείται. Όσοι δεν κατέχουν τίτλο γνώσης μιας από τις τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις σε μια από αυτές, θα πρέπει να το αποδείξουν με εξέταση η οποία διενεργείται από την επιτροπή εξετάσεων.
   4. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

   Εκτός των παραπάνω απαραίτητων δικαιολογητικών γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται τα κάτωθι: 

   1. Μεταδιδακτορικό ή Διδακτορικό δίπλωμα.
   2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
   3. Πτυχιακή εργασία.
   4. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα). 
   5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).
   6. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (μέγιστος αριθμός εργασιών 4).

   Τα δικαιολογητικά μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

   1. Βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων του ενός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο με την μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού. 10
   2. Πτυχιακή εργασία 5
   3. Μεταδιδακτορικό ή Διδακτορικό δίπλωμα. 20
   4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ. 15
   5. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα). 5
   6. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα). 5
   7. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (μέγιστος αριθμός εργασιών 4). 10
   8. Συνέντευξη. 30

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλονται στην Γραμματεία ταχυδρομικά σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση) ή κατατίθενται στη Γραμματεία από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αποστολή με fax δεν γίνεται δεκτή. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των εισαχθέντων καταστρέφονται. 

   Αφού υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση επιτυχώς θα λαμβάνετε μήνυμα με το οποίο θα σας γνωστοποιείται ο προσωπικός σας κωδικός αριθμός. Με βάσει τον προσωπικό κωδικό αριθμό θα έχετε πρόσβαση στον πίνακα επιτυχόντων/χουσών. 

   Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων γίνεται από το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος που θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο ΠΜΣ και οφείλουν να προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων των υποψηφίων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι καθώς και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτά θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους. Με την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων που γνωστοποιούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

   Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους από 25 Μαΐου 2020 μέχρι 31 Αυγούστου 2020 εδώ: http://history.eled.uowm.gr/.

   Η διαδικασία της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο πίνακας με τα ονόματα τον υποψηφίων καθώς και η ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν για τη διαδικασία της συνέντευξης, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προφορικής συνέντευξης εντός δεκαημέρου θα ανακοινωθεί επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ο πίνακας των επιτυχόντων.

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να ταξινομούν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την παραπάνω αριθμημένη κατάταξη θέτοντας ως πρώτο κατά σειρά έγγραφο την εκτυπωμένη αίτηση. Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, δε μοριοδοτούνται και είναι άσκοπο να υποβληθούν. 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055013, κα Γώγου Αλκμήνη, email [email protected] Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη 10:00- 14:00 ή 2385055200, κ. Μελίσσας Λάζαρος Πέμπτη-Παρασκευή, 10-13:00). 

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

   Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ιστορία, τη Δημόσια Ιστορία, την Τοπική Ιστορία Α΄ 7,5ECTS
   Ερευνητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στην ιστορία Α΄ 7,5ECTS
   Εκπαιδευτική πολιτική και διαχείριση της ιστορικής μνήμης Α΄ 7,5ECTS
   Σύνολο 22,5ECTS

   Επιλεγόμενα Μαθήματα (Επιλέγεται ένα εκ των τριών προσφερόμενων)
   Η διαμάχη για τα σχολικά εγχειρίδια και η δημόσια ιστορία Α΄ 7,5ECTS
   Δημόσια μνημεία και ιστορία Α΄ 7,5ECTS
   Ιστοριογραφία και Ιστορία της εκπαίδευσης Α΄ 7,5ECTS
   Σύνολο 7,5ECTS

   Σύνολο Εξαμήνου 30,00ECTS

   Επιλεγόμενα Μαθήματα (Επιλέγονται τέσσερα εκ των δέκα προσφερόμενων)
   Ιστοριογραφία και το Μακεδονικό Ζήτημα Β΄ 7,5ECTS
   Η Ιστοριογραφία και η δεκαετία του ‘ 40: Ελληνοϊταλικός πόλεμος – Εθνική Αντίσταση-Απελευθέρωση-Εμφύλιος πόλεμος Β΄ 7,5ECTS
   Ιστοριογραφία και σλαβόφωνοι Β΄ 7,5ECTS
   Σχεδιασμός project τοπικής ιστορίας στο εργαστήριο Β΄ 7,5ECTS
   Διδακτικές προσεγγίσεις τοπικής ιστορίας Β΄ 7,5ECTS
   Ιστορικό τραύμα, πολιτικές της μνήμης και διδακτική της ιστορίας Β΄ 7,5ECTS
   Ιστορία και η δημόσια πρόσληψή της: Ο κινηματογράφος και η χρήση ΤΠΕ Β΄ 7,5ECTS
   Ιστορική εκπαίδευση και Μουσείο Β΄ 7,5ECTS
   Αρχές βιβλιοθηκονομίας και αρχειονομίας: Εφαρμογές στην ιστορία Β΄ 7,5ECTS
   Η Ιστοριογραφία και το Κυπριακό ζήτημα Β΄ 7,5ECTS

   Σύνολο Εξαμήνου 30,00ECTS

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Γ΄ Εξάμηνο 30,00ECTS

   Σύνολο 90,00

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email