Επεμβατική Καρδιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» «INTERVENTIONAL CARDIOLOGY»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επεμβατική Καρδιολογία » αποτελεί η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στην καρδιολογία και ειδικότερα στην επεμβατική καρδιολογία, προάγοντας τη γνώση και την έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

   Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση στη θεωρητική και στην πρακτική προσέγγιση του θέματος.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής (ειδικότερα στην επεμβατική καρδιολογία) και της Νοσηλευτικής επιστήμης.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Επεμβατική Καρδιολογία»

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του.

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

   Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στα 1.000 € ανά εξάμηνο.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από 21/05/2020  έως και 21/07/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφίου.
   2. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή διπλώματος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
   3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
   4. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, εάν υπάρχουν τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο έκαστη).
   6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
   7. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις εάν έχει κάνει ο υποψήφιος.
   8. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
   9. Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας ή Ελληνικής (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
   10. Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.
   11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   12. Μία (1) φωτογραφία

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τη συνέντευξη-προφορική εξέταση των υποψηφίων.

   Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέρθουν στις 22/07/2020 και ώρα 09:00 π.μ,στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, στην Α΄ Καρδιολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, για τη διεξαγωγή της  συνέντευξης – προφορικής εξέτασης.

   Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους  (τηλέφωνο + email ) στην αίτηση, σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση επικοινωνία μαζί τους.

   Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ «Επεμβατική Καρδιολογία»

   • Βασ. Σοφίας 114 ΑΘήνα, «Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών».Τ.Κ: 115 28, (5ος Όροφος/ Γραμματεία Α’Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής) Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00 – 14:00 ),κα Κόντου Σοφία –Γραμματέας Π.Μ.Σ «Επεμβατική Καρδιολογία»
   • Ή ταχυδρομικώς  στην ίδια διεύθυνση (Υπόψιν κας Κόντου Σοφίας
   • Ηλεκτρονική αποστολή ( σε μορφή PDF) στο e-mail: [email protected]

   Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι(120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Επεμβατική Καρδιολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email