Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας) διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 για όγδοη ακαδημαϊκή χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (Ε.Π.Υ.). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη πλήρως αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Δ.Μ.Σ. (Απόφ. επανίδρυσης 9 η Τακτική Συνεδρίαση Συγκλήτου 25-6-20, αναμ., ΦΕΚ Υπ. Παιδείας).

   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» και Αγγλικό τίτλο «MSc in Occupational and Environmental Health», με δύο ειδικεύσεις:

   1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, (OCCUPATIONAL HEALTH), για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών.
   2.ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, (ENVIRONMENTAL HYGIENE), για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών επιστημών των πανεπιστημίων, πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των νέο-ιδρυθέντων πανεπιστημίων.

   Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε αμφιθέατρα, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών [Λ. Αλεξάνδρας 196- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ], ή/και εξ΄ αποστάσεως με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (όπως MS Teams, Moodle, Uniwa eclass, κ.ά.). Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) ECTS.

   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ του τμήματος προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο ερευνητικό Εργαστήριο ΕΠΕΥ του Τμήματος ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων.

   Δίδακτρα

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 2.000 €. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε τρείς (3) δόσεις (700+700+600 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της 1ης δόσης γίνεται κατά την εγγραφή και οι επόμενες στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Οι ενδιαφερόμενοι/-ες δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020Οκτωβρίου 2020, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση στο: https://mepy.uniwa.gr [ Σημ.: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής μπορεί να προηγηθεί χρονικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται, να υποβληθούν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ]

   Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι

   1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται ηλεκτρονικά mepy.uniwa.gr
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   3. Βιογραφικό Σημείωμα (βλέπε υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από ακαδημαϊκό ή και από επαγγελματικό χώρο
   6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, την ημέρα της συνέντευξης θα εξετασθούν στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου.
   7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

   Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα και η επίδοση κατά τη συνέντευξη.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 20 10 339 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση στο e-mail: [email protected], υπόψη κας Γιαννάκη Ιωάννας, Γραμματέα ΠΜΣ-ΕΠΥ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email