Εμβρυομητρική Ιατρική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 (αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική».

   Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

   Κατηγορίες εισακτέων

   1. Στο ΠΜΣ με τίτλο «Εμβρυομητρική Ιατρική» θα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων των Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, άρθ. 43, Ν 4485/2017).

   2. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω αναφερόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατότητα του Προγράμματος.

   Αιτήσεις

   Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΠΜΣ [email protected] ή [email protected] μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

   Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο υποψήφιος καλείται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά με email στις διευθύνσεις [email protected] ή [email protected]

   1. Απλή αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   4. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 1000 λέξεις) στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχουν.
   5. Υπόμνημα (μέχρι 300 λέξεις) στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
   6. Απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση και μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση).
   7. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ.
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) και η καταβολή τους γίνεται σε δύο (2) δόσεις και σε καθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες ορίζονται στην αρχή του Α΄ εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ πραγματοποιείται μόνο μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

   Περισσότερες πληροφορίες: στο τηλ.: 2310.999.261, και ώρες 9:30 π.μ-13:30 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ).

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εμβρυομητρική Ιατρική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email