Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διά Βίου Μάθηση-Επιστήμες της Αγωγής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διά Βίου Μάθηση-Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει:

   • το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση),
   • το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ερευνητών, εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών ειδικών στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής,
   • το πεδίο σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διοίκησης φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και γενικά τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης.
   • Επίσης καλύπτει το πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας , το οποίο απασχολεί πολύ σοβαρά τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διεθνή βιβλιογραφία.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες ερευνητικές δεξιότητες, γνώσεις,
   εμπειρίες και γενικότερα δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:

   • Να διαθέτουν την σχετική αυτονομία, τη διοικητική επάρκεια και τις ηγετικές δεξιότητες που απαιτούνται
    από τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό πυλώνα για την εκπαιδευτική πολιτική ενός
    σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.
   • Να συμμετέχουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα μιας κοινωνίας και ενός εκπαιδευτικούσυστήματος, αφού η παροχή περισσότερων ευκαιριών για Δια βίου μάθηση, η σύνδεση με την αγορά εργασίας και η βελτίωση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
   • Να διαχειρίζονται τις θεωρητικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα
    τους επιτρέψουν να εντρυφήσουν στην περιοχή της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με απώτερο σκοπό να ενισχυθούν στα στάδια της ανάλυσης, σύνθεσης και υλοποίησης των νέων γνώσεων.
   • Να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης ποιότητας και καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
   • Να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.
   • Να στελεχώσουν θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών Δια Βίου Μάθησης, εισαγωγής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών και εισαγωγής και προώθησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

   Δείτε τη προκήρυξη

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

  Α’ Εξάμηνο:

  • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Στατιστική Υ 10 ECTS
  • Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης Υ 10 ECTS
  • Ηγεσία στην εκπαίδευση και οργάνωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών: ερευνητικές προσεγγίσεις Υ  10 ECTS

  Β’ Εξάμηνο:

  •  Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την εκπαίδευση Υ 10 ECTS
  • Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Υ 10 ECTS
  • Σχολική βελτίωση, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις Υ 10 ECTS

  Γ’ Εξάμηνο:

  •  Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία Υ  10 ECTS
  • Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων Διά Βίου Μάθησης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων Υ 10 ECTS
  • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο σχολείο Υ 10 ECTS

  Δ’ Εξάμηνο:

  •  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 ECTS

  Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email