Εικαστικών Τεχνών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών δημιουργήθηκε ως ανάγκη προέκτασης των προπτυχιακών σπουδών της Σχολής, έχοντας ως στόχο την οργάνωση εκπαιδευτικών συνθηκών για τη διαμόρφωση ενός προχωρημένου δυναμικού εικαστικής σκέψης. Το Μ.Ε.Τ. συγκροτεί μια κοινότητα διαλόγου που θα εμπνέει και θα διευκολύνει την καλλιτεχνική διεργασία για την εξέλιξη και εμβάθυνση του έργου των νέων καλλιτεχνών καθώς επίσης την καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας για την κατάκτηση της αυτονομίας τους.

   Η εμπειρία και η γνώση των Δασκάλων θεωρητικών και καλλιτεχνών, συναντά το δημιουργικό σφρίγος των νέων καλλιτεχνών ορίζοντας ένα πνευματικό τόπο που λειτουργεί καταλυτικά στη μορφοποίηση των έργων.

   Η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, που η ιστορία της συμπίπτει χρονικά με την ιστορία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, εμπλουτίζει και ανασυντάσσει το θεσμικό της ρόλο ενθαρρύνοντας διαδικασίες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και έρευνας.

   Η ιδέα για το Μ.Ε.Τ. που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, υλοποιήθηκε το 2004 και σ’ αυτό συντέλεσαν μια σειρά από προϋποθέσεις και αναγκαία μέτρα όπως η στελέχωση της Σχολής στα πεδία Φιλοσοφίας, Αισθητικής, Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, η συγκυρία της οικονομικής υποστήριξης μέσω του ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ καθώς επίσης η ίδρυση του Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις διεύρυνσης της επιστημονικής κοινότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

   Σκοπός του προγράμματος είναι να διασφαλίσει την οργάνωση ενός πεδίου έρευνας και διαλόγου για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων καλλιτεχνών, ως προς το έργο τους, αλλά και ως προς τις τάσεις μιας πολύμορφης εικαστικής «νέας πραγματικότητας». Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται, αφενός από έναν πρωτοφανή καταιγισμό θέσεων και εκφραστικών εκδοχών, αφετέρου από το πλεονέκτημα της άμεσης ενημέρωσης, η κοινότητα του Μ.Ε.Τ. ενισχύει τη δημιουργικότητα των νέων καλλιτεχνών και τους προετοιμάζει πνευματικά, να σηματοδοτήσουν με το έργο τους το δικό τους τόπο, συνδιαλεγόμενοι με τα καινούργια δεδομένα που παράγει η μετατόπιση των ορίων από τις πολιτισμικές αλλαγές.

   1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   α. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 10-14 του Ν.2083/92, όπως ισχύει τροποποιημένος και συμπληρωμένος, τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται τα Π.Μ.Σ., τις διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, που ρυθμίζει θέματα διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   β. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ με την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή του αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   γ. Στη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα μαθημάτων, εφ’ όσον αυτές κριθούν απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Μ.Σ., οι οποίες θα ισχύουν μετά από την έγκρισή της από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης και σχετική τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ.

     ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   α. Το Τμήμα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής, τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων. Η απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία της εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών, λαμβάνεται το μήνα Μάϊο από την Γ.Σ.Ε.Σ. και η υλοποίησή της ανατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή.

   β. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 5μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   Πέντε (5) πρόσφατα έργα
   Βαθμός πτυχίου
   Φάκελος φωτογραφιών – διαφάνειες έως 20
   Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου
   (έως 2 σελίδες)
   Ξένη γλώσσα
   Συνέντευξη
   Επίσης, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

   γ. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

   δ. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Κ.Τ., στον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να προστεθούν ορισμένα βασικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, μετά από εισήγηση της 3μελούς Επιτροπής για επιλογή εισακτέων στο Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

   ε. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατό να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 §7 του Ν.2083/92 με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με ωριαία αντιμισθία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Σ.Κ.Τ.

   στ. Το Π.Μ.Σ., αναλόγως της σχετικής χρηματικής δυνατότητας που παρέχεται από το Ι.Κ.Υ., το ΥΠΕΠΘ ή και το Ίδρυμα, δύναται να παρέχει κατ’ έτος συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ύψος των παρεχομένων υποτροφιών και οι διαδικασίες επιλογής των υποτρόφων εξειδικεύονται στην Προκήρυξη Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

   ζ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν ενεργώς, δια των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων της Α.Σ.Κ.Τ. (Γ.Σ., Γ.Σ.Ε.Σ., Σύγκλητος, Σύγκλητος Ε.Σ., Πρυτανικό Σύμβούλιο), συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος και της Σχολής.

   Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια και προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

   Αιτήσεις μέχρι τις 29/07/2019

   Δείτε εδώ: Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή – Διπλωματική εργασία, με θέμα που άπτεται του γνωστικού πεδίου του Π.Μ.Σ. Με το πέρας του Γ’ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., καταθέτουν στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. το θέμα της Μεταπτυχιακής τους Διπλωματικής Εργασίας, συνοδευόμενο από σχετικό υπόμνημα. Η υποστήριξη γίνεται στο τέλος του Δ’ εξαμήνου.

   Για να έχει το δικαίωμα ο μεταπτυχιακός φοιτητής να υποστηρίξει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, οφείλει να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος.

   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής, μπορεί να δοθεί παράταση στην κατάθεση και την υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας έως το μήνα Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

   Παράλληλα με την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται να παρουσιάσει θεωρητική εργασία συναφή με το περιεχόμενο του εικαστικού θέματος της διπλωματικής του εργασίας (έως 10 σελίδες). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, που συνοδεύεται και από την προαναφερόμενη θεωρητική εργασία, παρουσιάζεται δημόσια ενώπιον των μελών Επιτροπής που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, εκ των οποίων το ένα μέλος είναι το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με βαθμολογική κλίμακα 0 – 10 (δίχως κλασματικό μέρος) και βάση το βαθμό 6.

   Ο τελικός βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας των βαθμολογητών της Επιτροπής.

   Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αξιολογείται από την Επιτροπή πάνω στους άξονες του φιλοσοφικού προσανατολισμού του προγράμματος που είναι: Η πορεία εξέλιξης και εμβάθυνσης του έργου, η πρωτοτυπία προσωπικού εκφραστικού ιδιώματος, η επίγνωση του μεταπτυχιακού σπουδαστή για τη μορφή και το περιεχόμενο του έργου του, η καινοτομία της εικαστικής γλώσσας και ο ερευνητικός προσανατολισμός.

   Σε περίπτωση απόρριψής της από την Επιτροπή, ο υποψήφιος οφείλει να ολοκληρώσει τη Διπλωματική Εργασία του εντός 3 μηνών από την πρώτη εξέταση και να υποστεί δεύτερη και τελευταία εξέταση σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση νέας απόρριψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Μ.Ε.Τ.)
   Α’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
   1o ΕΞΑΜΗΝΟα/αΓνωστικό ΑντικείμενοΔ.Μ.
   1Εργαστήριο10
   2Ιστορία της Τέχνης (1)2
   3Φιλοσοφία – Αισθητική (1)2
   4Σεμινάρια – Διαλέξεις2
   2ο ΕΞΑΜΗΝΟα/αΓνωστικό ΑντικείμενοΔ.Μ.
   1Εργαστήριο10
   2Ιστορία της Τέχνης (2)2
   3Φιλοσοφία – Αισθητική (2)2
   4Σεμινάρια – Διαλέξεις2
   B’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
   3o ΕΞΑΜΗΝΟα/αΓνωστικό ΑντικείμενοΔ.Μ.
   1Εργαστήριο10
   2Ιστορία της Τέχνης (3)2
   3Φιλοσοφία – Αισθητική (3)2
   4Σεμινάρια – Διαλέξεις2
   5Ανάθεση διδακτικού έργου στα εργαστήρια των προπτυχιακών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών5
   4o ΕΞΑΜΗΝΟα/αΓνωστικό ΑντικείμενοΔ.Μ.
   1

   α. Εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας
   β. Θεωρητική εργασία συναφή με το περιεχόμενο του εικαστικού θέματος της διπλωματικής εργασίας (έως 10 σελίδες)

   20
   Σύνολο Διδακτικών Μονάδων73

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email