Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Applied Informatics)

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (Applied Informatics) είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχων ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΣΑΑ σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, αφετέρου δε για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

   Ο στόχος του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» είναι να παρέχει στους φοιτητές του:

   • Εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Επιστήμη της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της.
   • Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τεχνολογίες Λογισμικού, Υλικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
   • Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας.
   • Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στο διαρκώς αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον με την περαιτέρω έρευνα και μελέτη.
   • Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
   • Την απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος ή τομείς που χρησιμοποιούν ή είναι αλληλένδετοι με την επιστήμη της Πληροφορικής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   ο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (MSc in Applied Informatics).

   Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους φοιτητές. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή και η διεξαγωγή των μαθημάτων υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

   Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που επιδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα απευθύνεται σε:

   • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών.
   • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική.
   • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και Α.Τ.Ε.Ι. που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν.
   • Αποφοίτους Τμημάτων με αντικείμενο διαφορετικό της Πληροφορικής, που όμως χρειάζονται υπόβαθρο στις επιστήμες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ακόμη και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύφους 3600€ ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17 σε ποσοστό ως 30% των εισακτέων.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://api-msc.e-ce.uth.gr/ από την 4η Μαΐου έως και την 28η Αυγούστου 2020 Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/ δίπλωμα, τίτλος άλλου Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
   4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό, αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
   5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα του επαγγελματικού τους χώρου.
   6. Βιογραφικό σημείωμα.
   7. Κάθε άλλο στοιχείο που -κατά τη γνώμη των υποψηφίων- θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://api-msc.e-ce.uth.gr/
   ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος. Υπεύθυνη: Κουγιουμτζίδου Ελένη (Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934, Fax 24210-74997, email: [email protected]).

   * Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε δώδεκα (12) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τρία σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι υποχρεωτικά ενώ του δευτέρου έτους επιλογής. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στη θεωρητική διδασκαλία, τη διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και την εκπόνηση πρακτικών εργασιών από του φοιτητές του Προγράμματος. Η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως, μια (1) εκ των οποίων τουλάχιστον αφιερώνεται στην διεξαγωγή φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων.

   1o Εξάμηνο

   2o Εξάμηνο

   3o Εξάμηνο

   4o Εξάμηνο

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email