Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κ.λ.π.) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην πρακτική εξάσκηση και στην σε βάθος γνώση των θεμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λ.π.)

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή.
   Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης συνεκτιμούνται:
   α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν     υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ
   β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.
   Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται από µέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται µε συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.µ.) αυτής της κλίμακας.
   Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.250 Ευρώ ανά εξάμηνο. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/17 το 30% των εισαχθέντων στο ΜΠΣ θα έχουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.
   Διάρκεια σπουδών:  4 εξάμηνα
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ .
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι εκπλήρωσαν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, μαζί µε την βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
   4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυχόν δημοσιευμένων εργασιών.
   5. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εφ’ όσον υπάρχουν.
   6. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες εφ’ όσον υπάρχουν.
   7. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο και εφ’ όσον υπάρχουν.
   8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών.
   9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.
   10. Φωτοτυπία των δύο όψων της αστυνομικής ταυτότητας.

    

   Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Από 9 Σεπτεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2019

    

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.med.uth.gr/default.aspx

   κ. Α. Λεοντίτση

   Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

   Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

   Παπακυριαζή 22, Πλατεία Ταχυδρομείου, ΤΚ 41222 Λάρισα

   Τηλ.:  2410-565007, Φαξ:  2410-565051, e-mail:  [email protected]

   Χ. Χατζηχριστοδούλου
   Καθηγητής
   Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Α ‘ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μάθημα
   Είδος διδασκαλίας
   Πιστωτικές μονάδες
   Ώρες δ/ίας
   1
   Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή, Τρόφιμα και Διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου, Διατροφική κρίσηΔιαλέξεις/ Βιβλιογραφική εργασία
   3
   36/36
   2
   Επιδημιολογία ΙΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/  Βιβλιογραφική εργασία
   3
   24/24/36
   3
   Γενική ΜικροβιολογίαΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   4
   36/36/36
   4
   Περιβαλλοντικής Χημείας και Τοξικολογίας, Ποιότητα ατμόσφαιρας και Δημόσια ΥγείαΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   3
   24/12/36
   5
   Μέθοδοι δειγματοληψίαςΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   2
   24/12/18
   Σύνολο
   15
   144/84/162


   Β ‘ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μάθημα
   Είδος διδασκαλίας
   Πιστωτικές μονάδες
   Ώρες δ/ίας
   1
   Νομοθεσία Περιβάλλοντος, Γενικές αρχές HACCP και προτυποποιημένου υγειονομικού ελέγχουΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   4
   48/12/36
   2
   Επιδημιολογία ΙΙΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   4
   36/24/36
   3
   Περιβαλλοντική ΜικροβιολογίαΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   4
   36/24/36
   4
   Αρχές ενόργανης ανάλυσης στα εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, υδάτων, ατμόσφαιραςΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   3
   24/12/36
   Σύνολο
   15
   144/72/144


   Γ ‘ ΕΞΑΜΗΝΟ  

   Μάθημα
   Είδος διδασκαλίας
   Πιστωτικές μονάδες
   Ώρες δ/ίας
   1
   Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων και υδάτων (πόσιμων και αναψυχής) και Δημόσια ΥγείαΔιαλέξεις/ Βιβλιογραφική εργασία
   2
   36/18
   2
   Εργαστηριακός έλεγχος τροφίμων και υδάτων (μικροβιολογικός, χημικός κ.τ.λ.)Διαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   3
   36/24/18
   3
   Πρόληψη τροφιμογενών και υδατογενών νοσημάτων, και ορθές αρχές υγιεινής πρακτικήςΔιαλέξεις/ Εργαστήριο/ Βιβλιογραφική εργασία
   3
   36/24/18
   4
   Προτυποποιημένος έλεγχος μονάδων παραγωγής τροφίμων, Εφαρμογές του HACCP στον τομέα τροφίμων, Εκτίμηση κινδύνου σε συστήματα υδάτωνΔιαλέξεις/ Εργαστήριο
   2
   32/18
   5
   Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, Διαπίστευση εργαστηρίων και Διοίκηση Ολικής Ποιοτητας (TQM), και Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμαΔιαλέξεις/ Βιβλιογραφική εργασία
   3
   40/36
   6
   Διαχείρηση αποβλήτων – Μακροσκοπικός έλεγχος σφαγίων ζώων και Δημόσια ΥγιεινήΔιαλέξεις/ Εργαστήριο
   2
   32/18
   Σύνολο
   15
   212/84/90


   *Βιβλιογραφική εργασία: Θα δοθούν θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής στα οποία θα γίνει αναζήτηση πηγών, βιβλιογραφική ενημέρωση και ο κάθε Φοιτητής θα ετοιμάσει εργασία την οποία θα παρουσιάσει στο σύνολο των Φοιτητών. Για κάθε Φοιτητή θα οριστεί Επιβλέπων Καθηγητής ανάλογα με το θέμα.


   Δ ‘ ΕΞΑΜΗΝΟ   

   Μάθημα
   Είδος διδασκαλίας
   Πιστωτικές μονάδες
   Ώρες δ/ίας
   1
   Ερευνητική Διπλωματική ΕργασίαΕπίβλεψη
   15
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email