Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 255€
ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 23/11/2020
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ' αποστάσεως και ασύγχρονα
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΠΟΛΗ:
bookmark
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Ανοικτές αιτήσεις έχει το κορυφαίο αυτή την στιγμή σεμινάριο στην Ελλάδα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων που πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης​

  Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.) και παρέχει δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

  Το σεμινάριο είναι 200 ώρες ώστε να μοριοδοτεί επιπρόσθετα και στις προσλήψεις σε ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ και ΣΕΚ

  Το πλεονέκτημα του εν λόγω σεμιναρίου είναι πως πραγματοποιείται από Δημόσιο Φορέα, πράγμα απαραίτητο με βάση το νόμο! Παράλληλα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως χωρίς καμία υποχρεωτική παρακολούθηση

  Με την έκδοση της πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ)

  Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

  •  Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
  • Για όσους θέλουν να πάρουν μόρια και να προσληφθούν στα ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ
  • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
  • Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι, με την παρακολούθησή του, θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).
  • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν θα μπορεί να διδάσκει σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

  Το επιμορφωτικό πρόγραμμα-σεμινάριο ειδίκευσης απευθύνεται σε:

  – Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων αλλά δημόσιους υπάλληλους
  – εκπαιδευτές ενηλίκων οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικού κλάδου,
  – εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, κ.ά.),
  – αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
  – αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων,
  – στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
  – Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

  Πιστοποιημένη Βεβαίωση

  Παρέχεται και Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 “goLearn”.

  Δίδακτρα

  – Κανονικό κόστος: 370 ευρώ
  – Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 323 ευρώ
  – Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 323 ευρώ
  – Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 255 ευρώ
  – ΑμΕΑ: 300 ευρώ
  – Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 300 ευρώ
  – Όσοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο της GoLearn: 300 ευρώ
  – Απόφοιτοι του ΑΠΘ: 323 ευρώ
  – Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ   και του GoLearn: 323 ευρώ
  – Όλα προκαταβολή: 285
  – Ομαδική εγγραφή από 2 άτομα και πάνω: 270 ευρώ

  Νέο τμήμα στις 23 Νοεμβρίου
  Εγγραφές έως 11 Ιανουαρίου

  Τι περιλαμβάνεται σε κάθε Θεματική Ενότητα

  • 1. Video lecture με ενσωματωμένο PowerPoint
  • 2. Κείμενο αναφοράς – σύνδεση με την Τράπεζα Θεμάτων
  • 3. Βασικά σημεία της θεωρίας (key points – bullets)
  • 4. Ασκήσεις / quiz  για εμπέδωση γνώσης

  Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως προγράμματος

  • l Καθοδήγηση για τον τρόπο μελέτης της Τράπεζας Θεμάτων – Υποστήριξη στον εντοπισμό των βασικών σημείων της θεωρίας
  • l Παρουσίαση αναλυτικά όλων των εκπαιδευτικών τεχνικών και των ιδιαιτεροτήτων τους (μέσω video για καθεμιά)
  • l Παρουσίαση πραγματικών 20λεπτων μικροδιδασκαλιών (video)
  • l Σχεδιασμός και εκπόνηση μικροδιδασκαλίας από κάθε εκπαιδευόμενο
  • l Προσωποιημένη υποστήριξη για τον σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών
  • l Ατομική, γραπτή ανατροφοδότηση για κάθε εκπαιδευόμενο μετά την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email