Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

 • panepistimio aigaiou
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 395€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 08/03/2021
  ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ' αποστάσεως και ασύγχρονα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο 9 μηνο 440 ωρών επιμορφωτικό πρόγραμμα στην “Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμός” (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας).Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.

   Αποτελεί το κορυφαίο σεμινάριο στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

   Το πρόγραμμα μοριοδοτεί με 2 μόρια για διορισμούς – προσλήψεις αναπληρωτών – αδιόριστων εκπαιδευτικών ενώ παρέχει τα κατάλληλα εφόδια με την σφραγίδα δημόσιου πανεπιστημίου για δυναμική ένταξη στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής.

   Σκοπός του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε σημεία-κλειδιά του ευρύτερου αντικειμένου του επιστημονικού πεδίου της Συμβουλευτικής τόσο γενικά όσο και πιο ειδικά στο χώρο της εργασίας υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου τοπίου. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση είναι ενταγμένα μέρη σε αυτό το πρόγραμμα με σημείο αναφοράς και πάλι το ριζικά μεταβαλλόμενο χώρο των οργανισμών και της εργασίας, που ανατρέπει και νοηματοδοτεί εκ νέου θεμελιώδεις έννοιες όπως «επάγγελμα», «εργασία», «προσόντα», «βιογραφικό», «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», «επαγγελματική ανάπτυξη», «σταδιοδρομία». Η γνωριμία και η διερεύνηση αυτών των πεδίων είναι στόχοι του προγράμματος ανεξάρτητα από το επαγγελματικό ή επιστημονικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων. Επιπλέον, επιδιώκεται η απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής καθώς και μέσων-εργαλείων που μπορεί να συνδυάζονται ή να συμπληρώνουν τη διαδικασία τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο αναφοράς.

   Στο πλαίσιο αναμενόμενης εφαρμογής των Όρων – Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναμένεται να συνυπολογιστεί ως απαιτούμενο κριτήριο για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

   Το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ., Υπομητρώο Στελεχών Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ. και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. σύμφωνα με το ΦΕΚ1821/23.12.2005

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

   1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής
   2. Να εμβαθύνουν στην κατανόηση των θεμάτων του επαγγελματικού προσανατολισμού και της καθοδήγησης
   3. Να ενημερωθούν για μέσα και εργαλεία υποστήριξης της Συμβουλευτικής
   4. Να καταρτιστούν σε τεχνικές υποστήριξης της Συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
   5. Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις θεματικές του Mentoring – Coaching
   6. Να ενημερωθούν για τη σχέση των Νέων Τεχνολογιών και του πεδίου της Συμβουλευτικής

   Το σεμινάριο απευθύνεται:

   1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
   2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
   3. σε Ψυχολόγους.
   4. σε Κοινωνιολόγους.
   5. σε Κοινωνικούς Λειτουργούς.
   6. σε Επαγγελματίες Υγείας.
   7. σε αδιόριστους και μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
   8. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
   9. σε όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Συμβουλευτικής.

   Μοριοδότηση

   -2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
   – 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
   – 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
   – 3 Μόρια για προσλήψεις σε ΣΔΕ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Κ1/121514 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β΄/26-07-2017),

   Μοριοδότηση – Αξιοποίηση

   -Αναπτύσσει οδούς καριέρας σε Σχολές Γονέων και ΚΔΒΜ Δήμων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας

   – Το σεμινάριο μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (3) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49927 και θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)»

   – Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Φορείς (Κολλέγια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ,)

   Νέα Δίδακτρα

   – Κανονικό κόστος: 590 ευρώ
   – Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 395 ευρώ
   – Ομαδική εγγραφή (από δύο έως 9 άτομα): 460 ευρώ
   – Ομαδική εγγραφή (άνω των 10 ατόμων): 395 ευρώ
   – Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 525 ευρώ
   – Αναπληρωτές: 510 ευρώ
   – Φοιτητές και άνεργοι ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 500 ευρώ
   – ΑμΕΑ: 490 ευρώ
   – Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 490 ευρώ
   – Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 520 ευρώ
   – Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου και της GoLearn: 520 ευρώ
   – Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 520 ευρώ
   – Εφάπαξ εξόφληση: 460 ευρώ

   Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος: Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

   Έναρξη στις 8 Μαρτίου

   Εγγραφές έως 19 Φεβρουαρίου

   ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εκπρόσωπος του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του συνεργαζόμενου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 “GoLearn” θα επικοινωνήσει μαζί σας.

   ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email