Δομοστατικά Έργα (Structural Engineering)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το προτεινόμενο Αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δομοστατικά Έργα» (Structural Engineering) υποστηρίζεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 3191/Β/2-8-2018).

   1. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα «Δομοστατικά Έργα».
   2. Το ΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των αποτελεσμάτων της χρήσης διαφόρων μεθόδων και εργαλείων Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Επίλυσης Δομοστατικών έργων, νέων ή υφισταμένων, σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία, που σχετίζονται με τον Σχεδιασμό και την Ανάλυση Δομοστατικών έργων (Μικρής ή Μεγάλης κλίμακας) σε τομείς Πολιτικού Μηχανικού, όπως είναι η Γεφυροποιία, τα Υδραυλικά έργα, τα Γεωτεχνικά έργα, τα Συγκοινωνιακά έργα και η αναβάθμιση (Επισκευή ή Ενίσχυση) των κατασκευών με την εφαρμογή των Αντισεισμικών κανονισμών και Προδιαγραφών υλικών σ΄αυτές.
   3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
    • Να σχεδιάζουν, να επιλύουν και να υλοποιούν νέες κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τη χρήση Δομοστατικής Μηχανικής και διάφορων Λογισμικών-Εργαλείων,
    • Να αναλύουν τις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τους εν ισχύει Αντισειμικούς κανονισμούς.
    • Να προσδιορίζουν την Αποτίμηση των κατασκευών και να προτείνουν Ανασχεδιασμό των υφισταμένων κατασκευών.
    • Να διερευνούν, να αναλύουν και να προτείνουν μεθόδους και υλικά για τις Επισκευές και Ενισχύσεις κατασκευών.
    • Να προσδιορίζουν την δομική ακεραιότητα των κατασκευών με Αποτίμηση της αξιοπιστίας τους ή συντήρησή τους.
    • Να εκτιμούν το Οικονομικό κόστος απωλειών ζωής και επισκευών κατασκευών μετά από σεισμό.
    • Να οργανώνουν την Διαχείριση και την οικονομική εκτέλεση ενός έργου.

    Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Δομοστατικά Έργα» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

    Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.: «Δομοστατικά Έργα»,

   παρακαλούνται από 18/6/2019 να στέλνουν τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη)
   2. Βιογραφικό Σημείωμα, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
   3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

   στο : [email protected]

   Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν κατά την ημέρα της συνέντευξης, (μετά το πέρας των αιτήσεων), τα οποία είναι:

   • Φωτοαντίγραφα πτυχίων, διπλωμάτων ξένων γλωσσών. Όσα πτυχία είναι ξενόγλωσσα να προσκομίζεται η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
   • Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας
   • Βεβαιώσεις σεμιναρίων
   • Δύο φωτογραφίες
   • Δύο συστατικές επιστολές
   • Οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί κατά την κρίση του υποψηφίου να συνεκτιμηθεί στην επιλογή του για την παρακολούθηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Κόστος διδάκτρων Π.Μ.Σ.  3500 Ευρώ για τα 4 εξάμηνα, κατανεμούμενα σε 4 δόσεις.

   Η ειδοποίηση για την ημέρα της συνέντευξης και την αποδοχή της αίτησης υποψηφιότητας θα γίνει αποκλειστικά και μόνο μέσω email.

    

  • Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

    

   Β΄ Εξάμηνο
   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
   ECTS
   Εκτίμηση Σεισμικού κινδύνου και Υπολογισμός Απωλειών
   3
   7
   Σχεδιασμός κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
   3
   8
   Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφισταμένων κατασκευών
   3
   8
   Μηχανική Τοιχοποιίας
   3
   7
   Σύνολο
   12
   30

    

   Γ΄ Εξάμηνο
   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
   ECTS
   Δομοστατικά έργα Υποδομής
   3
   8
   Ειδικά θέματα Επισκευών και Ενισχύσεων κατασκευών
   3
   8
   Ειδικά Θέματα Λιμενικών έργων
   3
   7
   Διοίκηση Έργων
   3
   7
   Σύνολο
   12
   30

    

   Δ΄ Εξάμηνο
   ECTS
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
   30
   Σύνολο
   30

   Τα μαθήματα είναι όλα Υποχρεωτικά.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email