Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,500€/6,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι Στόχοι του Προγράμματος για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι μεταξύ άλλων:

   • η μετάδοση γόνιμης και διεπιστημονικής γνώσης
   • η ανάπτυξη τηςκρίσης
   • η αναλυτική και συνθετική σκέψη
   • η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες
   • η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων
   • η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και
   • η καλλιέργεια αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Διοίκησης Υπηρεσιών. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). 

   ➢ Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

   Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
   Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 18 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

   ➢ Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια από τις ακόλουθες δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις

   α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
   β) Διοικητική Συμβουλευτική ( Management Consulting) 

   Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης ανέρχεται στα 5.500 ευρώ και του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης ανέρχεται στα 6.800 ευρώ. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3775/3-9-2018 τ. Β ́) και του Ν.4485/2017. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στο https://msm.aueb.gr

   Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους: 

   Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του α ́ κύκλου είναι η Παρασκευή 10/04/2020
   Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του β ́ κύκλου είναι η Παρασκευή 29/05/2020

   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/.

   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται: 

   1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
   2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
   3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
   4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
   5. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει. 

   Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη. 

   Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206 (210-8203874 και 210-8203872)

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   1. Εκτυπωμένη Αίτηση.
   2. Αντίγραφο πτυχίου.
   3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
   6. Δύο συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς ή/και Εργοδότες).
   7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγρα-α συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας).
   9. Δύο μικρές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).
   10. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

   Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση μετάφρασης και επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

   Η υποβολή της υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

   Τα μαθήματα, η διπλωματική εργασία, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:

   Το πρόγραμμα σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει 12 μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS) από τα μαθήματα αλλά και από τη διπλωματική εργασία. Από τις 75 πιστωτικές μονάδες, οι 50 πιστωτικές μονάδες καλύπτονται από τα μαθήματα κορμού και τη διπλωματική εργασία, ενώ οι υπόλοιπες 25 πιστωτικές μονάδες από μαθήματα ειδίκευσης. Τα μαθήματα κορμού του Α’ εξαμήνου λαμβάνουν 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο, ενώ κάθε μάθημα του Β’ λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τους θερινούς μήνες προσφέρεται το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και εκπονείται η διπλωματική εργασία που λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου ανέρχεται σε 30.

   Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

   Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις σε Οργανισμούς (Leadership and Negotiations in Organizations) 6 ECTS
   Σχεδιασμός και Στρατηγική Μάρκετινγκ (Marketing Planning and Strategy) 6 ECTS
   Επιχειρησιακή Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων (Business Analytics and Decision Making) 6 ECTS
   Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Analysis) 6 ECTS
   Διακυβέρνηση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (IT Governance and Digital Transformation) 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

   Ανταγωνιστική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Πολιτική (Competitive Strategy and Business Policy) – Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS

   Για την Ειδίκευση «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη»
   Κατανοώντας τον Πελάτη: Μετρικές και Ανάλυση (Understanding the Customer: Metrics and Analysis) 5 ECTS
   Βασικές Αρχές και Μετρικές Εμπειρίας του Πελάτη (Fundamentals of CX and CX Metrics) 5 ECTS
   Αναπτύσσοντας τη Μάρκα (Brand Building) 5 ECTS
   Η Εμπειρία του Αγοραστή (The Shopping Experience) 5 ECTS
   Σχεδιάζοντας το Ταξίδι και τις Εμπειρίες του Πελάτη (The Customer Journey and the Design of Experiences) 5 ECTS

   Για την Ειδίκευση «Διοικητική Συμβουλευτική»
   Διοικητική Συμβουλευτική: Κανόνες, Βέλτιστες Πρακτικές και Εργαλειοθήκες (Management Consulting Industry Standards, Best Practices and Toolkits) 5 ECTS
   Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS
   Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Specialty Finance) 5 ECTS
   Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Καινοτομία (Business Planning and Innovation) 5 ECTS
   Διοίκηση Απόδοσης (Performance Management) 5 ECTS

   Θερινή Περίοδος

   Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methodology) – Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS
   Διπλωματική Εργασία (Master Thesis – Industry Project) 10 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email