Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (MBA)

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή, αφενός μεν, γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αφετέρου δε, η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν. Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Master in Business Administration)

   Το ΠΜΣ θα παρέχει τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική, β) Μάρκετινγκ, και γ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

   Σκοποί του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ/Θ, είναι:

   1. η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η χρηματοδοτική διοίκηση, χρηματοοικονομική λογιστική, το μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ίδρυση επιχειρήσεων, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αγορά εργασίας, φορολογία επιχειρήσεων, κ.λπ. και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
   2. η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, καθώς και η εκπαίδευση και διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των υπηρεσιών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα γενικότερα.
   3. η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.
   4. η προετοιμασία νέων επιστημόνων και ερευνητών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για διδακτορικές σπουδές.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να υποβάλουν ενδιαφέρον υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» (Master in Business Administration) με τις παρακάτω 2 (δυο) ειδικεύσεις:

   α) Management

   β) Marketing

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba.de.uth.gr/).

   Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ Επανίδρυσης του (εντός προθεσμιών που θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους), όπως παρακάτω:

   1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο θα χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και θα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba.de.uth.gr.)
   2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   4. Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
   5. Βιογραφικό σημείωμα
   6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
   7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
   8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
   9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές

   Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων  Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ ορίζεται και για τις δύο ειδικεύσεις κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα πλήρους φοίτησης κατ’ έτος.

   Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, τη συναφή με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ,  γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ).

   Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

   H έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020.

   Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ: http://mba.de.uth.gr/

  • Το ΠΜΣ αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και από υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Συνολικά προσφέρονται είκοσι οκτώ (28) μαθήματα και στις τρεις ειδικεύσεις. Οι φοιτητές καλούνται ακόμη να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

   Μαθήματα κορμού αποτελούν συνολικά έξι (6) μαθήματα και αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο του ΠΜΣ. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Προκειμένου για πλήρη φοίτηση θα γίνονται υποχρεωτικά έξι (6) μαθήματα κάθε εξάμηνο, ενώ στην μερική φοίτηση θα γίνονται υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα κάθε εξάμηνο. Αντιστοιχίζονται δε στην πλήρη φοίτηση σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (5 ανά μάθημα) σε κάθε εξάμηνο, ενώ στη μερική φοίτηση σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (5 ανά μάθημα) σε κάθε εξάμηνο.

   Μαθήματα ειδίκευσης αποτελούν μαθήματα εξειδίκευσης, από τα οποία θα επιλέξουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ανάλογα με την ειδίκευση που παρακολουθούν.

   Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους (τρίτο για τον κύκλο πλήρους φοίτησης ή πέμπτο για τον κύκλο μερικής φοίτησης) και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Όλα τα μαθήματα (Κορμού και Ειδίκευσης) που προσφέρονται είναι υποχρεωτικά και είναι τα κάτωθι:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
   Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   ΕΙΔΟΣ
   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
   ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
   ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ30
   Διοίκηση & Διαχείριση ΈργωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
   Πληροφοριακά Συστήµατα ΔιοίκησηςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
   Επιχειρησιακή ΈρευναΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
   Σχεδιασμός Βάσεων ΔεδομένωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
   Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
   Επικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα ΠληροφοριώνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
   Πληροφοριακά Συστήματα Μεταφορών και ΕφοδιαστικήςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
   Πληροφοριακά Συστήματα στον ΤουρισμόΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email