Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.)

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) έχει  ως  γνωστικό αντικείμενο  τη  Διοίκηση Επιχειρήσεων, με σκοπό  την  επιμόρφωση και εκπαίδευση επιστημόνων  με γνώσεις υψηλής  στάθμης, ανάλογες των αναγκών της  συγκεκριμένης ειδίκευσης.

   Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι :
   α. Η προαγωγή γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και η ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
   β. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
   γ. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
   δ. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
   ε. Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.)», (ΦΕΚ 1575/8.5.2018 τ. Β΄- Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)» και τον Εσωτερικό Κανονισμό – ΦΕΚ 2993/25.07.2018 τ. Β’ και τη διόρθωση σφαλμάτων κανονισμού & επανίδρυσης-ΦΕΚ 3364/30.08.2019 τ.Β΄) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τρείς ειδικεύσεις:

   (1) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
   (2) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,
   (3) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων όλων των γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τα τέλη του μηνός Αυγούστου και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

   Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική α) η παρακολούθηση, β) η επιτυχής εξέταση σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα και γ) η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν (1) την Αίτηση Υποψηφιότητας και (2) το Συγκεντρωτικό Πίνακα της Αίτησης Υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 ηλεκτρονικά στον ιστότοπο (http://www.bma.upatras.gr/, επιλέγετε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΑΙΤΗΣΗ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αίτηση και ο συγκεντρωτικός πίνακας αίτησης, αφού εκτυπωθούν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, και με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΜΒΑ» στο εξωτερικό του φακέλου αποστολής, μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 [ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου] στην παρακάτω διεύθυνση:

   Γραμματεία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
   Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο 265 04

   Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία αξιολόγησης.

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι συνολικά τα εξής:

   1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας (διαθέσιμη στον ιστότοπο του Τμήματος, http://www.bma.upatras.gr/, επιλέγετε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΑΙΤΗΣΗ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
   2. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αίτησης του Υποψηφίου διαθέσιμος στον ιστότοπο του Τμήματος, http://www.bma.upatras.gr/.
   3. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 3 σελίδες).
   4. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής).
   5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
   6. Κατάλογος των προπτυχιακών μαθημάτων με τη βαθμολογία τους που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.-ΜΒΑ.
   7. Τίτλος διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας με τη βαθμολογία της εφόσον υπάρχει.
   8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
   9. Μια (1) Φωτογραφία.
   10. Δύο Συστατικές Επιστολές (Προτείνεται πρότυπο έντυπο των συστατικών επιστολών στον ιστότοπο του Τμήματος, http://www.bma.upatras.gr).
   11. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Michigan, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Proficiency Γ2 ή οτιδήποτε άλλο αυτού του επιπέδου έχει επίσημα αναγνωρισθεί από τον ΑΣΕΠ). Σε κάθε περίπτωση κατ’ ελάχιστο απαιτείται Lower.
   12. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.

   Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικά σε ένα αντίτυπο.

   Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τη μοριοδότηση α) της γραπτής εξέτασης, β) του βαθμού πτυχίου, γ) τη μέση βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, δ) το βαθμό της διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας αν υπάρχει και ε) της επαγγελματικής εμπειρίας.

   Η εξέταση θα γίνει σε δύο μαθήματα (1. Ποσοτικές Μέθοδοι, 2. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη). Οι εξετάσεις προγραμματίζονται να γίνουν το Σεπτέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση. Η ύλη των προς εξέταση μαθημάτων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ύλη εξετάσεων.

   Επιλέγονται μέχρι τριάντα (30) υποψήφιοι, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό.

   Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο πλαίσιο του αναμορφωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)”.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Τμήματος (www.bma.upatras.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΒΑ) στα τηλέφωνα: 2610- 997586, 2610-969988.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

   Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄εξάμηνο. Στο Β’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις κατευθύνσεις που περιγράφονται στο άρθρο τρία (3) της παρούσας και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) από τα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσής τους, ή να επιλέξουν εναλλακτικά τρία (3) από τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους και ένα (1) από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   • Διοίκηση Επιχειρήσεων 5 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5 ECTS
   • Επιχειρησιακή Έρευνα 5 ECTS
   • Μάρκετινγκ  5 ECTS
   • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5 ECTS
   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων 5 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   • Επιχειρησιακή Στρατηγική 5 ECTS
   • Λογιστική 5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 10 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   • 1 Χ 5 ECTS Μάθημα Επιλογής
   • 1 Χ 5 ECTS  Μάθημα Επιλογής
   • 1 Χ 5 ECTS Μάθημα Επιλογής
   • 1 Χ 5 ECTS Μάθημα Επιλογής

   ΣΥΝΟΛΟ 20 ECTS

   Το πρόγραμμα μαθημάτων για τις κατευθύνσεις παρατίθεται χωριστά για κάθε κατεύθυνση με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ως εξής:

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

   • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5 ECTS
   • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (E-OVERNANCE) 5 ECTS
   • Διοίκηση Υπηρεσιών 5 ECTS
   • Θεωρία Παιγνίων και Λήψη Αποφάσεων 5 ECTS
   • Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Business Logistics) 5 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   • Συμπεριφορά Καταναλωτή 5 ECTS
   • Έρευνα Αγοράς 5 ECTS
   • Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος 5 ECTS
   • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E COMMERCE) 5 ECTS
   • Τουριστικό Μάρκετινγκ 5 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

   • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 5 ECTS
   • Διεθνής Διοίκηση 5 ECTS
   • Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
   • Διεθνής Οικονομική 5 ECTS
   • Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 5 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   • Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας 5 ECTS
    Διοίκηση Τουρισμού 5 ECTS
    Οικονομετρία 5 ECTS
    Κοστολόγηση 5 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email