Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Δημόσια Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρεται στην οργάνωση, τη διοίκηση, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στις εκ του νόμου διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των έργων που
   ανατίθενται στο εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης, και οι οποίες δεν ανάγονται στη σφαίρα της νομοθεσίας ή εκείνης της δικαιοσύνης.

   Το ΠΜΣ σκοπεύει να καλύψει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιφερειακής κοινότητας, παρέχοντας στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

   Ειδικότερα, στοχεύει στο να:
   • Εξειδικεύσει στελέχη του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποκτήσουν αυξημένες ικανότητες και δεξιότητες
   αποτελεσματικής ηγεσίας και διοίκησης
   • Αναπτύξει τις γνώσεις των απόφοιτων προπτυχιακών φοιτητών διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να είναι προικισμένοι με υψηλά γνωστικά εφόδια και πρακτικές εμπειρίες στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης
   • Εστιάσει στη συστηματική εφαρμογή της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης των λειτουργιών και υπηρεσιών στα στελέχη των προαναφερθέντων τομέων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ, της Οικονομικής Διαχείρισης και της Διαχείρισης Κρίσεων
   • Καλλιεργήσει στους φοιτητές του ΠΜΣ τη γνώση και τη διάθεση ώστε να μετατρέπουν μια μονάδα του δημόσιου τομέα, σε έναν καινοτόμο οργανισμό που θα εξελίσσεται και θα βελτιώνεται συνεχώς, προκειμένου τα συγκεκριμένα άτομα να είναι σε θέση να:
   • Παράγουν και να προμηθεύουν στους πολίτες δημόσια αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.
   • Ασκούν ρυθμιστικό ρόλο που να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
   • Διαχειρίζονται τους πόρους που έχει στη διάθεση της η κάθε δημόσια μονάδα και οργανισμός με τρόπο ορθολογικό, αποδοτικό και διαφανή.
   • Σχεδιάζουν, υλοποιούν και διεκπεραιώνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τα αντικείμενα, τα έργα και τις λοιπές υποχρεώσεις που τους ανατίθενται, αναφορικά με το εκτελεστικό σκέλος της εκάστοτε κυβέρνησης, των προθέσεων ή επιθυμιών αυτής.
   • Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ποικίλα θέματα της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
   • Αποκτούν στέρεες γνωστικές βάσεις και εμπειρίες για το πολύπλοκο επιστημονικό αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
   • Δημιουργούν, εμπλουτίζουν και διαμορφώνουν το εκάστοτε αναγκαίο λειτουργικό περιβάλλον των δημοσίων μονάδων και οργανισμών προκειμένου οι τελευταίοι να είναι αποδοτικοί και άκρως αποτελεσματικοί.
   • Να ελέγχουν και να αξιολογούν την πορεία και τα αποτελέσματα της λειτουργίας των παραπάνω μονάδων.
   • Να διαμορφώνουν και να καταρτίζουν οργανωμένα και συνεχή περιβάλλοντα μάθησης και να επιδιώκουν διαρκώς τη νέα γνώση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των εξελιγμένων διαχειριστικών και πληροφοριακών συστημάτων.
   • Να δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στο στενότερο και ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, που να ευνοεί τις αποτελεσματικές επικοινωνίες και συνέργειες όλων των εμπλεκομένων τοπικών και περιφερειακών κοινωνικών φορέων και δικτύων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» με δύο (2) ειδικεύσεις: α) Δημόσια Διοίκηση και β) Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2019-2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ:

   1.  Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://de.teithessaly.gr/story/el-GR/410/Μεταπτυχιακά.html

   2.  Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.

   3.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

   4.  Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου

   5.  Βιογραφικό σημείωμα

   6.  Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας

   7.  Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας

   8.  Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

   9.  ∆ύο (2) συστατικές επιστολές

   Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε στελέχη του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και σε απόφοιτους των ΑΕΙ που θα επιθυμούσαν στο κοντινό μέλλον να αποτελέσουν το νέο “αίμα” του δημόσιου τομέα και του τομέα της αυτοδιοίκησης.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εξήντα (60) φοιτητές.

   Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, την προϋπηρεσία στο αντικείμενο, την αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ).

   Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

   Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 16η Μαΐου 2019 έως την 14η Ιουνίου 2019 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα, τηλ: 2410684708-709, e-mail: [email protected]

   H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

   Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  του ΠΜΣ: http://de.teithessaly.gr/story/el-GR/410/Μεταπτυχιακά.html

   Ημερομηνία:20.05.2019

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ECTS

   Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση        Υποχρεωτικό   5
   Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών   Υποχρεωτικό   5
   Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο   Υποχρεωτικό   5
   Κοινωνική Πολιτική και Στρατηγική   Υποχρεωτικό   5
   Χρηματοοικονομική Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών   Υποχρεωτικό   5
   Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδα Κατ’ επιλογή    υποχρεωτικό   5
   Δημόσια Οικονομικά και Πολιτική Κατ’ επιλογή   υποχρεωτικό   5
   Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κατ’ επιλογή   υποχρεωτικό   5
   Πολιτικό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Κατ’ επιλογή   υποχρεωτικό   5

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

   Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση   Υποχρεωτικό   5
   Διοικητικό Δίκαιο   Υποχρεωτικό   5
   Διαχείριση Κρίσεων και Πολιτική Προστασία   Υποχρεωτικό   5
   Εσωτερικός Έλεγχος και Διαφάνεια   Υποχρεωτικό   5
   Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση   Υποχρεωτικό   5
   Διαχείριση της Γνώσης στον Δημόσιο Τομέα Κατ’ επιλογή   υποχρεωτικό   5
   Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις Κατ’ επιλογή   υποχρεωτικό   5
   Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Κατ’ επιλογή   υποχρεωτικό   5
   Σχεδιασμός και Οργάνωση Προεκλογικής Εκστρατείας Κατ’ επιλογή   υποχρεωτικό   5

   ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   Υποχρεωτικό   30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email