Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.300
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» έχει ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση αποφοίτων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, σε θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

   α. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων των Επιστημών της Αγωγής στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων, μεθόδων και μέσων, με αναφορά στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή, που υπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές της και συμβάλλουν στην κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

   β. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών και την οργάνωση και καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σε εξωσχολικά κινητικά και αθλητικά προγράμματα, συνδεόμενα ή μη με το σχολικό πρόγραμμα, με σκοπό την κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους.

   γ. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ  και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Άσκησης για τη δημιουργική απασχόληση και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
   α) Δημιουργική Φυσική Αγωγή
   β) Ειδική Φυσική Αγωγή

   Δείτε την προκήρυξη εδώ

  •  

   Το Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού (ΜΚ), σε Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ) και Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) Μαθήματα Κορμού (ΜΚ) στο Α’ εξάμηνο σπουδών και ανάλογα με τη ειδίκευση που παρακολουθούν:

   α. Ειδίκευση «Δημιουργική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα (1) μάθημα ειδίκευσης (ΜΕ) και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

   β. Ειδίκευση «Ειδική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) και να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι* στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ* και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

   Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ υλοποιείται σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Συνεκπαίδευση) στη Γενική Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια).

    Η γλώσσα της διδασκαλίας και των γραπτών εξετάσεων είναι η Ελληνική. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κάποια από τα μαθήματα ή από τις διαλέξεις των μαθημάτων να παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα, έπειτα από απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email