Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε μία από τις εξής δύο ειδικεύσεις:

   • Δίκτυα Επικοινωνιών.
   • Ασφάλεια Συστημάτων

   Το Π.Μ.Σ. «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων» αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής των Δικτύων Επικοινωνιών και της Ασφάλειας Συστημάτων, καθώς και την αναβάθμιση της έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές με παραγωγή αποφοίτων που θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

   Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων» Α.Π.Θ. εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την εξειδίκευση και κατάρτιση σε μία από τις κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δίκτυα Επικοινωνιών-Ασφάλεια Συστημάτων».

   To Πρόγραμμα αποτελείται από δυο ειδικεύσεις.

   Η 1η ειδίκευση είναι στα «Δίκτυα Επικοινωνιών»
   και η 2η στην «Ασφάλεια Συστημάτων».

   Προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής. Πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα προσκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.
   2. Φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων από Τμήματα της περιπτώσεως 1, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
   3.  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, με την προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
   Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος),
   2. Βιογραφικό σημείωμα,
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),
   5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
   6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών μαθημάτων,
   7. Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
   8. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (επιπέδου Β2),
   9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (αν υπάρχουν),
   10. Τυχόν αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας (διάρκεια και αντικείμενο),
   11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. είτε εργοδοτών που προτίθενται να παραχωρήσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο,
   12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου,
   13. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας,
   14. Δήλωση σειράς επιλογής ειδίκευσης του ΠΜΣ (από επιλογές «Δίκτυα Επικοινωνιών» και «Ασφάλεια Συστημάτων»).

   Υποψήφιοι, που διανύουν το τελευταίο χρόνο των προπτυχιακών τους σπουδών (σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 1 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού) συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής προσκομίζοντας αντί αντιγράφου πτυχίου, βεβαίωση σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνει μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

   Τα κριτήρια επιλογής ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας για να προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων.

   Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
   α. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 35%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς έξι (6) στην κλίμακα 0-10 (ή ισοδύναμος αν ισχύει άλλη κλίμακα βαθμολογίας).
   β. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 25%.
   γ. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
   δ. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
   ε. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:
   https://cnss.csd.auth.gr/admissions/
   μέχρι τις 31/5/2020 5/7/2020 και στην συνέχεια κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε να σταλούν ταχυδρομικά.
   Οι αιτήσεις θα εξετάζονται περιοδικώς μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων.
   Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται λεπτομερώς στον αναρτημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

   Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124
   Email: [email protected]
   Tηλ.: 2310-998930

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Δ.Μ.Σ είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Κατεύθυνση Δίκτυα Επικοινωνιών

   Α’ Εξάμηνο:

   • ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Υ 3 7.5
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ 3 7.5
   • ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΗ Υ 3 7.5
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε 3 7.5
   • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε 3 7.5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ 3 7.5
   • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ 3 7. 5
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Υ 3 7.5
   • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε 3 7.5
   • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε 3 7.5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

   Κατεύθυνση Ασφάλεια Συστημάτων

   Α’ Εξάμηνο:

   • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Υ 3 7.5
   • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ 3 7.5
   • ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ε 3 7.5
   • ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΗ Ε 3 7.5
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε 3 7.5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ 3 7.5
   • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 07 Υ 3 7.5
   • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Υ 3 7.5
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Ε 3 7.5
   • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε 3 7.5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email