Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, ότι οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 1/7/2020 έως και την Παρασκευή 21/8/2020. Το αναμορφωμένο ΠΜΣ, θα έχει τις εξής τρεις ειδικεύσεις:

   α) Διεθνές δίκαιο και διπλωματικές σπουδές
   β) Δίκαιο και πολιτική για το περιβάλλον και την ενέργεια
   γ) Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και πολιτική

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   1. Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, που είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση https://deps.panteion.gr/index.php/el/metaptuxiako-menu-gr/aitiseisarxeia-menu
   2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε χώρα εκτός της ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Για τους επί πτυχίω φοιτητές, αναλυτική βαθμολογία με υπολογισμό του μέσου όρου. Σημείωση: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών στον πίνακα επιτυχόντων τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως το τέλος Οκτωβρίου 2020. Ίδια προθεσμία ισχύει αυστηρά και ως προς τις αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
   3. Πιστοποιητικά γλώσσας a. Για την αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση που η αγγλική δεν είναι μητρική γλώσσα του/της υποψηφίου: αντίγραφο πτυχίου επάρκειας γνώσεων, Cambridge ή Michigan Proficiency ή TOEFL με 79-93, IELTS τουλάχιστον 6,5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό ο/η ενδιαφερόμενος δύναται να υποβληθεί σε εξετάσεις γλώσσας του Τμήματος. b. Για άλλη(ες) ξένη(ες) γλώσσα(ες), σε περίπτωση που δεν είναι μητρική του/της υποψηφίου: αντίγραφο οποιουδήποτε πιστοποιητικού διαθέτει ο/η υποψήφιος/α c. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πτυχίο ή απολυτήριο ελληνόφωνου ιδρύματος απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
   4. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   5. Βιογραφικό σημείωμα.
   6. Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
   • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Υποβάλλονται από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ευνοεί την ταυτοποίηση του αποστολέα (λ.χ. [email protected] και όχι [email protected]). Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ες και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ θα προσκομίσουν τα ως άνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή (επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, μόνο για ξενόγλωσσα πτυχία) κατά την εγγραφή τους.
   • Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ένα από τα δύο προγράμματα του Τμήματος, σε μία μόνο ειδίκευση, και με την διαδικασία που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη.
   • Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.
   • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 23:59 της ημέρας κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
   • Όσοι/ες υποψήφιοι/ες προεπιλεγούν θα κληθούν σε εξ αποστάσεως συνέντευξη κατά την περίοδο 14/9/20 έως 30/9/20. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν αποδεικνύουν επάρκεια αγγλικών θα υποβληθούν σε εξ αποστάσεως εξετάσεις γλώσσας κατά την περίοδο 1-4/9/20.

    

   • Η αίτηση με τα πλήρη στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση του/της υποψηφίου/ας, λογίζεται ως φέρουσα ηλεκτρονική υπογραφή.
   • Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86.
   • Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
   • Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό.

  • Μαθήματα Α’ εξαμήνου

   • Θεωρία & Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων
   • Στρατηγική Ανάλυση
   • Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
   • Πολυμερής Διπλωματία και Διεθνείς Συγκρούσεις

   Μαθήματα Β’ εξαμήνου (υποχρεωτικά)
   • Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδος: Γεωπολιτική & Ασφάλεια
   • Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική

   Μαθήματα Β’ εξαμήνου (επιλογής – επιλέγονται 2 μαθήματα)
   • Γεωπολιτική & Γεωοικονομία
   • Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής
   • Ευρω-Ατλαντικές Σχέσεις
   • Σεμινάριο-Παίγνιο Προσομοίωσεων Διπλωματικών Κρίσεων (ΠΜΣ Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές)
   • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Ειδικά Θέματα ΙΙ (ΠΜΣ Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές)

   Γ’ Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email