Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, ότι οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μπορούν να υποβληθούν από την Δευτέρα 08/06/2020 έως και την Παρασκευή 17/07/2020.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://deps.panteion.gr
   2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις), που θα περιγάφει τον λόγο επιλογής του προγράμματος. (Σε 3 αντίγραφα)
   3. Πρόσφατο δείγμα γραφής, που θα αποτελείται είτε (α) από δημοσίευση ή πανεπιστημιακή εργασία είτε (β) από μια σύντομη (έκτασης εως 2.000 λέξεις) ανάλυση ενός θέματος επί του οποίου οι υποψήφιοι θα επιθυμούσαν να εκπονήσουν εργασία κατά την διάρκεια του προγράμματος. (Σε 3 αντίγραφα)
   4. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «επτά» (7). Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Για τους επί πτυχίω φοιτητές, αναλυτική βαθμολογία με υπολογισμό του μέσου όρου. Σημείωση: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών στον πίνακα επιτυχόντων τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως το τέλος Οκτωβρίου 2020. Ίδια προθεσμία ισχύει αυστηρά και ως προς τις αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης της αγγλικής, που θα προκύπτει από επικυρωμένο αντίγραφο είτε επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων είτε με την κατοχή αγγλόφωνου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. Οι υποψήφιοι που τυχόν δεν διαθέτουν πτυχίο ή απολυτήριο ελληνόφωνου ιδρύματος απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
   6. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   7. Βιογραφικό σημείωμα.
   8. Μία φωτογραφία

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς συστημένα στη διεύθυνση:
   Πάντειο Πανεπιστήμιο
   Π.Μ.Σ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών
   Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα, Τ.Κ. 176 71
   Γραμματεία Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

   • Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ένα από τα δύο προγράμματα του Τμήματος, σε μία μόνο ειδίκευση, και με την διαδικασία που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη.
   • Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.
   • Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται.
   • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

    

   • Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86.
   • Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
   • κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό.
  • 1ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
   • Θεωρία Πολέμου
   • Μεγάλες Δυνάμεις και Υποσυστήματα (Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία)

   Μαθήματα επιλογής (επιλογή 1 από τα 3)

   • Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί
   • Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα
   • Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Άμυνα

   2ο εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων
   • Στρατηγική Ανάλυση

   Μαθήματα επιλογής (επιλογή 2 από τα 4)

   • Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
   • Εφαρμοσμένη Στατιστική
   • Δίκαιο Πολέμου

   3ο εξάμηνο

   Διπλωματική εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email