Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Τ. ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Π.Π) με τον τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (Π.Μ.Σ – ΔΕΣ) ή στην αγγλική ( Μaster’s in International and European Studies), έχει ως αντικειμενικούς σκοπούς τους ακόλουθους:

   • Την παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωσιακά πεδία Διεθνών Σχέσεων – Διεθνούς Οικονομικής – Διεθνούς Δικαίου, τα οποία αποτελούν τα κατ’ εξοχήν θέματα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

   • Την υποστήριξη της έρευνας σε όλα τα γνωσιακά πεδία των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

   • Τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών και της οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα.

   • Τη δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής που να ενισχύει την συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού.

   • Τη συστηματική συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.

   • Την προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σχέσεων των ελληνικών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών μεταξύ τους αλλά και με αντίστοιχους οργανισμούς και υπηρεσίες του εξωτερικού.

   • Την παροχή ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο (βλ. και άρθρο 2 της Ιδρυτικής Υπουργικής απόφασης – ΦΕΚ 1872/16-12-04)

   Προκήρυξη 16ου κύκλου Σπουδών Μ.Π.Σ.

   ● Το Πρόγραμμα σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες σε γνώσεις σχετικές με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές. Απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια για απασχόληση σε διοικητικές θέσεις σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ως υπεύθυνοι εξωτερικών κρατικών και μη κρατικών υποθέσεων (συμπεριλαμβανόμενων και των Διπλωματικών Υπηρεσιών), ως στελέχη επιχειρήσεων εισαγωγών-εξαγωγών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου) και σχετικές με αυτό υπηρεσίες, σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες, σε διοίκηση ειρηνευτικών σωμάτων, σε διεθνή γραφεία συμβούλων, στο επιτελείο των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στο διεθνές μάρκετινγκ, σε διδασκαλία κοινωνικών σπουδών, σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες ως πολιτικοί αναλυτές, ως δημοσιογράφοι, ως ερευνητές παγκοσμίων θεμάτων, κ.λ.π.

   → Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει την ανάπτυξη της διεπιστημονικής θεωρητικής γνώσης με την πρακτική κατάρτιση. Σε αυτό διδάσκουν καταξιωμένοι στον τομέα τους πανεπιστημιακοί καθώς και ειδικοί στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Διεθνή Πολιτική, την Οικονομική, το Διεθνές Δίκαιο, την Διπλωματία, κ.λ.π.

   → Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση με πρακτική κατάρτιση στις διάφορες πτυχές των ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών, αλλά και αναλυτικές ικανότητες με χρήση σύγχρονων μεθόδων έρευνας.

   ● Με την από 12-03-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσεται ο 16ος κύκλος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

   Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Ιουνίου 2020 σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.des.unipi.gr/files/ma-ies/prokirixi/aitisi.pdf).

   Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται με:

   1) Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.
   2) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ή και εργοδότες σε έντυπα που χορηγούνται από την Γραμματεία ή τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να λάβει από την ιστοσελίδα του Τμήματος.
   3) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔOATAΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
   4) Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης Αγγλικής (Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Υπουργείου Παιδείας ή Proficiency ή TΟΕFL ή ΙELTS). Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο θα εκτιμάται ιδιαιτέρως.
   5) Βιογραφικό Σημείωμα.
   6) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίζουν και αντίγραφα των με αριθμό 1, 3,4 δικαιολογητικών. Μετά παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων, και αυτοί που θα πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη. Καταβάλλονται τέλη φοίτησης 5.000 € σε τέσσερις δόσεις. Σε ορισμένους σπουδαστές χορηγούνται υποτροφίες με βάση την επίδοσή τους.

   Τα μαθήματα αρχίζουν τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020 και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά ([email protected]) και ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα ΔΕΣ
   Μ.Π.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς
   (Γραφείο 109, 1ος Όροφος)
   Υπόψη κας Kων. Μανιάτη

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email