Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον, οι διαδράσεις μεταξύ κρατών και μη κρατικών φορέων – συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων – αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Η πυκνότητα και πολυπλοκότητα των διαδράσεων αυτών απαιτεί μια συνεχή διαπραγμάτευση για την επίτευξη των στόχων κάθε δρώντα.

   Το Πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς μηχανισμούς ανάλυσης διαπραγματεύσεων, μέσα από μια ποικιλία διεπιστημονικών προσεγγίσεων.Η ανάλυση αυτή εστιάζει στη διαπραγματευτική συμπεριφορά των εμπλεκομένων, στη δυναμική και το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης, στις εισροές και εκροές της καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της.

   Ο σκοπός του Προγράμματος είναι, μέσω των αναλυτικών εργαλείων και της παρεχόμενης γνώσης, ο απόφοιτος να μπορεί να προσεγγίσει πολύπλοκες διαπραγματεύσεις και να είναι σε θέση να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη δική του συμμετοχή σε αυτές.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών τους δεξιοτήτων, σε ένα απαιτητικό και δυναμικό περιβάλλον. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Ακαδημαϊκού τίτλου στο γνωστικό αυτό τομέα.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα υποψηφίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό και γνωσιακό υπόβαθρο: Στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οικονομολόγους, Νομικούς επιστήμονες, Πολιτικούς και λοιπούς Κοινωνικούς επιστήμονες, Διεθνολόγους, Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνοποιημένου πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις ως στελέχη, σύμβουλοι, ή εξειδικευμένοι λειτουργοί. 

   Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:
   Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους, με διάρκεια 12 μήνες.
   Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με διάρκεια σπουδών 24 μήνες. 

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ορίζονται σε 4.200€ και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του [ΦΕΚ5168Β/16-11-2018] και του Ν.4485/2017. 

   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:
   ➢ 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 09/04/2020
   ➢ 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2020

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις για το ακαδ. έτος 2020-2021, παρατείνεται έως την Παρασκευή 31-08-2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr 

   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

   1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
   2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
   3. να επιλέξετε το τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
   4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
   5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

   Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη. 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία]
   2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
   3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
   4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου.]
   5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης] ή/και εργοδότες [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
   7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

   * Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). 

   Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις – Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία θα καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές

   Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email